Annonse
Tap av offentlige arbeidsplasser i Tromsø vil måtte erstattes med at flere får jobb i privat sektor, dersom vi skal unngå at Tromsø blir en del av den dystre nordnorske befolkningsstatistikken i årene fremover, skriver Gunnar Thraning. Foto: Nordlys arkiv

Nå lekker også Tromsø

Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde onsdag tallene for befolkningsutviklingen i Norge.  Statistikken er dyster lesning for oss i Nord-Norge.

Brødtekstbilder: 
Sysselsetting etter bransjer i Tromsø kommune.
Mye tyder på at vi nå begynner å se effekten av regjeringens «Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform» (ABE-reformen) som ble innført fra 2015.

Landsdelen mistet 2089 innbyggere i løpet av årets ni første måneder, hele 1041 av disse i tredje kvartal.  Utviklingen i Nordland fylke og i Tromsø kommune er spesielt verdt å merke seg.

3. kvartal var spesielt dramatisk for Nordland som i tremånedersperioden hadde en befolkningsnedgang på hele 713 personer.  Nedgangen i Troms og Finnmark var henholdsvis 266 og 208 i 3. kvartal.  I Nordland hadde hele 36 av de 44 kommunene fall i folketallet.  Kun Bodø hadde noen vekst å snakke om (123 personer).  Bodø er den kommunen i Nord-Norge som hadde den høyeste veksten i årets ni første måneder med en økning på 217. 

I Finnmark ser vi mye av den samme utviklingen som i Nordland, med mange røde tall. Alta skiller seg ut og holder god styringsfart.  Veksten var på 118 personer i årets ni første måneder.  I Vadsø har de nesten like stor nedgang (109).

Den skuffende utviklingen i Tromsø fortsetter.  Befolkningsnedgangen på 48 personer første halvår er riktignok snudd til en vekst på 85 personer pr. 30. september.  Veksten er likevel bare rundt 10% av det vi har vært vant til i Tromsø.  Det tredje strake kvartalet med svake tall gir grunn til bekymring.  Ingenting tyder på at det vil skje noe spesielt resten av året som kan rokke ved det faktum at befolkningsveksten i Tromsø i 2019 kommer til å bli den svakeste på over 50 år.

Befolkningstall og arbeidsmarked henger nøye sammen.  Mye av Tromsøs vekst har kommet som en følge av statens mangeårige satsing på byen som motor for landsdelen.  For mange private bedrifter er det offentlige en viktig kunde.  Mye tyder på at vi nå begynner å se effekten av regjeringens «Avbyråkratiserings- og effektivitetsreform» (ABE-reformen) som ble innført fra 2015 og som innebærer at budsjettene til statlige etater blir redusert med 0,5% årlig.

Begrunnelsen for reformen er at den er nødvendig siden vi er i ferd med å komme i en situasjon hvor vår økonomi normaliserer seg sammenliknet med andre land.  Finansminister Siv Jensen uttalte til Klassekampen mandag at hun ikke har noen tro på at en eventuell ny regjering om to år vil reversere denne reformen.  Siden det meste av budsjettene til offentlig virksomhet er lønn, er det grunn til å forvente at mange ansatte i offentlig sektor i Tromsø ikke vil bli erstattet når de når pensjonsalder.  Resultatet er at det kommer til å bli færre ansatte i offentlig sektor i byen, med mindre nye statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo og til Tromsø.  Det er ikke noe som tyder på at det vil skje.

Varehandel er den næringen som sysselsetter flest i privat sektor i Tromsø.  Vi har de siste ukene opplevd konkurser i kjeder som Vita og Notabene og at Morris i dag søkte konkursbeskyttelse i Sverige.  Vi kan forvente store endringer innenfor varehandelen.  Fagforeningen Handel og Kontor regner med at ytterligere 30 000 jobber vil forsvinne innenfor denne næringen de nærmeste ti årene.  Utviklingen skyldes veksten i netthandelen.  Tromsø kommer ikke til å være uberørt av denne utviklingen. 

En annen stor næring i Tromsø er Bygg og anlegg, som er avhengig av utvikling og vekst, noe offentlig virksomhet har vært garantist for i Tromsø. Til nå?

Tap av offentlige arbeidsplasser i Tromsø vil måtte erstattes med at flere får jobb i privat sektor, dersom vi skal unngå at Tromsø blir en del av den dystre nordnorske befolkningsstatistikken i årene fremover. 

  • Artikkelen er en oppdatert versjon av Gunnar Thranings innlegg om samme tema fra tirsdag.

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse