Annonse

Hvorfor denne bølgen av nyfødte med hjernefeil i Brasil?

Den globale oppvarmingen vil med stor sannsynlighet medføre store forandringer i utbredelsen av insekter som bærer parasitter, bakterier og virus, skriver Ørjan Olsvik.

I Europa er det i dag for det meste for kjølig for Aedes-myggen og denne virusbæreren vil derfor ikke kunne formere seg i større mengder.

WHO slår alarm: over 4000 brasilianske barn ble født med alvorlige misdannelser i hjernen i desember 2015. Aedes-myggen og et virus får skylda.

I desember 2015 ble det i Brasil registrert en uventet og markant økning i barn født med misdannelser i hjernen. Over 4000 barn med syndromet mikrokefali ble registrert. Dette utgjør over 1% av barn født i området i samme periode, og er en økning på 25 ganger sammenlignet med normaltallene tidligere år. Disse barna blir født med et lite hode og har dårlige prognoser for et lengre liv. Slike misdannelser sees over hele verden i en frekvens på 0,01-0,1 % per levende fødte barn. Årsaken er vanligvis genetiske feil, men hjerneslag i fostertiden, morens medisin- eller alkoholbruk, andre fysiske påkjenninger, og forskjellige infeksjoner, kan gi de samme skadene. Hyppigheten av mikrokefali øker betydelig om mor og far er i nær slekt.

Zikaviruset har sannsynligvis skylda

Selv om både Verdens helseorganisasjon (WHO) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) står fast på at det ikke er endelig bevist hva som er årsak til dette plutselige utbruddet av mikrokefali i Brasil, er det meget sterke indikasjoner på at det er zikaviruset som nå rammer barn i mors liv.

Dette viruset har med stor sannsynlighet smittet mennesker i Afrika i svært lang tid, og en finner spor av viruset hos en stor del av befolkningen i de fleste land fra vestkyst til østkyst i den sentrale delen av det afrikanske kontinent. For de fleste vil infeksjoner med zikavirus kun gi en lett og knapt registrerbar febersykdom som forsvinner i løpet av 1-2 uker, noen får et utslett og andre en kortvarig øyebetennelse. De som blir smittet synes å utvikle en god og kanskje livsvarig immunitet. Men blir en mor som ikke har immunitet smittet i svangerskapet, er det muligheter for at barnet utvikler mikrokefali. I afrikanske land er det ingen spesielt høy frekvens av mikrokefali som kan tillegges zikaviruset.

Aedes-myggen som smittebærer

Smitte mellom mennesker er sjeldent. Den viktigste smittekilden er gjennom myggstikk med mygg fra familien Aedes. Disse kan overføre mange sykdommer mellom mennesker, som for eksempel denguefeber, gulfeber, og sist men ikke minst: zikafeber. Vi kaller disse for vektorborne sykdommer, da de ikke kan eksistere uten sin vektor, Aedes-myggene.

Hvorfor skjedde utbruddet i Brasil i 2015-16?

I Sør-Amerika, og til dels også i Nord-Amerika, har det alltid vært Aedes-mygg. De har vært bærere av dengue- og gulfeber virus, men ikke av zikavirus!

Zikaviruset har altså blitt introdusert til Sør-Amerika enten ved at virusinfiserte mygg har «haiket med bagasje på fly» fra Afrika, eller at smittede personer har tatt viruset med seg over til Sør-Amerika.

Zikaviruset kom derfor til en befolkning som ikke hadde vært i kontakt med viruset før og som derfor ikke hadde utviklet immunitet ved tidligere infeksjoner. Dette fikk katastrofale følger for gravide, ikke beskyttede kvinner, og utbruddet av mikrokefali var et faktum.

Vil zikaviruset spre seg til Nord-Amerika og Europa?

Viruset er avhengig av at det finnes en stor bestand av Aedes-mygg som kan overføre viruset til stadig nye mennesker. Det er i dag Aedes-mygg i de fleste av USAs stater, og det er sannsynlig at det vil komme enkelte sporadiske tilfeller av zikafeber. I Europa er det i dag for det meste for kjølig for Aedes-myggen og denne virusbæreren vil derfor ikke kunne formere seg i større mengder. Enkelte tilfeller av Aedes-smittet denguefeber i Hellas er ikke nok til å si at Europa er i fare.

Global oppvarming og reiseaktivitet

Den globale oppvarmingen vil med stor sannsynlighet medføre store forandringer i utbredelsen av insekter som bærer parasitter, bakterier og virus. Sammen med en stadig større migrasjon av større folkemengder, vil dette kunne bli en utfordring for helsevesenet i mange land. Det finnes i dag ingen vaksine mot zikaviruset. Dersom man må oppholde seg i risikoområder, og er, eller ønsker å bli gravid, bør man ta sine forhåndsregler. Aedes-myggen er etter hvert blitt adaptert også til urbane strøk, og større byer går derfor heller ikke fri. Disse myggartene stikker også gjerne om dagen. Men tette klær med insektsspray er alltid gode forhåndstiltak om man må ut i myggområder.

Fakta: dette er Zika

  • Zikafeber skyldes et virus som spres via stikk fra mygg (Aedes aegypti og andre Aedes arter).
  • Vanlige symptomer er lett feber, utslett og øyebetennelse. Symptomene forsvinner som regel etter 2-7 dager.
  • Når gravide er smittet kan de få barn med underutviklede hjerner og små hoder
  • Det finnes ingen behandling og ingen vaksine mot sykdommen.
  • Den beste måten å forebygge sykdommen, er å beskytte seg mot myggstikk.

Kilde: WHO og CDC

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse