Annonse
Forsvarsminister Bakke-Jensen ser tydeligvis ingen samrøre i anbudsprosessen som førte til at Babcock vant, men hva med helseminister Høie? skriver Per-Gunnar Stensvaag. (Foto: Nordlys / ND)

Hvor er helseministeren?

Han syns altså at utnevnelsen av Marianne Telle og hennes derav følgende dobbeltrolle var helt grei, likeså egen kones ditto sentrale posisjon, begge i firmaer som helt klart ville profitere på det som ble endelig valg av operatør?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fortsetter i nok et motinnlegg (Nordlys 12/12) å skrive seg fri seg fra eventuell mistanke om brudd på habilitetsreglene. Det er bare det at han forsvarer seg mot anklager jeg aldri har rettet mot ham. Kan dette være et forsøk på å dysse ned kjernen i saken, «muddy the waters» som det heter på utenlandsk?

For annen gang presiserer Bakke-Jensen at han ikke var regjeringsmedlem da helseminister Bent Høie tilsatte Marianne Telle, konas forlover, som styreleder for Helse Nord. Hvorfor gjør han det når jeg aldri har hevdet det motsatte? Videre bedyrer han at han ikke tok del i nominering, vurdering eller utnevnelse av henne. Han benekter dog heller ikke nå at han kan ha tipset Høie. Det er under en slik vurdering det kreves stor edruelighet for å sikre at ingen tilsettes i stillinger hvor de vil kunne pleie egeninteresser, og unngå uheldige koblinger. Her både var og er altså også hans kone et av de viktigste kontaktpunktene. Likevel er det, som jeg har påpekt fra første stund, helseminister Høie som er den øverste ansvarlige og således den som burde ha sørget for å rydde all tvil om habilitet til side. Er det kanskje i sin nåværende posisjon som forsvarsminister at han føler seg kallet til å gå i krigen for sin statsrådskollega?

Bakke-Jensen gjør også et nummer av at han aldri har prøvd å skjule at han er gift med Hilde Sjurelv. Det skulle da også bare mangle. Slikt noe har heller ikkje jeg gjort. Kjerringa mi er fra yttersida av Senja, og man har da livet kjært. Poenget mitt var at han via sitt ekteskap og konas venninne har forbindelser som gjør at han burde trø varsomt rundt den aktuelle problematikken.

Mens mange reagerer på det de oppfatter som en svært uryddig anbudsrunde, avviser Bakke-Jensen alle anklager om samrøre og kveder videre på sin avledningsvise. Jeg har ikke benektet at han nå har alt på stell hva gjelder sin erklæring om manglende habilitet ved bruk av militære helikopter til sivile formål. Likevel oppfordrer han meg, et skarve kommunestyremedlem i Trysil, om på vegne av SP å ta til orde for innstramming av habilitetsreglene om vi mener de er for dårlige. Deretter påstår han at mine kriterier til habilitet ville medføre at partnere til politikere ikke vil kunne delta arbeidslivet. Med respekt å melde, ærede herr forsvarsminister: Dette er pølsevev! For å holde oss til temaet. Kona di kan selvfølgelig drive f.eks. ei pølsebu, men i det øyeblikket hun legger inn et anbud om en leveranse til Forsvaret, må settestatsråden inn i bildet.

Tysklands første kansler, Otto von Bismarck, skal ha uttalt at «den som vet hvordan politikk og pølser blir laget, aldri mer får en rolig natts søvn».  Nå er det nærliggende å mistenke at politikk som ikke tåler dagens lys, har gitt oss en luftambulanseberedskap som fører til utbredt søvnløshet. 

Gjennom sine to innlegg gir Frank Bakke-Jensen klart inntrykk av at han ikke ser noen uryddighet i denne saken. Han syns altså at utnevnelsen av Marianne Telle og hennes derav følgende dobbeltrolle var helt grei, likeså egen kones ditto sentrale posisjon, begge i firmaer som helt klart ville profitere på det som ble endelig valg av operatør?

Forsvarsministeren skriver at han ikke har tenkt å delta i en debatt-stafett. Det var da heller ikke ham jeg fra start utfordret. I stedet for å «grumse til vannet» for å skjule andres feilskjær i saken, håper jeg nå at han leverer pinnen videre! I søken etter ordentlige svar omkring en helt skandaløs anbudsprosess spør jeg: «Hvor er helseministeren?»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse