Annonse
Hvorfor i all verden skal det beste operative/økonomiske alternativet slettes med jorden, for så å bygge opp noe som er dårligere, på Evenes (bildet)? spør pensjonert flygeleder Svein Fredriksen. Foto: Fremover

Hvorfor Evenes?

Mitt spørsmål til Forsvarssjefen, Forsvarsdepartementet, regjeringen og Arbeiderpartiet blir da: Hvordan er det mulig å vedta at Evenes skal være Norges enebase i nord?

Undertegnede har, helt siden Forsvarssjefens faglige råd vært opptatt av, nettopp det, at rådet til politikerne skal være best mulig faglig vurdert, når det gjelder valg av base(er) for militære flyskvadroner. Dette gjelder både strategisk plassering i forhold til oppgaver, men også dens mulighet til å tilfredsstille Forsvarets behov og ønsker. Å flytte dagens 333-skvadron, fra landets best strategisk plasserte flystasjon til en nedlagt flystasjon innerst inne i en fjord, kan neppe kalles et godt militærfaglig råd. Erfaringer fra andre land, der Marime Patrol Aircraft (MPA) opererer fra, bekrefter bare at denne type operasjoner foregår fra baser lokalisert ytterst ved kysten!

Gjennom mine over 40 år innen lufttrafikktjenesten, her jeg i alle år vært opptatt av å ivareta flysikkerheten på best mulig måte. Det bør også forsvaret være. I tillegg bør forsvaret være opptatt av at man har nok med «tumleplass» på den basen man skal operere fra, både på selve plassen, men også området rundt. Det vil man ikke få når Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, blir enebase for 10-15 F35 kampfly og 5 stk. MPA P8 Poseidon . Økende sivil trafikk vil bidra til flere restriksjoner for både Forsvaret og flyselskapene, i tillegg til at en større blanding av sivil/militær flytrafikk, generelt sett er lite heldig for noen av partene. Det er, så vidt jeg vet, enda ikke utarbeidet en arealplan for området, som viser om man får plass til det man ønsker. Min påstand er at man vil få for liten plass til det antall jagerfly og overvåkingsfly man ønsker. Mest sannsynlig vil man måtte fortsette å innhente dispensasjoner fra Luftfartstilsynet, for at lufthavnen skal kunne få tillatelse til å betjene kundene.

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes Lufthavn, er allerede avhengig av dispensasjoner fra gjeldende nasjonale regelverk. Etter 31.12.17 må man også forholde seg til et felleseuropeisk regelverk. Dagens dispensasjoner bærer preg av at flyplassen allerede har for liten plass, i tillegg til at den er plassert i et ulendt terreng. 
I henhold til Bestemmelser for sivil luftfart, BSL E ( Forskrift om utforming av store flyplasser ), skal avstanden mellom senterlinjen på parallell taksebane Y, og rullebanens senterlinje, være minst 183 meter. På Evenes er denne bare 150 meter! Luftfartstilsynet har gitt Avinor dispensasjon til å operasjoner på Evenes mot at «Kompenserende tiltak» er innført. Disse omfatter i dag begrensninger m.h.t. samtidighet av fly på taksebane/rullebane. Ifølge EASA, er sikkerhetskravet m.h.t. minimums-avstander mellom rullebane/taksebane, innført for å hindre kollisjon med andre fly som opererer på nærliggende rullebaner/taksebaner. Det er et sikkerhetsmessig grundig vurdert krav som legges til grunn i Forskriften. Hvordan er det da mulig å dispensere fra et slikt krav? Selvfølgelig er det mulig å sørge for at fly opererer enten bare på rullebanen, eller bare på den parallelle taksebanen, noe som i neste omgang fører til en lite effektiv trafikkavvikling. Personlig mener jeg at tiltaket virker noe kunstig, da det pålegger flygelederen å hele tiden måtte ta slike restriktive vurderinger med seg i jobben.

Teknisk/operativ godkjenning av Evenes flyplass, gitt 12.12.2014, gitt av Luftfartstilsynet, nevner også andre avvik. Jeg nevner i denne forbindelse helninger på taksebane og rullebane som er større enn dagens krav. I disse tilfeller er ikke «Kompenserende tiltak» vurdert nødvendig. Kanskje det burde vært krav om minimum bremseeffekt på vinterstid på disse områdene?  I tillegg nevnes et terrenghinder på vestsiden av plassen. Kanskje er det dette som fører til turbulens ved vinder fra sørvest/vest? Min mening er at Luftfartstilsynet bør gi dispensasjoner sjeldnere enn beskrevet foran, særlig på flyplasser i Nord-Norge, der vinteren, med mye vær, vind og snø kan være nok utfordringer å måtte forholde seg til.

Med alle disse restriksjoner, dispensasjoner og «Kompenserende tiltak» spør jeg: Hvorfor ble Harstad/Narvik/Evenes flyplass i det hele tatt bygget på Evenes? Med ale de naturgitte begrensningene?

Mitt spørsmål til Forsvarssjefen, Forsvarsdepartementet, regjeringen og Arbeiderpartiet blir da: Hvordan er det mulig å vedta at Evenes skal være Norges enebase i nord?

I disse tider, når Stortinget har vedtatt at Andøya Flystasjon skal legges ned, og MPA-flyene skal flyttes til Evenes, er et slikt spørsmål høyst berettiget å stille. Hvorfor i all verden skal det beste operative/økonomiske alternativet slettes med jorden, for så å bygge opp noe som er dårligere, på Evenes? Andøya har en natur som inviterer til militære operasjoner, både av MPA og jagerfly. Veldig lite må bygges nytt på Andøya for å kunne ta imot alle de flyene som er planlagt stasjonert Evenes. Dette må jo gi en gevinst på flere milliarder, sammenliknet med vedtatt løsning?   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse