Annonse
Hvis vi bruker ærlighet, smidighet og raushet så kan vi de neste tiårene få realisert både ny E8 og ikke minst en ny grønn og moderne transportpakke.

Hvordan få til samferdselsløsninger i Tromsø?

I stedet for å sende statssekretærer i krigen mot lokalpolitikere av motsatt farge, så bør lokalpolitikerne være ærlige på hvordan tingene egentlig henger sammen.

De folkevalgte i Tromsø kommune må de neste årene få landet flere store viktige samferdselsprosjekter, men for å få det til kreves det ærlighet, smidighet og raushet fra alle de politiske partiene.

1. Ærlighet – Politikerne må begynne å snakke ærlig til befolkningen om de valgene som må tas for at det skal bygges veier og hvordan ting egentlig henger sammen. Arbeiderpartiets forsøk på å forklare sin snuoperasjon med Kvaløyforbindelsen på regjeringen er et av mange bomskudd. Det samme er Frps «krig» mot den regionale avdelingen til Statens Vegvesen.

I stedet for å sende statssekretærer i krigen mot lokalpolitikere av motsatt farge, så bør lokalpolitikerne være ærlige på hvordan tingene egentlig henger sammen. Norsk politikk er ikke sånn at lokalpolitikere (i hvert fall hvis de er delt sånn omtrent 50/50 i en sak) bare kan diktere til vegeierne i Statens Vegvesen eller Troms fylkeskommune hvilken trasé som skal velges. Vår statsforvaltning er skrudd sammen slik at det er mer enn bare flertallet i en kommune som skal ha noe å si i en rekke saker. Det er flere vetospillere som kan stoppe og trenere prosesser.

Kanskje burde Ap bare være ærlige på at den viktigste grunnen til at de velger Selnes-alternativet er at de ikke orker/tørr/vil ha flere tiår med kamper mot en haug av sektormyndigheter om Håkøyalternativet? Og kanskje burde flere av oss som har stemt for østre trasé på E8 si at så lenge vi har regionale sektormyndigheter mot oss på trasévalg så blir det ikke bygd vei der? I fagetatenes forslag til NTP er E8 med østre trasé stemplet som et av de mest samfunnsøkonomiske ulønnsomme vegprosjektene. Med et slikt stempel vil den vegstrekningen aldri overleve en behandling i Stortinget. Det er haugevis av gode samfunnsøkonomiske og miljøvennlige samferdselsprosjekter som kommer til å dunke ut østre trasé. Det eneste ansvarlige å gjøre for Tromsø kommunestyre er å ta frem den gamle reguleringsplanen for vestre trasé og lage en felles tverrpolitisk lobbykampanje for å sikre E8 inn i det endelige vedtaket i Stortinget våren 2017.

2. Smidighet – Jeg har forståelse for at enkeltbyråder som mister jobben sin 1.juli har markeringsbehov, men behovet for å presse igjennom upopulære, men ubetydelige tiltak svekker politisk kapital. Det trengs politisk kapital for å gjennomføre riktige og nødvendige grep som et system for økt brukerbetaling vil være. Prøvestenging av Skippergata uten en helhetlig plan bak, blir rett og slett infantilt maktmisbruk. Skal man lage en ny gågate må man heller gjøre som Oslopolitikerne gjorde med Torggata hvor hele gata fikk et skikkelig løft før den ble stengt.

Det trengs også smidighet for å få på plass en samferdselspakke. Det betyr også at man må ha en forståelse for at det kanskje ikke er absolutt alle ønsker som kan innfris i første omgang. Så må hovedfokus være faktiske forbedringer i infrastrukturen. Skal folk være villig til å betale bompenger trengs det mer enn morsomme sykkelkampanjer. Det må komme nye veger, nye bussruter og det må skje noe med prisene for månedskort.

3. Raushet – Skal man få til reelle kompromiss må man ha forståelse for at andre partier representerer andre synspunkt og svarer til andre velgere. Dessverre virker det som om Arbeiderpartiets modus operandi er å innkalle til møter og sende informasjon på ekstremt kort varsel for å informere om hva de mener og så si at alle som ikke er enig med dem ikke bryr seg om tverrpolitiske løsninger. På samme måte som at forvaltningen består av flere aktører, så består politikken av flere partier. Det må skapes et reelt rom for å lage gode politiske løsninger. Men det må selvsagt skje innenfor de rammer som er satt i den nasjonale politikken. Partier som ikke vil være med på den nødvendige økningen i brukerbetalingen for å få til en skikkelig transportpakke trenger egentlig ikke å være med på et sånt kompromiss. Tromsø Høyre må snart bestemme seg om de skal være et ansvarlig parti eller om de bare skal gå populistiske partier i næringen.

Det kan virke som om noen tror at det er særfenomen i Tromsø at det krangles om trasévalg og samferdselsprosjekter. Etter å ha fulgt med de endeløse debattene om Bybanen over Bryggen i Bergen eller spillet rundt E18 i Oslo, så blir ting mer nyansert. Selv Vestlandet som skryter av sin E39-løsning, så er det også store kamper om ytre, midtre eller indre trasé i diverse fjorder. Til slutt så må de folkevalgte likevel skjære igjennom. Det er på tide at vi gjør det i Tromsø også. Hvis vi bruker ærlighet, smidighet og raushet så kan vi de neste tiårene få realisert både ny E8 og ikke minst en ny grønn og moderne transportpakke med en stor satsing på kollektivtrafikk, Tromsømarka og gang- og sykkelveier.

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse