Annonse
Vi skal sørge for at det er et sterkt Finnmark, med en spennende og løfterik framtid, som slår seg sammen med Troms. Vi er ikke med på endringer som vil svekke velferd, trygghet og utviklingsmuligheter for våre innbyggere, skriver Ragnhild Vassvik. Foto: Kristina Bøland, iFinnmark

Hvorfor ledelse også i Finnmark?

Forslaget fra Troms innebærer at all toppledelse; politisk og administrativt, tas ut av Finnmark. Dette er realiteten i Troms forhandlingsutvalg sitt tilbud til forhandlingsutvalget i Finnmark. Det er ikke akseptabelt for oss.

Etter det siste forhandlingsmøte med Troms forhandlingsutvalg, som dessverre endte med at Troms valgte å bryte, er det nødvendig for meg å tydeliggjøre Finnmarks posisjon. 

Det er skapt et inntrykk av at Troms har beveget seg mye i forhandlingene med Finnmark. Det er nok ikke slik, og dette er noe av kjernen her. Ørnebakk utelater nemlig et vesentlig moment i sine kommentarer etter at han brøt. Før Troms ville forhandle om noe av det han trekker fram i media, måtte Finnmark først bøye seg for Troms sitt ultimatum: All politisk og administrativ toppledelse flyttes ut av Finnmark. 

Kun dersom Finnmark aksepterte dette ville Troms være med å diskutere andre tema for sammenslåingen. Jeg tror mange vil forstå at dette var umulig å akseptere for Finnmark. Finnmark er klare på at vi vil få til en fornuftig fordeling med våre venner i Troms. 

Hvis det likevel er slik at Troms nå aksepterer begge fylkesting i fellesnemnda og formannskapsmodellen, er det veldig bra. Da kan vi diskutere videre et opplegg for en fornuftig styring av hele dette store nye fylket og fordeling av ledelse og beslutningsmyndighet. Det er den fornuftige rekkefølgen.

Finnmark går for en reell maktfordeling mellom to flotte fylker som har vært vant til å styre seg selv. Dette har Finnmark presentert på en helhetlig måte i vår 4pluss-modell. Les den på Finnmark Fylkeskommune sine hjemmesider. 

Under forhandlingene bad Finnmark om et svar på hvordan toppledelse skulle sikres også for Finnmark, dersom den administrative ledelse, i tillegg til den politiske, også ble lagt til Tromsø. 

Troms sin respons på dette var: To etatsledere til Finnmark med tilsvarende dublerende stillinger i Troms. Forslaget fra Troms innebærer at all toppledelse; politisk og administrativt, tas ut av Finnmark. Dette er realiteten i Troms forhandlingsutvalg sitt tilbud til forhandlingsutvalget i Finnmark. Det er ikke akseptabelt for oss.

Sentralt i regionreformen er styrking av det regionale nivåets rolle som samfunnsutvikler. Dette ønsker Finnmark å være en pådriver for.

For at de nye fylkene skal bidra til god samfunnsutvikling, til gavn for alle innbyggerne, må politikere og ledelse ha et regionalt blikk. Lokalkunnskap er helt sentralt. Uten regionalt blikk og kjennskap til lokale forhold vil ikke fylkeskommunen klare å utnytte sitt potensiale som samfunnsutvikler. Da vil det fort stoppe opp.  

Det er dette forhandlingsutvalget i Finnmark har kjempet for i forhandlinger med Troms.  Vi mener at fravær av strategisk toppledelse i det fylkeskommunale nivået i Finnmark betyr en avvikling av finnmarkskompetansen. Dette vil svekke det nye fylkets evne til å utføre sin primære oppgave som samfunnsutvikler. Vi mener at toppledelse i begge fylkene er helt nødvendig for å få dette til. Ikke minst for å skape den nødvendig legitimitet og tillit hos folk i både Finnmark og Troms.

Fra Finnmark fylkeskommune og fra forhandlingsutvalget i Finnmarks side, er vi selvsagt opptatt av Finnmark, det er vår plikt. Vi skal sørge for at det er et sterkt Finnmark, med en spennende og løfterik framtid, som slår seg sammen med Troms. Vi er ikke med på endringer som vil svekke velferd, trygghet og utviklingsmuligheter for våre innbyggere. Vi er ikke imot forandringer, men de må bety positive endringer. Viktigheten av at hele det nye fylket ivaretas og faktisk tas i bruk er sentralt.

Jeg registrerer at enkelte mener at Finnmark bør være fornøyd med at Fylkesmannen i det nye storfylket i nord skal ha sitt hovedsete i Vadsø. La meg oppklare: Det gjenstår å se hvordan den faktiske fordelingen av oppgaver, stillinger og ledelse blir mellom Vadsø og Tromsø. Regjeringen har også varslet en overføring av oppgaver fra Fylkesmannen til fylkeskommunen som vi ikke vet rekkevidden av. Det vil uansett innebære en ytterligere svekking av Fylkesmannens tilstedeværelse i Finnmark. 

Det er stor forskjell på fylkeskommens rolle og ansvar som et folkevalgt politisk nivå og Fylkesmannens oppgaver som statens representant i fylket med ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Samfunnsutviklerrolle er det fylkeskommunen som har, den kan ikke erstattes av statens representant i regionen. Det er denne 180-årige folkevalgte tradisjonen og institusjonen vi i Finnmark har kjempet for hele tiden.

Til slutt vil jeg understreke: Finnmark har ikke brutt forhandlingene. Vi er rede til nye forhandlinger med Troms. Dersom Kommunal – og moderniseringsministeren kan bidra med ytterligere avklaringer er dette også positivt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse