Annonse
Blir det fortsatt ord om valg, uten noe å velge mellom? spør Jan-Thore Lockertsen tidligere ordfører Jens Johan Hjort (H).

Hvilket valg, Jens Johan Hjort?

Med kommunevalget to år frem i tid, er det ikke for tidlig å begynne valgkampen og posisjoneringen.

Jeg ønsker deg velkommen tilbake i politikken, Jens Johan Hjort. Og med neste kommunevalg to år unna, ser jeg frem til innspill fra Tromsø Høyre om hva som etter deres mening, vil sikre innbyggeres behov for velferd.

Ditt første utspill er at du vil gi oss innbyggere i Tromsø et valg om hvem vi vil skal komme i vårt hjem for å gi oss sykepleie den dagen vi selv ikke kan ivareta vår egenomsorg. Å ha rett til å velge selv er et grunnleggende gode – om det er noe å velge i. Men har vi egentlig noe valg?

For å ha et valg er første forutsetning at vi har noe å velge mellom. Er det tilstrekkelig antall tilbydere i helsemarkedet til at pasienter skal kunne velge hvem som skal komme inn i deres hjem?  Under byregjeringa til Hilmarsen valgte Høyre, Venstre og Frp, at de to firmaene du navngir, skulle få konsesjon til å selge velferdstjenester. Har det valget dere gjorde bidratt til at markedet har dekt etterspørselen etter sykepleiere og helsefagarbeidere?

Dere reagerer veldig på ordet velferdsprofitør. Jeg er enig i at ordet gir assosiasjoner til brakke- og gulasjbaroner. Men når dere først har gitt konsesjon til private om å selge velferdstjenester, skal ikke disse private få fortjeneste på sitt salg?  Profitt betyr fortjeneste. De private firmaene er da vel ikke ideelle stiftelser som har en nonprofit-politikk? Åpnes det for markedsstyrt salg av velferd, er fortjeneste på salget en naturlig konsekvens.  

Nasjonalt har Høyre arbeidet sterkt for kommunesammenslåing. Et argument har vært behovet for sterke fagmiljø som sikrer velferdstjenester. Gjelder ikke dette hjemmesykepleie også? Har Tromsø Høyre noen strategi for å sikre kommunes behov for langsiktig planlegging av innbyggeres behov for velferdstjenester? Å splitte fagmiljøet sykepleie og så gi fireårs-konsesjoner, gir ikke meg assosiasjoner til robuste fagmiljø og forutsigbarhet.

Jeg ønsker deg velkommen tilbake i politikken, Jens Johan Hjort. Og med neste kommunevalg to år unna, ser jeg frem til innspill fra Tromsø Høyre om hva som etter deres mening, vil sikre innbyggeres behov for velferd. Blir det fortsatt ord om valg, uten noe å velge mellom?  Blir det nasjonal kamp for sterke fagmiljø, og lokal kamp for oppsplitting av fagmiljø?  Eller blir det planer for styrking av velferd og langsiktig planlegging av Tromsøs behov for gode velferdstjenester?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse