Annonse
Kåfjord og Lyngenregionen ønsker ikke «negativ turisme» - det vil si at den rivende utviklinga i reiselivet skal bli et problem. Den nye naturbaserte oppholdsturisten som bor her over flere dager, spiser, handler og kjøper tjenester lokalt, ser vi på som ei stor mulighet. Men vi har akutt behov for midler her og nå! skriver Kåfjord-ordføreren. Foto: Visit Lyngenfjord

Hvordan får vi vekst i naturbasert, bærekraftig reiseliv?

Reiselivet i Norge, og spesielt Nord Norge er i sterkt vekst. I festtalene snakkes det varmt om at reiseliv kommer til å bli den «nye oljen» i landsdelen. Hvordan skal det kunne skje når det ikke skal brukes penger på å tilrettelegge for det?

Reiselivet er utrolig viktig i en næringsfattig region som Nord-Troms. Men infrastruktur og tilrettelegging er et must.

Innovasjon Norge arbeider med ny strategi for hvordan Norge skal bli verdens beste på naturbaserte reiseliv. De bærekraftige destinasjonenes skal trekkes frem, fokus på kvalitet, mat, kultur og miljø skal forsterkes.

Etter mange utsettelser kom regjeringa i vår med ny reiselivsstrategi; Stortingsmelding nr 19 Opplev Norge – unikt og eventyrlig: «Meldinga skildrer utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for et bærekraftig og lønnsomt reiseliv».

Det eneste tiltaket i regjeringens strategi rettet mot bærekraftig reiseliv er kr 7, 5 millioner til «Nasjonale Turstier». Og det er de eneste midlene som følger med strategien.

Kåfjord og Lyngenregionen ønsker ikke «negativ turisme» - det vil si at den rivende utviklinga i reiselivet skal bli et problem. Den nye naturbaserte oppholdsturisten som bor her over flere dager, spiser, handler og kjøper tjenester lokalt, ser vi på som ei stor mulighet. Men turistene kommer først og fremst for å oppsøke aktiviteter i naturen: Uten overordnet strategi – og midler til tilrettelegging og drift av stier, løyper, parkeringsplasser, toalett, søppelhandtering mv. BLIR dette en utfordring.

For å løse utfordringene for reiselivet gikk kommunene og reiselivsaktørene rundt Lyngenfjorden sammen i 2013 og dannet Visit Lyngenfjord.  Fra 2017 ble Skjervøy og Nordreisa med. Regionen opplever en formidabel vekst i reiselivet. Visit Lyngenfjord sitt arbeid med å bidra til produktutvikling og tilrettelegge for salg er svært viktig for å utvikle reiselivstilbudet i regionen, og for å levere den kvaliteten som markedet etterspør.  

Visit Lyngenfjord er i innspurten av arbeidet med å få regionen sertifisert som Bærekraftig Reisemål. Dette vil gi regionen et kvalitetsstempel og omdømmeløft, og vil bidra til å skape enda større oppmerksomhet rundt de unike natur og kulturverdiene vi har. Men dette er ikke er «stempel» vi får, det er prinsipper for bærekraftig utvikling vi forplikter oss til å ivareta, videreutvikle og forsterke.

Reiselivet er utrolig viktig i en næringsfattig region som Nord-Troms. Men infrastruktur og tilrettelegging er et must. Vi må gjøre det nå, før de negative konsekvensene kommer og vi ødelegger sårbar natur og det som i utgangspunktet er attraksjonskraften vår.

Stortingsmelding nr 19 sier på den ene siden at dette er noe næringa selv må ta seg av. Samtidig peker den på ansvaret som kommunene har. Og så sparker de ballen over til de nye regionene, som vil «..gi nye muligheter til helhetlig tilrettelegging for destinasjonsutvikling og attraktivitet på regionalt nivå….». Imens er de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene sterkt redusert.

Vi har et akutt behov for midler her og nå! Dette er ikke oppgaver enkeltkommuner eller små reiselivsbedrifter kan klare alene. Kåfjord kommune har i sammen med private, lag og foreninger gjort nytte av de regionaleutviklingsmidlene og kommunens egne ressurser for tilrettelegging. Nå strekker ikke midlene til lengre.  

Hvordan skal Norge bli verdens beste på naturbasert reiseliv? Med 7, 5 nasjonale millioner til turstier? 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse