Annonse
Det er trist at Nordlys ikke med et eneste ord har nevnt at møtet i Alta først og fremst var et stort politisk verksted. Arbeiderpartiene i Troms og Finnmark vedtok et offensivt og godt program for blant annet fiskeri og havbruk, jernbane, havner og veier, helse og velferd, internasjonalt samarbeid, kultur og frivillighet, utdanning og arbeidsliv, petroleum og mineraler - og det grønne skiftet, skriver Tove Karoline Knutsen. Foran på bildet: Helga Pedersen, Ulf Ballo og Knut Store. Foto: Alf Helge Jensen, iFinnmark

Hvorfor var dere ikke tilstede, Nordlys?

Nordlys sitt øredøvende fravær på Arbeiderpartiets møte i Alta sist helg var ikke en landsdelsavis verdig.

Landsdelsavisen Nordlys har lenge vært svært opptatt av den borgerlige regjeringens regionreform i nord, og spesielt av Arbeiderpartiets politikere i Troms og Finnmark sitt arbeid med reformen. Alle har fått med seg at det i deler av Finnmark Arbeiderparti har vært sterke og til dels motstridende synspunkter på hvordan dette arbeidet skal innrettes, noe som naturlig nok er krevende.

Nordlys har dekket denne prosessen grundig. Da skulle man tro at avisens vanligvis så slagkraftige politiske kommentatorer ville dukke opp på Arbeiderpartiets fellesmøte i Alta sist helg. Men den gang ei. Det har forundret flere enn meg at landsdelsavisen glimret med sitt fravær. Og hva verre er; dette har etter alt å dømme ført til at kommentarene i etterkant har vært skjemmet av overfladisk synsing, merkelige vinklinger og mangel på dypere analyser. Det er trist at avisen ikke med et eneste ord har nevnt at møtet i Alta først og fremst var et stort politisk verksted. Arbeiderpartiene i Troms og Finnmark vedtok et offensivt og godt program for blant annet fiskeri og havbruk, jernbane, havner og veier, helse og velferd, internasjonalt samarbeid, kultur og frivillighet, utdanning og arbeidsliv, petroleum og mineraler - og det grønne skiftet. Alt dette har Nordlys på ubegripelig vis unnlatt å si noe om.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre åpnet møtet i Alta. Han skapte stor begeistring hos delegatene med å snakke varmt om mulighetenes region, om folket her nord og regionens rike ressurser, om nordområdepolitikken og betydningen av det overbyggende internasjonale samarbeidet. Han understreket også viktigheten av at regionen skaper en sterk politisk plattform for samarbeid og samhandling, her og nå, for å møte den framtiden vi skal skape sammen i nord - uavhengig av hvor regiongrensene skal gå. Dette var også stemningen og innstillingen hos møtedeltakerne.

Nordlys gjør et overdrevet stort poeng av at Jonas Gahr Støre også kommenterte hva som eventuelt kan skje i 2021 og at det må være åpning for å reversere regionreformen hvis et flertall i regionen ønsker det. Dette har vært partiets vedtatte politikk lenge før den dysfunksjonelle regionreformen ble vedtatt i Stortinget gjennom en hastverkspreget prosess våren 2017.

Det er synd at Nordlys ikke fikk med seg hovedessensen i Jonas Gahr Støre sin tale på møtet i Alta. Det er i tillegg høyst merkelig at avisen antyder at dersom Arbeiderpartiets leder hadde fredet regionreformen, i strid med partiets vedtatte politikk, hadde fryd og fordragelighet senket seg over forsamlingen. Det er en grov feilvurdering. Landsmøtevedtaket fra 2015 om at sammenslåing av kommuner og fylker skal bygge på frivillighet, er ved alle korsveier etterpå blitt bekreftet i partiets ulike vedtak. Da forventer selvfølgelig medlemmer og tillitsvalgte, både i Finnmark og andre steder, at dette står fast.

Selv håper jeg at valget i 2021 kan gi oss mulighet til å reversere, eller snarere endre, de regiongrensene som man i hui og hast fikk på plass i 2017. Jeg er motstander av at vi skal dele Nord-Norge i to. Mitt håp er at vi på sikt kan få en stor, nordnorsk region, der alle tre fylkene er med. Jeg undrer meg også over hvordan det skal bli med en vestlandsregion som deler landsdelen i tre, med et relativt lite fylke som Møre og Romsdal som en fristilt satellitt lengst nord. For ikke å snakke om den merkverdige konstruksjonen Viken. Det er en gåte hvordan denne tvers igjennom ulogisk sammensatte regionen, som blant annet nødetatene har advart sterkt mot, skal kunne fungere etter forutsetningene.

Nordlys skal forhåpentligvis fortsette med å kommentere de politiske prosessene i nord, både når det gjelder regionreformen og andre viktige saker. Da er det mitt håp at avisens journalister dukker opp og er tilstede når store begivenheter finner sted. Nordlys sitt øredøvende fravær på Arbeiderpartiets møte i Alta sist helg var ikke en landsdelsavis verdig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse