Annonse
Folket i Finnmark og Troms står nå sammen. Dette kom fram på torget i Tromsø sist lørdag, i ei støtte- og solidaritetsmarkering arrangert i et samarbeid mellom  «For Finnmark» og «Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing». Her står Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen på talerstolen. Foto: Mathilde Torsøe

Hvorfor sitter du så stille i båten, fylkesordfører Knut Werner Hansen?

Åpent brev til fylkesordføreren i Troms.

Er fylkesordføreren i Troms enig ei rettslig prøving av vedtaket om tvangssammenslåing av våre to fylker?

Folket i Finnmark står akkurat nå i en knallhard kamp mot sentralmakta. Finnmarkingene krever respekt for folkeviljen - for sin identitet og historie – for lov og rett, og de slåss for framtida til Finnmark fylkesting, den fremste demokratiske institusjonen i en region som i utstrekning er større enn Danmark. 89 % av finnmarkingene er mot tvangssammenslåing. Meningsmålinger viser at 79 % av folket i Troms er mot tvangssammenslåing. Deres kamp er også vår kamp.

Folket i Finnmark og Troms står nå sammen. Dette kom fram på torget i Tromsø sist lørdag, i ei støtte- og solidaritetsmarkering arrangert i et samarbeid mellom  «For Finnmark» og «Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing».

Partiveteran og kystfisker Arne Pedersen har mer enn 40 år bak seg i Finnmark AP, bl.a som fylkesvaraordfører. Han er nå leder av Norges Kystfiskarlag. Fra talerstolen på torget i Tromsø etterlyste han engasjement fra fylkesordføreren i Troms i denne saken.

Fylkesordføreren er den fremste folkevalgte politikeren i Troms, og sjøl kystfisker. Hvordan kan det ha seg at fylkesordfører Knut Werner Hansen sitter stille i båten og ikke gir en lyd fra seg, mens våre nærmeste naboer slåss med nebb og klør for å forsvare sine fremste demokratiske institusjoner?

I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at fylkesrådsleder Willy Ørnebakk ikke er folkevalgt. I likhet med Arne Pedersen etterlyser vi nå fylkesordføreren på banen i denne brennaktuelle nasjonale saken.

Tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms ble vedtatt som et kompromiss på et bakrom på Stortinget under hektiske budsjettforhandlinger, med fire politikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF til stede. Forslaget kom fra Njåstad i Frp. Inndelingsloven ble ignorert, og de demokratiske prinsippene som er ryggmargen i det norske samfunn ble satt til side. Hvordan er det mulig?

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes», het det allerede i Gulatingsloven. Er fylkesordføreren i Troms bekvem med at inndelingslovens klare bestemmelser om prosess og medvirkning så totalt og respektløst ble tilsidesatt av de fire partiene når det gjelder vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark?  

Støtter fylkesordføreren i Troms alle sine partifeller i Finnmark, med Helga Pedersen, Inga-Lill Olsen, Arne Pedersen og Kristina Hansen i spissen, når de så klart og tydelig står opp mot H/Frp-regjeringa i denne betente saken?

Har fylkesordføreren planer om å ta saken opp i fylkestinget i Troms, med sikte på støtte til den kampen finnmarkingene fører mot tvangssammenslåingen?

Finnmark fylkesting nekter fortsatt å oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Hvordan mener fylkesordføreren i Troms at det politiske flertallet i Troms skal handtere denne situasjonen?

Er fylkesordføreren i Troms enig ei rettslig prøving av vedtaket om tvangssammenslåing av våre to fylker?

«For Finnmark» krevde nylig at det blir gjennomført ei folkeavstemning i Troms om tvangssammenslåingen. Er fylkesordføreren enig, og kan han tenke seg å foreslå for fylkestinget å gjennomføre en slik folkeavstemning? Dersom svaret er nei ber vi om en begrunnelse.

Til slutt: Finnmarkingene slåss for sine demokratiske institusjoner, og de slåss for sitt næringsgrunnlag. Mye av den fisken de skulle leve av i fiskevær og samfunn langs hele Finnmarkskysten ble ranet av Røkke og leveres for tida direkte til frysehotellene i Tromsø. I fjor ble 250.000 tonn (!) fisk landet i Tromsø og fraktet ubearbeidet ut av landet. Båtsfjord landet 100.000 tonn fisk til lokal bearbeiding og verdiskapning, og kom dermed på andre plass i ei oversikt over landet fangst i Troms og Finnmark.

Disse tallene bekrefter til fulle Hammerfest-ordfører Alf E Jakobsen sin konklusjon på et folkemøte på Skarven i Tromsø 5. april i fjor: «Den fremste oppgaven for alle nordnorske politikere, uansett parti, må være å sørge for å få fisken tilbake til kystsamfunnene!»

Finnmarkingene slåss for næringsgrunnlaget og kystfisket i en situasjon hvor det er klart for de fleste at planene om femdobling av oppdrettsnæringen primært skal foregå i Troms og Finnmark. Det er dessverre et faktum at fylkesrådet i Troms er i lomma på oppdrettsmilliardærene, jf det aktuelle opprøret på Husøya. Med fylkestinget i Finnmark avviklet som demokratisk organ - og med oppdrettsvennlige politikere ved roret i det sammenslåtte fylket kan det være fritt fram for ikke-bærekraftig oppdrett i fjordene i Troms og Finnmark. Det må ikke skje!

Vi ser gjerne at fylkesordføreren i Troms også kommenterer denne avsluttende situasjons-beskrivelsen. På forhånd takk!

Fra «Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing» v / Per Oskar Kjølaas, Ingrid Evertsen, Nils Aarsæther, Britt Kramvig, Bjørn Willumsen, Elin Jørgensen, Sofie Axelsen Osland

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse