Annonse
I de årene jeg har bodd på Finnsnes, har Hurtigruta stoppet på Finnsnes, uten at det har ført til så mye blomstring av økonomien der. Jeg kan ikke se at det har vært noe særlig tilrettelegging for reiselivet på fastlandssiden. Her er det i mine øyne et uutnyttet sosialt og økonomisk potensial for byen og områdene rundt, som bør diskuteres i neste næringsplan, skriver Bjørn Reynisson Grimsby. Foto: Torgeir Bråthen

Hvor er markedsføringen av Lenvik?

Senja har sitt naturbaserte reiseliv, nå må Lenviks fastlandsside komme på banen de også. Dette vil gi næringslivet en boost, og bidra til en mer bærekraftig bruk av naturen.

Hvis én kan starte med blanke ark i det naturbaserte reiselivet, og lykkes med det i storkommunen Senja, er det ikke noe i veien for at flere kan!

Jeg har lagt merke til at det er folk i distriktet som har avsluttet sin karriere i noe for å starte reiselivsbedrift rettet mot naturopplevelser, og lyktes med det. Jeg gratulerer dem for å ha startet en næringsutvikling som både oppfordrer til bærekraftig naturbruk og -bevaring, og samtidig legger opp driften slik at den drar med andre næringer så deres driftsgrunnlag styrkes.

Fordi andre næringer som fiske, jord- og skogbruk effektiviseres, og bygg-, anleggs- og transportarbeid til en viss grad også gjør det, vil det åpne for oppblomstring av næringer tilknyttet reiselivet som transport (hvordan kommer en seg hit eller dit?), overnatting (en skal jo hvile også), serveringssteder (uten mat og drikke, funker ikke helten) og aktivitetsbedrifter (om ikke maten er trekkplasteret, må det være andre ting).

Nå må det sies at reiselivet også effektiviseres, da man med noen få tastetrykk kan reservere et bord på restaurant eller et rom på hotell, eller finne den nyeste instagram-hottspotten. Dagens markedsføring er langt billigere og når fram til mange fler enn før. Mye av det som før tok tid og penger, kan nå overlates teknologien (og litt fantasi). En kan fokusere mer på selve kundens ønsker, behov og trivsel. Det er med andre ord mye lettere i dag å starte bedrift i reiselivsbransjen.

I de årene jeg har bodd på Finnsnes, har Hurtigruta stoppet på Finnsnes, uten at det har ført til så mye blomstring av økonomien der. Dette har jeg stusset over, for det må da være turister som hopper av på Finnsnes, eller som kommer med fly til Bardufoss. Lenvik har en næringsplan for perioden 2015-2019, som også inkluderer reiseliv. Delen om reiseliv har identifisert en rekke utfordringer som at hvis trafikken øker, vil overnatting bli en utfordring, spesielt vinterstid. Enn så lenge er det fortsatt bare to hotell her, og jeg kan ikke se at det har vært noe særlig tilrettelegging for reiselivet på fastlandssiden. Her er det i mine øyne et uutnyttet sosialt og økonomisk potensial for byen og områdene rundt, som bør diskuteres i neste næringsplan.

Men en næringsplan hjelper lite om det ikke er folk til å drive bedrift. Statistisk Sentralbyrå kan avsløre at i Lenvik kommune, tross en økning på 484 personer i innbyggertall siden 2008, er det i samme periode 25 personer færre i alderssegmentet 25-39 år, segmentet som gjerne har flest entreprenører på grunn av ungdommelig driv og fersk høyere utdanning. Generelt har sysselsettingen i samme periode økt, men sysselsettingen av menn under 25 år har sunket med ca. 10%, og kvinner i alderen 20-39 har samlet hatt en svak nedgang i sysselsettingen på under 2%. Hvis folk i alderen 25-39 kan lokkes til Lenvik, og folk i segmentene med redusert sysselsetting kan sysselsettes i naturbaserte aktivitetsbedrifter, vil Lenvik og dens beboere tjene på det på mer enn en måte.

Bardu la nylig ut en ny reklamevideo, som viser fram kommunen med vakre bilder og god kameraføring. Hva har Lenvik gjort for å fremme markedsføringen av seg selv? Senja er en merkevare, og navnet har røtter også på fastlandssida. Nå som det skal bli kommune-sammenslåing til storkommunen Senja, mener jeg det er på tide å utvide markedsføringen til fastlandssiden også. Men det fordrer at det er næring å markedsføre på Finnsnes (og andre steder) også. Jeg ser en stor uutnyttet ressurs i naturen i området rundt Finnsnes og Finnfjordbotn som jeg tror ungdom og unge voksne lett kan utnytte med litt hjelp og råd fra aktører som Finnsnes Forum og Ungt Entreprenørskap.

Dette er en gylden sjanse for skoletrøtt ungdom å få arbeids- og serviceerfaring, og setter nødvendige kunnskaper som økonomiforståelse, matematikk, samfunnskunnskap, mat- og biologikunnskap og fysisk fostring i en engasjerende kontekst. Det duger også som elev- eller ungdomsbedrift. Hvis én kan starte med blanke ark i det naturbaserte reiselivet, og lykkes med det i storkommunen Senja, er det ikke noe i veien for at flere kan!

Forskning hos NMBU viser i en fagrapport utgitt i Juni 2014, at de fleste naturbaserte reiselivsbedrifter er små, har 1-3 ansatte, og har en årlig omsetning på ca. 1 million kroner hver. Den samme rapporten opplyser om at personlige egenskaper der erfaring står høyest, er viktige og avgjørende suksessfaktorer. Deres utfordringer er ofte ting som de ikke styrer, som lovverk, grunneiere og reguleringer. For å lykkes i naturbasert reiseliv, trengs mellommenneskelige, og faglige kunnskaper som språk, formidlings- og natur- eller forvaltningskunnskap, økonomisk sans og kreativitet. Det er altså en del som skal til for å lykkes. Mye kan læres på et universitet, men det meste kan man lære gjennom erfaring også.

Med disse observasjonene og tankene i bakhodet, startet jeg etter hvert på Master i Naturbasert Reiseliv ved NMBU. Jeg tror videreutvikling av næring på Finnsnes, og i Norge generelt, vil måtte skje gjennom reiselivet. Jeg håper det ikke bare er jeg som øyner muligheter her, og jeg oppfordrer kommunens administrasjon til å fortelle mer om hvordan Lenvik (og senere Senja) kommune har tenkt å legge bedre til rette for slik næringsvekst. Land- og skogeiere lokalt og Finnsnes Forum må gjerne også kommentere hva de kan tenke seg å få ut av slik næringsaktivitet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse