Annonse
At Nordlys har tatt side i PCI-saken er det liten tvil om. Det er synd for Troms’ befolkning – som i liten grad blir presentert at det også finnes andre argumenter og fakta i saken, skriver Helse Nord-sjef Lars Vorland. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

Hvorfor sjekker ingen fakta i stedet for å spre rykter?

I PCI-saken i Helse Nord foregår det nå en ryktespredning og omgang med fakta som ikke kan stå uimotsagt.

Nå er det tredje gang styret skal ta stilling til PCI-tilbudet. Det motsatte, seigpining, vil etter min mening kunne gjøre denne saken enda mer splittende enn den allerede er vist å være.

For oss i Helse Nord RHF er det merkelig å være vitner til at både media og enkeltpersoner i Troms har meninger som ikke er basert på fakta. Det er også påfallende at vi ikke blir kontaktet verken av Nordlys eller profilerte enkeltpersoner for å sjekke om det er hold i de påstandene de sprer videre og har synspunkter om.

En påstand som går igjen er at tre styremedlemmer har meldt forfall til styremøtet i Helse Nord RHF 13. desember, når PCI-saken skal behandles. Det er feil. Styremedlem Line Miriam Sandberg har permisjon fra styret fordi hun har blitt statssekretær. Siste styremøtet hun deltok på var i august. Sandberg, og øvrige såkalt eieroppnevnte styremedlemmer, har ikke vara. Det resulterer i at styret består av ni i stedet for ti medlemmer. Å kalle det et amputert styre er å overdrive. Det er meldt ett forfall til styremøtet. Ansatterepresentant Fredrik Sund meldte for ett år siden at han var bortreist på dette møtet. Ansatterepresentanter har vara, og vara Ann Mari Jenssen, ble innkalt til møtet allerede da. Styret består for tiden av ni medlemmer. Til møtet 13. desember møter ni medlemmer.

En annen påstand som spres, er at det er ingen styremedlemmer fra Finnmark som møter i styremøtet. Som redegjort ovenfor, er det feil. To av styrets medlemmer bor i Finnmark. Begge møter. Jeg vil minne om at som styremedlem i Helse Nord RHF representerer du ikke den geografiske plasseringen du kommer fra, men har som ansvar å se hele Nord-Norge under ett og ta et regionalt ansvar. Jeg registrerer at Nordlys og andre teller stemmer etter geografi. Det er lettvint journalistikk.

En tredje påstand er at en avgjørelse nå i desember i PCI-saken er en avgjørelse i hastverk. Forstå det den som kan. En første redegjørelse for saken var i styremøtet i november 2016. Nå er det tredje gang styret skal ta stilling til PCI-tilbudet. Det motsatte, seigpining, vil etter min mening kunne gjøre denne saken enda mer splittende enn den allerede er vist å være. Styret har bedt om saken på sitt bord nå i desember, og det har de fått. Det er styret som bestemmer hva som skjer videre.

Til slutt må jeg nevne de økonomiske sidene ved PCI-saken. Her påstås det fra Nordlys’ side at det er umulig å tallfeste prisen, men det spres like fullt beløp. Flere reportasjer har de siste dagene handlet om UNNs økonomi. Til det er å si: Hadde Nordlys kontaktet meg for å svare på disse sakene, hadde bildet blitt mer balansert. Men Nordlys er tydeligvis ikke interesserte i det. Fredag 8.12 satt jeg klar til å bli intervjuet av Nordlys, etter en forespørsel kvelden før. Men jeg ble aldri kontaktet, til tross for at vi purret. At avisen har tatt side i PCI-saken er det liten tvil om. Det er synd for Troms’ befolkning som i liten grad blir presentert at det også finnes andre argumenter og fakta i saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse