Annonse
Slik har vi det ofte i Kvænangen, men vi må jobbe steinhardt for å styrke næringslivet

Hvorfor stemme Arbeiderpartiet i Kvænangen?

Uten arbeidsplasser i næringslivet får vi ikke til skole, helse, kultur, TU, barnehage, teknisk eller de andre kommunale oppgavene.

En ting er å ønske seg flere båter i drift og flere gårdsbruk med liv. Noe annet er det å få det til å skje. Ingen politiske tiltak som har vært prøvd her de siste 20 åra har hjulpet på denne situasjonen.

Her i Kvænangen har vi det bra. Vi mangler ikke noe, vi har godt helsetilbud, vi har gode oppvekstkår, vi har godt tilbud utviklingshemmede, vi har god hjemmetjeneste og eldreomsorg generelt. Vi har kulturtilbud og mange lag og foreninger som gir tilbud om trening, strikk og søm, dans, skyting, sanitet, sang og musikk, jakt og fiske, samisk og kvensk.

Vi har dager for ytterfjord og indrefjord, vi har fotballturneringer og motbakkeløp, kvenkultur, bygdekveld, TV-aksjon, skirenn, julemarknad og mye mye mer. For ikke å snakke om den utrolig vakre Kvænangsnaturen. Vi mangler ikke mye. MEN alt er ikke perfekt. Til tross for alle tilbud vi har, har vi noen vanskeligheter. Vi har for få arbeidsplasser i næringslivet.

Gjennom de 20 åra jeg har bodd her har folketallet sunket og sunket. Ikke fordi det har manglet skole, barnehage, kulturtilbud eller andre goder. Hovedproblemet er, og har vært at det har vært, at det er for vanskelig å finne seg attraktivt arbeid. Vi politikere har en tendens til å hevde at hvis bare tilbudene om skole, helse, kultur, fritidsaktiviteter er nær nok, så vil folk komme tilbake for å bo.

Det kan sikkert være rett for noen, men for de fleste av oss handler det om å ha arbeid. De tradisjonelle næringene i Kvænangen finnes enda, men antallet fiskefartøy og gårdsbruk i drift at stupt de siste 20 åra. En ting er å ønske seg flere båter i drift og flere gårdsbruk med liv. Noe annet er det å få det til å skje. Ingen politiske tiltak som har vært prøvd her de siste 20 åra har hjulpet på denne situasjonen. Det å få til næringsutvikling i kommunen er være eller ikke være for oss som kommune.

For å lykkes med næringsutvikling må kommunen ha en del ting på plass, og jeg skal ta for meg noe: En oppdatert arealplan og kystsoneplan der utvikling av næring står høyt prioritert. Dette gjør at aktører i næringslivet vet hva de har å forholde seg til og man slipper tunge dispensasjonsprosesser og tidkrevende saksgang. I tillegg må kommunen ha en proaktiv næringsavdeling som hjelper og støtter folk som ønsker å starte opp, eller å utvide sin virksomhet. At kommunen legger forholdene til rette, slik at det blir enkelt å starte opp. Næringsfond/lånefond til næringsformål, samt næringspolitisk plan med tiltaksdel er også en forutsetning for å lykkes. Jeg vil også nevne en siste, og svært viktig faktor. Den menneskelige faktor. . 

I næringsutvikling er det viktig å ha en ordfører som har stort kontaktnett, er villig til å reise mye og er villig til å ta på seg arbeidsoppgaver i ulike styrer og fora for å skaffe seg kontakter og godvilje. Arbeiderpartiet og spesielt ordføreren har i denne perioden stått hardt på for å få dette i orden. Vi er riktignok ikke enda i mål. For å komme i mål trenger vi fornyet tillit.

For oss som er velgere i Kvænangen er spørsmålet om ARBEIDSPLASSER helt avgjørende for valget vi skal ta, og vi som har stemmerett må tenke på DET når vi velger hvilket parti vi skal stemme på. Jeg ønsker ikke å rakke ned på noen, men vil trekker fram Eirik Losnegaard Mevik som en ordfører som har stått på natt og dag for å få skikk på næringsutviklingen. Han har brukt sitt stadig økende kontaktnett til gode for kommunen. Han har vært villig til å reise til hovedstaden og andre steder til gode for kommunen, og han har stilt opp for folk som har mistet jobben mht anbudsprosesser. Vi begynner å se noen resultater av satsingen, men det har ikke vært lett og han har møtt hard motstand. Det må sies. Vi har også et langt stykke igjen. Likevel er det ting på gang, som på sikt kan se lysere ut. For meg er valget selvsagt enkelt.

Uten arbeidsplasser i næringslivet får vi ikke til skole, helse, kultur, TU, barnehage, teknisk eller de andre kommunale oppgavene.

Det klart viktigste spørsmålet velgerne bør stille seg foran dette valget er:

Hvilket parti har du mest tro på at kan få til næringsutvikling i vår kjære kommune?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse