Annonse
Store snømengder og fortsatt full vinter i fjellene gjør at vi mener det er forsvarlig å holde løypenettet åpent noe lengre i år enn tidligere, skriver Storfjord-ordføreren. Dette bildet er tatt i Nord-Troms lørdag 2. mai. (Foto: Guttorm Pedersen)

Hvordan kan Fylkesmannen avslå en søknad før den er mottatt? Og er det ikke likhet for loven i Troms og Finnmark?

Miljøetaten hos Fylkesmannen behandler søknader før de er innsendt - og har visst ikke fått med seg at Troms og Finnmark er slått sammen til ett fylke, skriver ordføreren i Storfjord.

Dersom vi hadde gjort det samme med søknader til kommunen, regner jeg sterkt med at vi har fått påpakning fra Fylkesmannen.

Storfjord kommune har med bakgrunn i henvendelser fra scooterforeninger i kommunen søkt Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å få ha løypene åpne til 17. mai.

Store snømengder og fortsatt full vinter i fjellene gjør at vi mener det er forsvarlig å holde løypenettet åpent noe lengre i år enn tidligere. Flere kommuner har allerede fått lov til å holde løypene åpne til og med 17. mai.

Det som imidlertid ikke er greit i denne saken er et skriv kommunen mottok fra miljøetaten hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark en uke før vi sendte inn vår søknad.

I en e-post datert den 23. april får vi klar beskjed om at en søknad om dette vil bli avslått. Med andre ord - allerede før vi sender inn søknad får vi beskjed om utfallet. Hvilken form for saksbehandling er dette??

Jeg trodde som ordfører at en søknad fra kommunen ville få en like god og grundig saksbehandling som andre sammenlignbare søknader fra andre kommuner i vårt fylke.

I samme e-post får vi også beskjed om at i Finnmark har forlenget åpning vært praksis og her kan denne fortsette. Videre at i Troms har vi ikke hatt praksis på å fatte vedtak om å forlenge perioden for åpne løyper.

Jeg tror kanskje jeg må minne miljøetaten om at fra 1. januar 2020 er det ikke noe som heter Fylkesmannen i Finnmark eller Fylkesmannen i Troms. Fra 1. januar i år er det ett fylke, med én fylkesmann for Troms og Finnmark.

Vider tar jeg det som en helt klar forutsetning at en behandler kommunene og innbyggere likt i hele vårt nye fylke. Den paragraf som åpner for forlengelse i f.eks. Alta til 17. mai må også gjelde for Storfjord. Noe annet betyr forskjellsbehandling av innbyggere i samme fylke. Det kan ikke være lovens intensjon. Loven skal være lik for alle, har jeg alltid lært.

Til slutt. Som ordfører i Storfjord kan jeg i det hele tatt ikke godta at en behandler søknader før de er innsendt - og før saksbehandler ser innholdet i søknaden. Dersom vi hadde gjort det samme med søknader til kommunen, regner jeg sterkt med at vi har fått påpakning fra Fylkesmannen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse