Annonse
PIGGDEKKAVGIFT? Det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved forslaget, ganske enkelt fordi problemet med svevestøv i byen er avtakende. Foto: Torgrim Rath Olsen

Hvordan skade miljøsaken?

Takk, Tromsø kommune, for at dere skriver det rett ut: piggdekkavgift har muligens en miljøeffekt, men det viktigste er likevel mer penger inn i kommunekassa. Mange har nok hatt sine mistanker om at det kan være vikarierende motiv ute og går når det offentlige trer nye avgifter nedover ørene på folk, i det man hevder er den gode saks tjeneste. Nå får vi det bekreftet.

Da vil avgiftene miste sin legitimitet. For folk skjønner når de blir tynt, uten at det nødvendigvis kommer miljøet til gode.

“Men det viktigste er at inntekten vil være et kjærkomment tilskudd til kommunekassa”!

Slik står det, svart på hvitt, i Tromsø kommunes forslag til Hovedplan for klima, miljø og energi, som nå er ute på høring. De kjærkomne inntektene skal i dette tilfellet komme fra en planlagt innført piggdekkavgift, som man håper å få Samferdselsdepartementet til å gå med på.

Takk, Tromsø kommune, for at dere skriver det rett ut: piggdekkavgift har muligens en miljøeffekt, men det viktigste er likevel mer penger inn i kommunekassa. Mange har nok hatt sine mistanker om at det kan være vikarierende motiv ute og går når det offentlige trer nye avgifter nedover ørene på folk, i det man hevder er den gode saks tjeneste.  Nå  får vi det bekreftet.

Det man planlegger på rådhuset, er en piggdekkavgift for en prøveperiode på tre år. Da vet enhver gjennomsnittlig tosk at dette vil bli en permanent ordning. Kjærkomne tilskudd til kommunekassa trengs garantert i mange år framover.

Det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved forslaget, ganske enkelt fordi problemet med svevestøv i byen er avtakende. Mens det i 2007 var 38 overskridelser av grenseverdier for støv, var tallet i fjor 15. Mer enn halvert i løpet av sju år, altså.

I planutkastet argumenterer kommunen med at tallene de siste årene kan være usikre, på grunn av datatrøbbel. Men dataproblemet ble løst i 2014, så tallet for 2015 skal være korrekt. Det er ingen grunn til å tvile på den nedadgående trenden. Det er også verdt å merke seg at byens støvproblemer ikke bare er et resultat av biler med piggdekk, men at de piggfrie dekkene også må ta en vesentlig del av skylden. De gjør det nemlig tvingende nødvendig å strø ekstra mye sand på veiene, noe veivesenet har fått merke de siste årene. Og strøsand bidrar til et betydelig støvproblem.

Bilistene er blitt de nye røykerne, hevdes det. Bilistene er den nye “utgruppen” som  kan jaktes på med forbud og påbud og restriksjoner, og ilegges så mange avgifter man bare har fantasi til å finne på. For bilistene er miljøsyndere, for ikke å si miljøsvin. Og i likhet med flypassasjerer kan de ilegges avgifter som ikke nødvendigvis er miljømessig fundert, men som gir inntekter.

 Men det er en viktig forskjell på bilister og røykere: bilen er ikke, som tobakken,  et unødvendig nytelsesmiddel. For mange er bilen helt uunnværlig i en hverdag hvor familiens logistikk skal fungere. Der hvor det er kilometre til barnehagen og mil til kulturskolen, er det vanskelig å klare seg uten bil.

I miljøplanen står det at bomring er lite egnet for Tromsø, og at man vil vurdere såkalt tidsdifferensiert veiprising i stedet. Dette skal hindre køkjøring morgen og ettermiddag, som øker utslipp av gasser. For, som det heter: ” Mange bilførere kan benytte fleksitid-ordning, og behøver ikke absolutt å kjøre i rushtida.”

Hvordan vet kommunen det? Er det virkelig så mange selvplagere blant Tromsøs bilister at de venter til det blir rushtid, for å kunne stampe i førstegiret i kjempelang kø over brua eller på Langnes?

Avgifts-kåtheten later til å ha grepet om seg i det sittende regimet på rådhuset. Først kom økningen i eiendomsavgiften. Så, mens befolkningen blir fortalt at det må bompenger til for å få finansiert store, nødvendige veiprosjekt i årene som kommer, og langt på vei har respektert det, slår man til igjen. I et intervju med Itromsø tidligere i sommer, sa SVs Ingrid Kielland at man ville søke departementet om å få lov til å bruke bompenger til snøbrøyting også. For det ville jo være idiotisk å investere tungt i gang og sykkelveier, og så ikke ha penger til å vedlikeholde dem, mente hun. Hva blir det neste som skal finansieres med avgifter? Eller: hva blir neste avgift?

Denne uthulingen av hva øremerkede midler kan brukes til, bør ikke Samferdselsdepartementet godta. Vi er i ferd med å få en hel jungel av avgifter og gebyrer i kommunal regi, og det kommer definitivt mer dersom dette blir den enkle løsningen for at de som sitter med makten, skal få gjennomført egen politikk.

Da vil avgiftene miste sin legitimitet. For folk skjønner når de blir tynt, uten at det nødvendigvis kommer miljøet til gode.

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse