Annonse
Generalmajor Tonje Skinnarland kunne for en gangs skyld legge graderingstemplet i skuffen og prøve å gi oss en troverdig faglig begrunnelse for nedleggelsen av Andøya og etableringen på Evenes. Gjør hun det? Neppe... Foto: Martin Mellquist, Forsvaret

Hvorfor er det så enkelt å gjemme seg bak et graderingsstempel?

Hvorfor er det så enklt å gjemme seg bak et graderingsstempel?

Vi skjønner at en forsvarsgren sjef må være lojale mot et vedtak, men servilitet er det motsatte.
Det sies at vi får de politikere vi fortjener. Det er forsåvidt riktig, da vi selv ved valg går til valgurnene og stemmer på dem.

Til toppstillinger i Forsvaret har vi ingen innvirkning på personvalget. Det bare skjer ut fra en totalvurdering i Forsvarsdepartementet, lederne blir utnevnt av “Kongen i Statsråd”. Greit nok, men samtidig er det helt avgjørende at de har både tillit og legitimitet i folket de er satt til å forsvare. Det får de ved å vise faglig dyktighet og være synlig i samfunnsdebatten om forhold som er relatert til Forsvaret. Spørsmålet rundt Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) er et forhold som ledere i Forsvaret skal orientere om, basert på de faglige kriteriene de er satt til å ivareta.i
 

Dessverre svikter dagens ledere når det gjelder Andøya vs. Evenes. Her blir det bare vist til Forsvarssjefens militærfaglige råd som mange ikke klarer å identifisere. Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, har i flere avisartikler vist til at flybasen på Evenes er “tuftet på militærfaglige råd”,  uten at hun har vært istand til å fortelle hva som har vært de avgjørende premissene for disse rådene.
 
I den grad hun har blitt utfordret, har hun henvist til gradering og rådene blir kun hengende i lufta som et utsagn som gjentas hver gang hun uttaler seg. 30 nov 2017 uttalte hun til avisen Fremover, som en kommentar til en artikkel som etterlyste hva som var det militærfaglige rådet med hensyn til valget av Evenes. Svaret var kort:
 
“Valget av Evenes er et strategiske valg og en gitt strategisk retning som betyr at det nå er tatt politiske avgjørelser som vil skape balanse mellom Forsvarets struktur, ressurser og oppgaver”.
 
Selvfølgelig et politisk korrekt svar.
 
Denne gangen prøver igjen Luftforsvarets sjef, generalmajor Tonje Skinnarland, å “hvitvaske” Konseptvalgutredningen (KVU) som foreligger for valget av Evenes i en artikkel på Forsvarets eget nettsted, hvor kommenterer påstander om Evenes og F-35.
 
Her poengterer hun at utfordringene på Evenes flystasjon oppleves som håndterbare. Med kompenserende tiltak gjennom en kombinasjon av teknologi, investeringer og prosedyrer vil Evenes flystasjon bli en god base for Luftforsvarets operasjoner. Videre sier hun at det er en tendens til at ikke etterrettelige påstander spres som fakta og sannheter, i tillegg til at opplysningene gjerne tas ut av kontekst.
 
Hun vet godt at økonomien i KVU-en tilsier ingen investeringer som kan gi basen et teknisk løft. At prosedyrene må tilpasses en sivil lufthavn med en rullebane skjønner de aller fleste, men skjønner hun? Prosedyrene vil bli at armering må skje om natta når lufthavnen er stengt, da armering på taksebanen ikke er forenlig med flybevegelser pga sikkerheten. At rullebanen og taksebanen bryter kravene om minsteavstand innebærer kompenserende tiltak ved at taksebanen må være tømt ved avgang og landing.
 
Så føyer hun til i kjent stil at hun selvfølgelig ikke kan kommentere graderte dokumenter, men ønsker likevel å belyse noen faktiske feil som er omtalt i det siste. Vel, problemet er at hun ikke gjør det. Hun bidrar kun til å understøtte et aktivt Forsvarsdepartementet (FD) som driver ordkløveri og kreativ redigering av dokumenter for å tilsløre at den politiske prestisjen i saken gjør at vi styrer mot et basevalg med ytterst problematiske og til dels farlige operative begrensninger.
 
Det blir enda farligere når øverste sjef i luftforsvaret bidrar til denne “hvitvaskingen”, i den tro at hennes undersåtter i forsvarsgrenen tror på dette. Effekten blir at hun undergraver sin egen integritet i forsvarsgrenen og medvirker til et basevalg som de fleste i luftforsvaret ser er feil.
 
Nå er det manglende nødrullebane på Evenes hun kommenterer som nettstedet aldrimer.no har hatt fokus på . Hun uttaler at bruk av den parallelle taksebanen på Evenes kan kun skje etter at sivil flyplassdrift er stanset. Dette er ikke vurdert som en utfordring på Evenes, uttaler hun, ettersom sivil flytrafikk etter all sannsynlighet har opphørt ved krise og væpnet konflikt. Merk hva hun sier: Skulle et F35 få alvorlige problemer ved at rullebanen er stengt av en eller annen grunn, må terminalbygget i fredstid tømmes før maskinen går ned. Som kjent går taksebanen mindre enn 100 m fra terminalbygget.
 
Å gå til en alternativ base er ikke alltid mulig med hensyn til drivstofforbruk og vær. Hva skal man si til et slik forklaring? Jeg skjønner at generalen gjemmer seg bak et graderingstempel i mangel av rasjonelle argumenter. Hennes piloter: Er de fortrolig med en slik situasjon?
 
Det inngir ikke akkurat tillit, og er det noe Forsvaret nå trenger så er det nettopp tillit i befolkningen som de i krig skal forsvare. Vi trenger også modige ledere som våger å gi uttrykk for ærlige og troverdige operative vurderinger. Vi skjønner at en forsvarsgren sjef må være lojale mot et vedtak, men servilitet er det motsatte.
 
Generalmajor Skinnarland kunne for en gangs skyld legge graderingstemplet i skuffen og prøve å gi oss en troverdig faglig begrunnelse for nedleggelsen av Andøya og etableringen på Evenes. Gjør hun det? Neppe… egentlig har jeg sympati for de som er folkevalgte og skal normalt forholde seg til troverdige faglige råd. De kommer ikke og arenaen er overlatt til departementet som har utviklet evnen til ordkløveri og kreativ redigering av dokumenter il nye høyder tfor å tilpasse løsninger for å tilsløre at den politiske prestisjen i saken gjør at vi styrer mot et basevalg med ytterst problematiske og til dels farlige operative begrensninger.
 
Kanskje det er noe å tenke på, generalmajor Skinnarland? 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse