Annonse

Hvorfor er det de eldre og syke som alltid skal henges ut, når kommunen er i pengeknipe?

Jeg tror ingen av dem som til daglig står på for å gi så god en omsorg og pleie som mulig, er uansvarlige hva økonomi angår.

Syke og gamle er en stor utgiftspost for Tromsø kommune. 

Dette er hva vi har vi hørt flere ganger i det siste, når kommunen omtaler sin økonomiske situasjon. Kommunens merforbruk i millionklassen er det de syke og gamle som må bære ansvar for. Ja det er litt av ei bør de syke og gamle må bære, i tillegg til den påkjenning som mange opplever ved det å være syk og trenge pleie.

I et innlegg i lørdagens Nordlys stiller Åshild Fause, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norge arktiske universitet, følgende spørsmål: Tror den administrative og politiske ledelsen at vi kan hindre at folk blir syke og gamle gjennom forbyggende tiltak? Og tror kommunen at det å redusere en allerede pressa pleie- og omsorgstjeneste sikrer en bedre rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere?

Pleie- og omsorgssektoren kan ikke budsjettstyres. Det vil stadig være syke, eldre og pleietrengende. Det går ikke an å forebygge gjennom stramme budsjett. Derfor må de som lager budsjett for dette, ta høyde for at dette vil medføre merkostnader. Og si at merforbruk ikke vil bli godtatt i 2018, er noe den kommunale administrasjon og politiske ledelse burde holde seg for god til å bruke. Jeg tror ingen av dem som til daglig står på for å gi så god en omsorg og pleie som mulig, er uansvarlige hva økonomi angår.

At kommuneledelsen vil redusere tjenesten på flere områder vil ikke gi noen god pleie- og omsorg. Effektivisere personalbruken, færre timer til brukerne, sier ledelsen vil merkes. Men samtidig sies det at dette vil ikke få de store konsekvenser for brukerne, og at de lovpålagte nivået skal opprettholdes. Her tror jeg ledelsen taler mot bedre viten.

Hvorfor er det de eldre, syke og pleietrengende som alltid skal henges ut, når kommunen forteller om den økonomiske situasjon? Hvorfor skal disse få flere byrder pålagt seg, i tillegg til det de fra før av må bære? Hva med andre sektorer som har overforbruk? Hva med administrasjonen selv? Lønnsforhøyelser? Bygging av gigantbygg? Hva med kostnader og budsjettsprekk her? Det synes som om ledelsen ikke har vanskeligheter med å skaffe nok penger her. Men ikke når det gjelder helse- og omsorgsektoren. Da ropes det stadig et varsko.

Ingen kan forebygge sykdom og alderdom, og dermed hindre at folk blir syke og gamle. Det vil alltid være slik. Det som må være myndighetens ansvar og oppgave, er å legge til rette, når det er behov for det,  en så god omsorg og pleie som mulig, uten at det er et stramt budsjett som skal styre det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse