Annonse
Foto: Yngve Olsen

Hvorfor så framtidsfiendtlig, Jensen?

Grønn omstilling i Nord-Norge er ikke næringsfiendtlig, men nødvendig for å ruste oss for en fremtid vi umulig kan stoppe.

Ja, vi i MDG har satt en sluttdato for norsk petroleumsvirksomhet. Men det er ikke bare på grunn av klima.

Tone Angell Jensen mener MDG er næringsfiendtlig. Det ser ikke ut til at Jensen har lest innlegget «Mens Nygård plukker kirsebær», der flere av de samme «farene» med grønn politikk er besvart.

La oss begynne med det store bildet, som Jensen i sitt innlegg ignorerer totalt. Vi har en klima- og naturmangfoldskrise. Dette gjør at vi må ha flere tanker i hodet samtidig når det gjelder både konsekvenser og løsninger – også her i nord.

Når de grunnleggende behovene til en stadig større verdensbefolkning skal dekkes, vil det medføre ressursknapphet og stor etterspørsel etter fornybare ressurser. Og er det noe Nord-Norge har i stort monn, er det nettopp fornybare ressurser.

Det vi dessverre har for lite av, er folk.

Derfor er de globale drivkreftene som er i sving, godt nytt for oss. Trender som autonome fartøy, automatisering, digitalisering, kunstig intelligens, nanoteknologi og 3D-printing endre måten man organiserer både industri og samfunn på.

Dette påvirker hvilken kunnskap som etterspørres - og dermed arbeidsmarkedet. World Economic Forum spår i forlengelsen av denne utviklingen at to av tre av dagens seksåringer, vil ha en jobb som enda ikke finnes.

Dersom vi henger med i utviklingen, kan disse trendene slå positivt ut for Nord-Norge.

Økt bruk av teknologi kan motvirke de negative effektene av lave befolkningstall og sørge for at en større mengde ressurser kan foredles lokalt. Det vil sikre at mer av verdiene knyttet til våre naturressurser kommer lokalsamfunnene i landsdelen til gode.

Å utvikle et grønt og framtidsrettet næringsliv i Nord-Norge, vil også øke andelen kunnskapsarbeidsplasser som unge mennesker finner attraktive. I neste steg, vil dette kunne gi oss den tilførselen av nye, unge tilflyttere som vi i dag etterspør.

Samlet sett er det ingen tvil. Framtiden er her. Og i den framtiden, er det hverken plass til fossile næringer eller stålgrå tankesett.

Nord-Norge kan bli en grønn vinner

Jensen stiller relevante spørsmål for alle de som er opptatt av framtiden. For hva skal vi egentlig leve av etter olja? Ja, vi i MDG har satt en sluttdato for norsk petroleumsvirksomhet. Men det er ikke bare på grunn av klima.

Vi er bekymret for hvordan vi skal skape tilstrekkelig sysselsetting og finansiere den norske velferdsstaten når oljealderen er over. Da er en plan om hvordan vi skal bruke all vår kunnskap og teknologi til å ta steget videre til nye næringer, kjekt å ha.

I stedet for å fortsette den lange historien om petroleumsindustriens brutte løfter til oss her i nord, må vi tenke nytt og ta grep om vår egen framtid. For å si det på en annen måte, ville du neppe brukt mer tid på en beiler som brukte deg til egen vinning – for så å dumpe deg hver gang målet var oppnådd?

Vi må se vår plass i det grønne skiftet og gripe posisjonen med begge hender. Og her er MDGs politiske verktøy nøkkelen. En kombinasjon av pisk og gulrot som får fart på grønne næringer gjennom gode støtteordninger, og omstiller forurensende bransjer gjennom rettferdige miljøkrav og avgifter.

Det er i dag for få søknader fra Nord-Norge om midler til bærekraftig innovasjon, og for få nordnorske bedrifter i Innovasjon Norges grønne markedsplass “The Explorer”. Samtidig finnes det gode, grønne eksempler til etterfølgelse, som Grovfjord Mek, Finnfjord AS og Brim Explorer.

Jensen er også kritisk til en omstilling til verdens mest bærekraftige oppdrettsløsninger. Men faktum er at vi er nødt til ta vare på fjordene våre - og de næringsmulighetene de gir.

I dag gjør oppdrettsanleggene kysten vår til en ødemark. Kun ved å snu denne trenden kan vi tjene mangfoldet av leverandører innen norsk oppdrettsindustri og sikre at næringen kan skape arbeidsplasser, verdier og kystsamfunn på lang sikt. Derfor har MDG lagt seg på linjen til Norsk Industri og krever null lus, null rømming og null ressurser på avveie for norsk oppdrettsnæring.

Reiseliv er også viktig for sysselsetting og verdiskaping i nord. Der er vi enige, Jensen. Vi ser imidlertid ut til å være rungende uenige om hvor stor belastning vi skal tillate denne næringen å utgjøre for mennesker og miljø i landsdelen. Arctic Center vil nemlig kunne ødelegge hele våtmarksområde i Håkøybotn. En reiselivssektor som undergraver økosystemet vårt, er en reiselivssektor som skyter seg selv i foten.  

Det er MDG som er realister. Vi tar klimakrisen innover oss, og vil ta nødvendige grep i samsvar med våre internasjonale forpliktelser - som samtidig kan gagne lokalsamfunnene i Nord-Norge. Så stem grønt for mennesker og miljø!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse