Annonse
I november 2012 kom rapporten fra NGI/NVE som stemplet Leirbakken som farlig rasområde. I 6 år har Vegvesenet forsøkt å fjerne denne klassifiseringen, uten å oppnå det. Det sier oss noe, skriver Frank Wøhni og Terje Walnum i Tindtunnelen AS. Foto: Bengt Nielsen

Hvor høy er veibyggerisikoen i Ramfjord?

Vegvesenet og regionvegsjef Naimak har drevet risikosøkende virksomhet i Ramfjord i flere år. Nå er Naimak sluttet. Han var toneangivende i en prestisjetung jakt etter å presse fram vestre veiløsning i Ramfjord.

Nå får vi se om Vegvesenet vil fortsette i samme blindgate og straffe Tromsø kommune. En fornyet holdning til Tromsø kan bidra til å fjerne noe av misstemningen mellom Vegvesenet og hovedstaden i landsdelen.

I Ramfjord med vestre E8, skjev bru og enorme steinfyllinger er risikofaktorene betydelige:

  • Leirbakken er klassifisert til høyeste risikonivå for kvikkleireras i hele Troms fylke.
  • Steinfyllinga som kan sperre halve fjorden blir enorm, med bredde tilsvarende Europavei og 10 meters høyde over høyeste høyvann, pluss dybde ned til fjordterskelen.
  • Brua og steinfyllinga skal legges akkurat på terskelen og toppen av marrabakken, i overgangen mellom lavdybdes indre fjord og dypvanns ytre fjord, der risikoen for utglidninger er høyest.
  • Brupillarene skal ikke bores ned til fast fjell. De skal forankres med bl a skrå steinfyllinger for hver brupillar helt fra utgravd sjøbunn opp til laveste lavvann. Tyngden på fjordbunnen og sperring av vannføringen forsterkes.
  • Truslene mot biologisk mangfold i fjorden er ikke fullgodt kartlagt.
  • Dårligere vannutskifting, sterkere vannstrøm og høyere vanntrykk mot brupillarene.
  • Større ispress mot brua og steinfyllinga.

Større steinfyllinger

De skrå steinfyllingene rundt hver brupillar var ikke med forrige gang da vannføring, istrykk og fjordens biologi ble undersøkt og vurdert. Fra terskelen er det lettest å utløse oversjøiske og undersjøiske rastilfeller.

I november 2012 kom rapporten fra NGI/NVE som stemplet Leirbakken som farlig rasområde. I 6 år har Vegvesenet forsøkt å fjerne denne klassifiseringen, uten å oppnå det. Det sier oss noe.

I reportasje i Nordlys 1. november 2018 ser vi at landskap og terreng i området Leirbakken er under løpende forandring. Lommer av kvikkleire kan utløse ras, og et belte med lagtykkelse opptil 13 meter tilsvarer høyden på et 5 etasjes hus. Disse massene har ikke satt seg.

Positivt regjeringsvedtak

Heldigvis er østre E8 vedtatt av regjeringen i 2015. Naimak har brukt 6 år av Vegvesenets innsats fra 2012-18 til å motarbeide østre veiløsning. Før det brukte han 9 år fra 2003-12 til å fremme vestre mot østre med Tindtunnelen.

Tiden er inne til å glemme Naimak og 15 års trenering fra Vegvesenet, i tillegg til alle årene før 2003, som de herset rundt med E8 i Ramfjord.

Trafikksikkerhet og ulykker viser klart best resultat med østre alternativ. Østre E8 med Tindtunnelen har 4-felts tunnel i sammenligning med 2- og 3-feltsvei rundt forbi Sandvikshøyden som blir 15,5 km lengre og tilsvarende ulykkesutsatt. Ulykkesrisikoen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord med tunnel blir bedre enn halvert.

Her har vi vektlagt risikoer rundt Leirbakken og Hans Larsanes. Den transportøkonomiske analysen bør se hele strekningen Tromsøya – Sørbotn under ett, ikke bare den kunstig avkortede strekningen Sørbotn – Laukslett.

Ulykker halveres med østre trase

På vestsida har Vegvesenet i regplanen lansert flere 6,5 % stigninger på en Europavei som har over 700 trailerpasseringer pr døgn. De har innvilget dispensasjoner til seg selv for stigninger som ikke er tillatt på Europaveger. Disse stigningene vil føre til ekstra støyforstyrrelser i boligfeltene på østsida, fordi vannspeilet i fjorden er en sterk formidler av støy og motorbråk.

Stigningene på 6,5 % spiser opp alle drivstoff-besparelsene som kunne oppnås ved kortere kjøredistanse for deler av trafikken. Vestveien blir eventuelt et skoleeksempel på umoderne, miljøfiendtlig veibygging.

Østre trase med Tindtunnelen fjerner risikoen og trafikken fra området Leirbakken, ytre Ramfjord og vestsida. Østre trase blir fjernt fra risikoområdet.

Hvem vil forsvare og bevare Ramfjorden som naturperle som ødelegges med en estetisk rasering ved Vegvesenets bru og steinfylling? Dette kanskje viktigste aspektet ved vestre E8 er dessverre rimelig uberørt i debatten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse