Annonse
Hvorfor så ensidig satsing på vindkraft? Hva med energisparing, energieffektivisering, opprusting av eksisterende vannkraft, flytende havvind og solcelleenergi? undrer generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. Foto: Wanda Nordstrøm / Norsk Friluftsliv

Hvilken vei blåser vinden nå? 

Nasjonal ramme for vindkraft har skapt enormt engasjement, og det er nå mulig at hele planen skrotes. Det i seg selv er ikke en god nyhet.

En utelukkende vindkraftsatsing blir som å fortsette å fylle badekaret uten å sette i proppen. For det er fortsatt slik at den mest miljøvennlige energien er den vi faktisk ikke bruker.

Nær 5000 høringsuttalelser er et tydelig uttrykk for at vindkraftutbygging engasjerer. Manglende kunnskapsgrunnlag og svak verdisetting av natur- og friluftslivsverdier har resultert i stor motstand mot forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Nå er det en reell mulighet for at hele rammeplanen vrakes. Det må ikke innebære at vi rykker tilbake til start.

Målet var at en nasjonal ramme skulle virke konfliktdempende og gi forutsigbarhet for både lokalsamfunn og vindkraftutbyggere. Faktum er at den ikke har gjort noen av delene. Dette tatt i betraktning er det ikke urealistisk at hele planen skrotes. Noen tenker kanskje at en skrinlegging er en seier for naturen og friluftslivet, men vi må ikke glemme at det vindkraftutbyggere håper på er nettopp at dagens sak-til-sak-behandling av vindkraftkonsesjoner fortsetter. Det vil ikke være gode nyheter for naturen. 

Mens Olje og energidepartementet (OED) nå teller opp rekordmange høringsuttalelser til nasjonal ramme for vindkraft, er tiden inne for å løfte blikket og se på norsk energipolitikk i sin helhet. Uavhengig av utfallet for nasjonal ramme for vindkraft, må vi nå på alvor se energipolitikken i sammenheng med både klimautfordringene og tap av natur. Det store engasjementet mot vindkraft kan på mange måter forstås som en reaksjon mot en overordnet energipolitikk som ikke ivaretar sistnevnte. Det til tross for at verdens ledende forskere, med rapporter fra det internasjonale naturpanelet (IPBES) og FNs Klimapanel i spissen, det siste året har kommet med tydelige konklusjoner: tiltak for å begrense klimaendringene og ivareta livsviktige økologiske prosesser og naturmangfold må gå hånd i hånd. 

Norsk Friluftsliv er ikke prinsipielt mot vindkraft på land, men er opptatt av å unngå store nye inngrep i intakte natur- og friluftslivsområder. For å få til dette er det helt avgjørende å få på plass en helhetlig sammenstilling av energimessige alternativer til vindkraft. Energisparing, energieffektivisering, opprusting av eksisterende vannkraft, flytende havvind og solcelleenergi er blant det som må med i vurderingen. Kanskje viktigst av alt er likevel at energipolitikken må sees i en bredere samfunnsøkonomisk sammenheng. Det å ta vare på klima, naturmangfold og landareal må vektes likeverdig i et nyansert totalregnskap, hvor vi også må vurdere det reelle behovet for energi.

Verken dagens energipolitikk eller rammeplanen sier noe om omfanget av vindkraftproduksjon sett i forhold til antatt fremtidig energibehov og potensial for annen energiproduksjon og energisparing. Vi mener OED bør utarbeide en helhetlig strategi som sikrer en samordnet satsing på fornybar energi med minst mulig konsekvenser for naturen.

Den raske vindkraftutviklingen vi er vitne til nå er på mange måter et resultat av de politiske målsettingene som er satt gjennom såkalte elsertifikatordningen i 2012. Dagens favoriserende føringer fra regjering og marked hemmer imidlertid bidragene fra andre alternative fornybare spare- og effektiviseringsprosesser og energikilder. Stadig flere rapporter identifiserer et stort ubenyttet potensial for energisparing, og man kan undres hvor den politiske viljen og målsettingene er for slik sparing i eksisterende bygg. En utelukkende vindkraftsatsing blir som å fortsette å fylle badekaret uten å sette i proppen. For det er fortsatt slik at den mest miljøvennlige energien er den vi faktisk ikke bruker.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse