Aili keskitalo og (NSR) Helga Pedersen (Ap) bli konkurrenter om presidentvervet ved sametingsvalget. Artikkelforfatter John Henrik Eira er sterkt kritisk til Helga Pedersens kandidatur. Foto: Oddgeir Isaksen, iFinnmark.

Hvor ble det av verdiene?

Same-Ap har med dette valg av presidentkandidat tatt på seg et stort ansvar for å desamifisere Sametinget og det samiske folk.

Så har det altså skjedd. Det såkalte samiske Arbeiderparti har valgt en ikke-samiskspråklig person til presidentkandidat. Det medfører bl. a. at jeg ikke kan stemme på Arbeiderpartiet ved neste sametingsvalg, selv om jeg er partimedlem.

Jeg formoder at det såkalte samiske Arbeiderparti holder de sosialdemokratiske verdier i akt og ære, selv om den foreslåtte presidentkandidat har vært med på å selge en viktig bit av fellesarven til røverkapitalister.

Alle nasjoner og folk har noe som kalles for konstitutive verdier. Konstitutive verdier er de verdier som konstituerer noe, det er de mest dyptgående og grunnleggende verdier et folk kan ha og de konstitutive verdier er mye, mye viktigere enn de partipolitiske verdier. Også det samiske folk har sine konstitutive verdier. Det er disse som gjør det samiske samfunn til Det samiske samfunn. Noen sentrale samiske konstitutive verdier kommer til uttrykk i Det samepolitiske program (1980) og det kulturpolitiske program (1971), bl.a.;

  • vi har vår egen historie, våre tradisjoner, vår kultur og vårt eget språk.

  • vi er ett folk med eget bosettingsområde, ett eget språk og en egen kultur - og samfunnsstruktur.

Samisk språk er således en av grunnverdiene som er med på å konstituere det samiske samfunn, Sametinget inkludert.

Ved å velge en ikke-samisktalende til presidentkandidat, krenker det såkalte samiske Arbeiderparti en av de viktigste samiske verdier. De som har vært med på dette valget utviser en særdeles verdiløs holdning. Folk som skal virke på den samiske arena, må kunne samisk.

Presidentkandidaten sier i Ságat, nr. 180, 21.09.16:

«Det er paradoks at valgdeltakelsen har gått ned ved de siste to valgene. Hvis dette fortsetter er det en større trussel mot legitimiteten og gjennomslagskraften til vårt folkevalgte organ Sametinget, enn det Frp representerer. Derfor er det viktig at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det, slik at man kan delta i sametingsvalget neste høst. Dess flere som deltar i valg, dess flere kan vi inkludere i det samepolitiske arbeidet og sikre at Sametinget er et representativt organ for samene. Det vil også gi Sametinget større tyngde når man fremfører sitt budskap».

Etter min mening er ikke Frp den største trusselen mot legitimiteten til Sametinget. Det er en større trussel hvis presidentkandidatens oppfordring følges; «at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det». I ytterste konsekvens kan alle som har én oldeforelder som muligens kunne samisk (1/8 samer med null samisk språk- og kulturkompetanse) skrive seg inn, og dem er det mange av i Norge. Hvor mye samisk språk tror dere det vil være igjen i Sametinget da, hvis mange av disse også skal sitte i de viktigste samepolitiske posisjoner? Og forsvinner samisk språk og kultur, er ikke samene lenger et folk. Da har vi heller ikke bruk for et Sameting mer. Same-Ap har med dette valg av presidentkandidat tatt på seg et stort ansvar for å desamifisere Sametinget og det samiske folk, særlig den delen som fortsatt er funksjonelt samiskspråklige. Vi opplever allerede at samer som virker på den samiske arena, har begynt å melde seg ut av samemantallet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse