Annonse

Hvor ble det av Nord-Norge-banen?

Modige og fremtidsrettede forkjempere for Nord-Norge-banen blir dessverre latterliggjort av den såkalte makteliten i vår egen landsdel.

De politiske partiene er så opptatte av sine egne posisjoner, at de ikke våger å kjempe for landsdelens viktigste utviklingsprosjekt.

Under vinterfestuka arrangeres det en «Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene» i Narvik. Bakgrunnen for spørsmålstegnene i overskriften er at jeg etter gjennomgang av programmet for konferansen ikke finner noen innlegg som tyder på at videreføring av Nord-Norgebanen vil bli diskutert. Dette finner jeg oppsiktsvekkende når man skal drøfte framtidsrettet samferdsel og transport i Nordområdene.

Arrangører for konferansen er Narvik Havn og Samferdselsforum Nord. At Narvik Havn konsentrerer seg om havneutbygging i og rundt Narvik, finner jeg naturlig. Her er også videre utbygging av Ofotbanen med dobbeltspor og kryssningsspor et sentralt element som fortjener plass i konferansen. Dette har også behørig politisk oppbakking.

Samferdselsforum Nord er en interesseorganisasjon som «-skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer i Nord-Norge ». De skal altså fremme hele landsdelens samferdselsbehov. Opprinnelig var dette et vegpolitisk forum for å fremme og foreslå prioriteringer for viktige vegprosjekt i Nord-Norge under navnet Vegforum Nord. Blant medlemmene var det sterk representasjon fra bedrifter og organisasjoner fra vegtransportsektoren. Senere har NHO og LO sluttet seg til dette forum, og man har endret navn til Samferdselsforum Nord for å inkludere den samlede samferdselssektoren i Nord-Norge.

Forumet har sekretariat i Tromsø, og har en velutviklet hjemmeside på nettet, der man kan lese de innspill og høringsuttalelser som er gitt, både til NTP for inneværende periode, 2014 – 2023, og for neste periode, 2018 – 2029, som utformes nå. Forslagene gis i prioritert rekkefølge for hvert fylke. For vegsektoren gis det en rekke ulike prosjekt, som jeg i denne sammenheng ikke skal kommentere, bortsett fra at fergefri E-6 nevnes som en prioritert oppgave for alle tre fylkene. Skipstransport nevnes ikke, bortsett fra at man vil fjerne ferjen over Tysfjorden, og når det gjelder lufttransport er det viktigste innspillet at man vil ha flytting av flyplassen i Bodø inn i neste NTP.

Når det gjelder jernbanesatsing, så nevnes det tre prosjekter, Ofotbanen, Dunderlandsbanen og Nordlandsbanen. Disse prosjektene er også tatt opp direkte med samferdselsministeren i et brev, sommeren 2015. Med hensyn til jernbane i Troms og Finnmark, skriver man ganske enkelt (sitat):»For Troms og Finnmark som ikke har jernbane, er det spesielt veg som best dekker transportbehovene «.

Ikke i noen av Samferdselpolitisk Forum Nords innspill og utspill og rapporter finner man begrepet Nord-Norgebanen. Dette er bemerkelsesverdig, spesielt fordi sekretariatet ligger i Tromsø, der avisa Nordlys til stadighet har debatter og innlegg i spaltene der viderføring av Nord-Norgebanen diskuteres. De fleste av innleggene er positive for en slik videreføring, men det finnes også skeptikere som mener det er urealistisk å tro på at vi vil få tilslutning til et så stort prosjekt i Nord-Norge.

Vel, det som er urealistisk i denne sammenheng er at så lenge landsdelens talsmenn og talskvinner i Stortinget og de politiske partiene er så opptatte av sine egne posisjoner innen makteliten, at de ikke våger å kjempe for landsdelens viktigste utviklingsprosjekt, så er det urealistisk å tro at politikere i Sør-Norge vil ta noe initiativ i den saken. Når det gjelder det jernbanetekniske i forbindelse med en videreføring av NN-banen, så er det i høgste grad et realistisk prosjekt. Sammenligner vi med Bergensbanen, som var sluttført i 1909, og som nå bygges ut til å bli to-sporig, så er videreføring av NN-banen et enkelt prosjekt, i tillegg til at de teknologiske ressursene idag er langt bedre enn de var for over 100 år siden. Men da fantes det personer med visjoner og mot til å satse, samt diplomingenører, utdannet i Tyskland, med nødvendig kunnskap. Idag går Bergensbanen så det suser, både med gods og passasjerer. Spesielt viktig er banen for turister og reiselivssatsinger.

Når det gjelder videreføring av NN-banen, så blir de som tar til orde for at nå er det på tide at dette prosjektet blir både påbegynt og sluttført, latterliggjort og kalt naive drømmere, både fra den såkalte makteliten i vår egen landsdel og fra sentrale politikere. Da samferdselsministeren tok sin midnattsolstur langs E-6, og ble møtt av demonstranter fra aksjonsgruppen for Tromsbane, lo han bare av dem og sa : Ja, men det er jo så vanvittig dyrt å bygge jernbane .

La meg avslutte her med en visjonær drøm. Scenen er sentralbanestasjonen i Paris, og året er 2050 ( for å være realistisk ). Fra høytalerne hører vi følgende annonsering ( selv må jeg nok betrakte denne scenen fra et annet sted- forhåpentligvi fra oven ) : Arctic rail express- Paris -Kirkenes - er klar for avgang. Vennligst lukk dørene, god reise !

Denne turistattraksjonen kalles også : Midnattsolexpressen eller Nordlysexpressen, avhengig av årstid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse