Annonse
Det er trist å se at de ferdige legekontorene på Kraft fortsatt står tomme. Uten leger, utstyr og studenter i det som er Nord-Norges viktigste studentby, skriver artikkelforfatterne. Foto: Ravn Steinsvik / Steinsvik arkitektkontor

Hvor blir det av legene på Kraft?

Et enstemmig kommunestyre

For nærmer to år siden vedtok Tromsø Kommune å etablere et kommunalt legesenter på Kraft ved universitet i Tromsø. Dette var et viktig og positivt vedtak som skulle sikre at studenter og andre som ikke er en del av fastlegeordningen skal få et godt tilbud. Intensjonene, lovordene og den felles enigheten om at dette måtte på plass preget debatten og vi kommunepolitikere så fram til å skape et enda tettere samarbeid mellom Tromsø Kommune, UiT Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad. Det ble med lovordene, intensjonene, og realiteten er at de ferdige legekontorene i dag står tomme. Uten leger, utstyr, og studenter.

Etterlengtet tilbud for mange

For unge studenter som velger å studere i Tromsø kommune er dette et etterlengtet tilbud for mange. Gjennom å etablere et kommunalt legesenter på Kraft sikrer man at alle får mulighet til å benytte seg av fastlegetjenester og bidrar til å avlaste legevakten i Tromsø. Samtidig vil dette tilbudet ivareta arbeidsinnvandrere og andre tromsøværinger som måtte ønske å benytte seg av fastlegetjenester på det nye legesentret på Kraft. Det nye legesentret vil være et viktig helsetilbud, men også en del av studenters utdannelse og praksis. Gjennom å bygge opp et tett samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Tromsø Kommune vil studenter få verdifull erfaring underveis i sitt utdannelses-løp. Denne erfaringen, kompetansen og praksisen vil være av stor verdi for Tromsø kommune både nå og inn i fremtiden. Vi vet at mange unge mennesker forlater landsdelen vår og det er derfor en av de viktigste oppgavene som politikere å legge til rette for at flest mulig ønsker å bli i landsdelen vårs.       

Mangel på politisk gjennomføringskraft

Lovordene og intensjonene fra posisjon i Tromsø Kommune er fortsatt tilstede, men den politiske gjennomføringskraften er mangelvare. Tromsø Høyre har etterlyst fortgang og resultater både i kommunestyret og i media. Svarene er like gode som intensjonene men det blir ingen handlingen fra de som styrer Tromsø Kommune i dag. Et enstemming kommunestyret vedtok at dette var viktig å få på plass og et tilbud som hadde stor verdi for alle involverte. Det er derfor trist å se at legekontorene fortsatt står tomme. Uten leger, utstyr og studenter i det som er Nord-Norges viktigste studentby.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse