Annonse
Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret kvinner i Norge til å føde flere barn. Det er derfor underlig at den byen med flest fruktbare kvinner i Finnmark - og fremidens midtregion i Troms og Finnmark ikke imøtesees med et tidsriktig fødetilbud, skriver Irene Ojala. Foto: Oddgeir Isaksen

Hvorfor kan ikke Alta ha egen fødeavdeling?

Rundt 230 kvinner fra Alta-regionen blir ikke funnet verdig til å føde i Alta.

Statsminister Erna Solberg oppmuntret i sin nyttårstale, 2019, at kvinner i Norge skal føde flere barn. Åtte måneder etter har regjeringen ikke viet temaet stor interesse. Fortsatt transporteres fødende til fødeavdelinger utenfor sine kommuner. I 2018 ble det født 629 barn i Finnmark. Fødslene fordelte seg slik:

Klinikk Alta: 67
Hammerfest sykehus: 380
Kirkenes sykehus: 182

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bor 20600 mennesker i Alta, kun 67 kvinner fødte i Alta i 2018. Det bor 10501 mennesker i Hammerfest, allikevel kom 380 finnmarkinger til verden der i 2018. Antall fødende i Alta har i gjennomsnitt vært på 273 nye borgere, med en nedgang i 2018 til 252. I Alta er det 70 FLERE fødende kvinner enn det som fødes i hele ansvarsområdet for Kirkenes sykehus. I tillegg kommer cirka 35 fødende fra Kautokeino. Det vil si at rundt 300 kvinner fra Alta-regionen kunne ha født i Alta. Da er ikke kvinner i Loppa og de tre nordligste kommunene i Nord-Troms tatt med i tallet. Til tross for at flest fertile kvinner i Finnmark bor i Alta- regionen mener politikere og helseforetak at Alta ikke kvalifiserer til egen fødeavdeling med akuttfunksjoner. Er det ikke noe som skurrer?

Gravide og fødende i Alta blir tidlig i svangerskapet forklart at det er strenge selekteringskrav som avgjør om de får føde i Alta. På den måten venner de seg til tanken om å reise til Hammerfest. Mulighet for å få epidural, smertestillende, under fødselen lokker også. Verken Finnmarkssykehuset, Helse Nord eller politikere vil innrømme at transport av fødende kvinner er utfordrende for kvinnen og hennes familie. Manglende samfunnsansvar for reduksjon av klimaskadelig transport blir heller ikke vektlagt – til tross for at norske politikere har lovet verdenssamfunnet å redusere utslipp av klimagasser, men det er kanskje ikke så viktig – Finnmark er jo så langt borte fra maktas korridor.

Hvorfor kan ikke Alta ha en egen fødeavdeling?

Rundt 230 kvinner fra Alta-regionen blir ikke funnet verdig til å føde i Alta. Årsakene er flere. Noen handler om pasientdøgn, økonomisk inntjening og opprettholdelse av arbeidsplasser ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest. I tillegg er Arbeiderpartiet og SV sterkt representert på kysten av Finnmark. Det kan være årsaken til at da fylkestinget, 17. Oktober 2018, skulle stemme over om det skulle gjennomføres en sikkerhets og sårbarhetsanalyse (ROS) for Vest-Finnmark stemte AP, KrF og SV ned forslaget. En ROS analyse kunne gitt svar på hvordan kvinner i Alta-regionen oppfatter både psykisk og fysisk utfordringene med lang vei til fødeavdelingen. AP og SV har ikke en politikk som ivaretar sårbare pasienters fra Alta-regionens side. Det er underlig all den tid det tar 4-5 timer for fødende kvinner fra for eksempel Kautokeino å komme seg til Lokalsykehuset i Hammerfest.

hva med dagnes regjeringspartier? Frp og Venstre har ikke levert i henhold til de forventninger de skapte hos folk i Alta-regionen før valget i 2017. To regjerings-forhandlinger, Jeløya i 2018 og Granavolden i 2019, utformet en regjeringserklæring om at ”Det skal gjennomføres en “prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialist- helsetjeneste-tilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der (I Alta )”. Som en digresjon kan det nevnes at en ”Prosess med kommunene i Vest-Finnmark” ble, av Helse Nord, redusert til å gjelde de tre kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Det er underlig at Frp og Venstre ikke sørget for at hele Vest-Finnmark fikk være med i prosessen.

Ordlyden ”Vesentlig større del av behovet for sykehustjenester til Alta,” kunne ha resultert i forhandlinger om fødeavdeling til Alta. Men det satte Helseminister Bent Høie (H) en stopper for da han i ettertid sa at prosessen må ta hensyn til at ”fødetilbudet i Hammerfest ikke skal svekkes.” Helseministeren svekket regjeringsplattformen fra 2018 og 2019 – uten at Frp og Venstre presset helseministeren til å forholdes seg til regjeringserklæringens intensjon.

Senterpartiet ser ut til å være det eneste partiet som lover fødeavdeling med akutt-tilbud til Alta. I SP sitt program står det om Alta under punkt: Helse og Beredskap: Senterpartiet vil: Opprette føde og akutt-tilbud i Alta. Senterpartiet snakker altså ikke om en konsekvensutredning først, men lover å opprette føde og akutt-tilbud i Alta. SP har programfestet dette fra kommunenivå i Alta, i programmet for Troms og Finnmark og blant representantene på Stortinget. 

Problemet er at svært mange i Alta-regionen er urolig for at SP skal ha en for sterk tilhørighet til AP. På den annen side: Hvis SP blir det største partiet i Troms og Finnmark KAN det være at Alta-regionen har en løsning. Men folk i Alta- regionen er blitt lurt før. Det har Venstre og Frp ansvaret for. SP må derfor være helt klar på at de ikke går inn i noen regjeringer som ikke støtter etablering av fødeavdeling med akuttfunksjoner til Alta. Hvis ikke kan velgere i Alta-regionen gjøre kommunevalget høsten 2019 til de “Blanke stemmers valg.”

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret kvinner i Norge til å føde flere barn. Det er derfor underlig at den byen med flest fruktbare kvinner i Finnmark - og fremidens midtregion i Troms og Finnmark ikke imøtesees med et tidsriktig fødetilbud. Legger vi til fødende i de tre nordligste kommunene i Trom - vil antallet fødende til fødeavdelingen i Alta bli betraktelig høyre enn 300. 

Bare så det er sagt – i ei tid hvor trusselen om store klimatiske utfordringer blir presentert oss velgere viser direktørene i Helse Nord, Finnmarkssykehuset og politikere øredøvende lite ambisiøsitet  på fødende kvinner og klimaets vegne. Det er særdeles underlig i en tid hvor unge kvinner og menn skulker skolen for å få voksne menesker til å ta klimaansvar.

Irene Ojala
For pasientfokus

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse