Annonse
Illustrasjon: Colourbox

Hvorfor "glemmer" Høyre og Frp eiendomsskatten?

Pengene tas fra mindre bemidlede blant annet for å øke lønna til kommunale toppbyråkrater!

I årets valgkamp har eiendomsskatt nærmest vært et «ikke-tema». Derimot har de blå lovet enda mindre formueskatt for de rikeste.

Mens eiendomsskatten ikke skiller mellom fattig og rik, betales formueskatten av samfunnets rikeste. For mange av landets mest velhavende er formueskatten omtrent den eneste skatten de betaler.

«Det er det jeg tar ut mitt utbytte for, å betale skatt, sa Brian Sjøen til nettavisen E24 tirsdag» Mens NHO og Høyres alibi for å fjerne formueskatten kommer med denne påstanden, kan Aftenposten avsløre at han tar ut 2 millioner i utbytte for å betale sin formueskatt på 0,5 million.

Ovennevnte skatt får mye oppmerksomhet i valgkampen. De blå partiene med rike sponsorer, NHO og mange ressurssterke rikinger i ryggen kjører sak om formueskatten, men hva vil de blå, blå gjøre for å fjerne eiendomsskatten som innføres i stadig flere kommuner? En skatt som etter hvert har endret seg fra opprinnelig formål og i stedet er blitt en ren avgift på bygg uten annen begrunnelse enn å gi flere kroner i kommunekassa!

Opprinnelig blei skatten pålagt eiendommer i sentrale strøk der kommunene hadde investert i vei, vann og kloakk. Noen steder var renovasjon en del av tilbudet. Det var på en tid da disse tjenestene enten var gratis eller hadde lav selvfinansiering. Skatten blei dermed i stor grad en slags kompensasjon eller delbetaling for tjenester disse innbyggerne fikk «gratis» av kommunen. Slik er det ikke lenger. Vann, kloakk og renovasjon er fullt ut finansiert gjennom de kommunale avgiftene.

Som det er avslørt gjennom media, (NRK, Nordlys m.fl.) er eiendomsskatten nå pålagt i bygder som ikke har tilgang på en eneste kommunal tjeneste utenom renovasjon som de også betaler for. Alle tiltak i nærmiljøet må utføres på dugnad. Nærmiljøet driver sine «kulturhus», kjører sine unger lange og dårlige veier til fritidsaktiviteter, har egen vannforsyning, septik, m.m. I de hele mottar de få tjenester fra kommunen. Men eiendomsskatt må de betale! En skatt som i tillegg ikke skiller mellom fattig og rik. Det er kun verdien (subjektiv vurdering av en takstkomite) som avgjør hva de må betale!

Etter mitt syn har denne skatten ofte en negativ fordelingseffekt. Vi hører om folk som må ta sine barn ut av barnehagen og eldre som må bruke oppsparte midler for å betale kommunal eiendomsskatt. Pengene tas fra mindre bemidlede blant annet for å øke lønna til kommunale toppbyråkrater!

Er det ikke på tide at en får på plass noen prinsipper som gir en rettferdig skatt der kun de som mottar tjenester betaler og der skatten betales etter evne? Hvorfor prioriterer Høyre og Frp å fjerne formueskatten framfor eiendomsskatten som rammer «folk flest»?

Siv Jensen har i flere debatter og i valgutspørring på NRK hevdet at regjeringen har gitt mesteparten av skatteletten til «vanlige folk» og definerer «vanlige folk» som de som tjener mindre enn 600 000 tusen kroner i året. «Detektor» har sjekket denne påstanden og har konkludert med at dette bare blir rett dersom også skattelette til bedrifter tas med. Dersom lettelse i bedriftsskatten ikke tas med, har den 21 % av befolkningen som tjener mer enn 600-tusen fått over 50 % av skattelettene fra nåværende regjering. Det må også nevnes at med Siv Jensens definisjon av «vanlige folk» faller også personer med betydelig formue og mange muligheter for kreativ inntektsbokføring inn under gruppen «vanlige folk». Eksempler på dette er Norges rikeste mann, Kjell Inge Røkke, med en formue på 11 milliarder og 0 i inntekt, samt Rema-eier  Ole Robert Reitan med 157 000 kr. i inntekt og over 1 milliard i formue. Og her ligger mye av årsaken til at Jensen kan hevde at «mesteparten» av skatteletten har gått til vanlig folk. De 2 har nemlig hver for seg fått flere «vanlig årslønner» i reduksjon av sin formueskatt.

Og hvorfor gjør ikke Høyre og Fremskrittspartiet noe med eiendomsskatten som virkelig hadde gitt skattelette til mange «vanlige folk», - langt over de 500 kr som de har tilgodesett folk med lave inntekter?

Er det ikke på tide at vi «vanlige folk» tar bladet fra munnen og bruker stemmeseddelen til å protestere mot høyrepartienes tåkelegging av hvordan de prioriterer samfunnets aller rikeste på bekostning av lavtlønnete og det store flertall av lønnsmottakere. Selv om de blå har inkludert noen svært rike i de 79 % med normale inntekter, skal gruppen likevel være stor nok til å gi Frp og H en ekte blåmandag den 11. september.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse