Annonse

Hvordan vil Sp få kvotene tilbake, Geir Iversen?

Rettighetene skal fordeles rettferdig langs etter kysten. Fiskeridepartementet har plikt til å gjennomføre politikken.

Jeg takker Ingalill Olsen for at jeg får anledning til å forklare hva som er Sp’s svar på de utfordringer som frisleppet av kjøp og salg av kvoter har fått for Finnmark (se Nordnorsk debatt 21 august d.å). Dette gir grunnlag for en konstruktiv samtale om hvilke skritt som må tas i tiden som kommer.

Havressurslova sier som kjent at fiskerettighetene eies av det norske folk i felleskap. Fiskeridepartementets rolle er å forvalte bestandene og fordele disse via kvoter til fiskevær og fiskere langs kysten. Departementet har ikke kun en rett til å forvalte – men også en plikt. Vi i Sp akter å oppfylle denne plikten i motsetning til hva vi nå opplever fra FrP og tidligere Høyre-styrt Fiskeridepartement.

Departementet har makt til å refordele kvoter og konsesjoner iht. de politiske målsettinger som gjelder. Det øverste mål for fiskeripolitikken fremkommer av formålsparagrafen til havressurslova (§ 1). Fisken skal gå til best betalende anvendelse og den skal «medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna».

Rettighetene skal fordeles rettferdig langs etter kysten. Fiskeridepartementet har plikt til å gjennomføre politikken.

Det følger av havressurslova § 11 at «Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til ein bestemt bruk eller i ein bestemt tilstand». Senterpartiet vil overføre leveringspliktige kvoter fra trålerene som ikke oppfyller plikten til kystflåten, både den større kystflåte så vel som flåten under 15 meter. Disse leverer i all hovudsak kvalitetsfisk som derved går til «best betalende anvendelse».

Videre har Stortinget bestemt at «Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til tilverking ved landanlegg i bestemte distrikt (distriktskvote). Departementet kan fastsetje forskrifter om fordeling av og vilkår for utnytting av distriktskvoten» (§ 11). Disse distriktskvoter skal gradvis økes slik at de kommer opp på nivåer som tilsvarer de historiske kvoter. Dersom finnmarks-kommunene tradisjonelt har hatt 35 % av kvoten for torsk, ja så skal fartøy fra Finnmark tildeles kvoter som tilsvarer denne andel av norsk totalkvote.

Med Senterpartiet ved roret skal vi innen 100 dager gjennomføre denne omfordeling.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse