Annonse
PÅ ALVOR: Dersom Norge øker budsjettene til 2% av BNP gir det et tydelig signal om at vi tar vår egen sikkerhet på alvor, skriver oberstløytnant Terje Bruøygard.Foto: Forsvaret

Hvorfor Norge bør innfri 2%-målet

Vi opplever en mer usikker verden enn på lenge. USA fokuserer på maktkamp med Russland og Kina, og er tydelig på at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet.

De siste 70 år har løftet om kollektivt forsvar gjort NATO til en effektiv sikkerhetsorganisasjon og samtidig gitt Norge muligheten til å redusere forsvarsutgiftene. Spesielt etter den kalde krigen og frem til Russlands annektering av Krim var en slik reduksjon logisk. Nå er situasjonen annerledes og det er like logisk å øke budsjettet. NATO har således vedtatt en ambisjon om å bruke 2% av BNP på forsvar. Som mange kritikere har sagt er ikke dette et mål på operativ evne. Det er viktigere enn det. Det er et mål på om NATO fortsatt har samhold, troverdighet og dermed avskrekkende effekt. Et samhold og en troverdighet som Russland jobber strategisk for å underminere. I tillegg til å signalisere samhold i alliansen vil 2%-målet gjøre Forsvaret mer robust, tilgjengelig og utholdende. Et mer kapabelt forsvar vil også vedlikeholde vårt gode forhold til USA, redusere behovet for større alliert aktivitet i våre områder og dermed kunne virke beroligende på Russland.

Vi opplever en mer usikker verden enn på lenge. USA fokuserer på maktkamp med Russland og Kina, og er tydelig på at Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. Det stilles stadig flere spørsmål om NATOs evne og vilje til å etterleve sikkerhetsgarantien. Selv om Russland mest sannsynlig ikke planlegger en storstilt invasjon av Europa, føler mange naboland på en usikkerhet og blir utsatt for cyber- og informasjonsoperasjoner daglig. Russlands strategiske målsetninger er utvilsomt å forsvare sine strategiske våpen i nordområdene og undergrave NATOs samhold. Russland ser både NATO og USA som en trussel og spesielt økt aktivitet i Arktis bekymrer. Det er derimot usannsynlig at Russland vil føle seg truet av at Norge styrker Forsvaret. Vi vil uansett være for små til det.

En økning av forsvarsbudsjettet til 2% av BNP vil vi kunne tette hull og mangler i dagens forsvar. Forsvarssjefen kan gi et helhetlig råd om størrelse, kapasitet og konsept, men det er relativt åpenbart at både Hæren og Sjøforsvaret må styrkes. En økning vil gi rom for flere fartøy og minst én brigade til. En forutsetning er derimot at investering i materiell følges ad med en betydelig styrking av stadig tjenestegjørende personell. Vi er en av NATO-medlemmene som bruker mest på investeringer, men vi er også det landet som bruker minst på personell. I dag har vi en blanding av små stående styrker, som er tilgjengelig på noen få dager, og styrker som må kalles inn, utrustes og trenes for å kunne løse krevende oppgaver. Vi trenger begge deler, men andelen av tilgjengelige styrker både for nasjonale og allierte oppdrag må økes. Det er ingen reaksjonsevne som slår tilstedeværelse. Derfor bør vi ha styrker der det er strategisk viktig, på sjøen, i lufta og på land. Dette er samtidig styrker som ikke kan frigjøres til operasjoner utenfor Norge. Forsvaret bør ha dedikerte styrker til operasjoner i utlandet, i alle fall som førstekontingenter.

Dersom Norge øker budsjettene til 2% av BNP gir det et tydelig signal om at vi tar vår egen sikkerhet på alvor. Dette vil styrke NATO fordi NATO ikke er noe annet enn summen av alle medlemslands styrker og svakheter. Det vil etterleve krav fra USA, vår viktigste allierte. Paradoksalt nok vil også en styrking av Forsvaret trolig virke beroligende på Russland. Bedre nasjonal evne forhindrer at det oppstår et sikkerhetsvakuum som noen av våre større allierte mener de må fylle. Eller enda verre, et sikkerhetsvakuum som Russland fyller. I 1990 var størrelsen på forsvarsbudsjettet om lag 3% av BNP. I dag er det på 1,7%. Det bør være oppnåelig å nå 2%-målet innen 2024. Norge trenger et sterkt og troverdig NATO, og NATO trenger et Norge med bedre kapasitet enn i dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse