Annonse
TØFF JOBB: Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø står overfor store økonomiske utfordringer. Foto: Arctic Frontiers

I en gråsone

Kaoset i den kommunale Tromsø-økonomien reiser nye spørsmål rundt styringen av kommunen. Å styre Nord-Norges største by krever tung kompetanse fra kommunal forvaltning, noe man i dag ser ut til å mangle i toppledelsen.

Problemene er store, og både administrasjon og de som har politisk ansvar står overfor en stor ryddejobb.

Samtidig varsler ordfører Gunnar Wilhelmsen at det skal etableres et nytt økonomiutvalg, der det vurderes å hente kompetanse utenfra for å få skikk på økonomien. 

Det sier selvfølgelig noe om den totale mangelen på tillit mellom administrasjon og politisk ledelse.

Men å hente økonomiske råd utenfra er problematisk, av flere årsaker. Først og fremst fordi det i en formannskapsmodell er slik at det er rådmannen som har ansvar for å utrede saker som skal til kommunestyret.

Skal det føres referat fra møtene ordføreren skal avholde i det nye eksterne økonomiutvalget? Det må man kunne forvente. Reglene for møteoffentlighet gjelder fremdeles. En kommune kan ikke drives som en privat tenketank.

Et nytt utvalg kan heller ikke overprøve rådmannens vurderinger. Det vil i såfall være det samme som å vingeklippe og i praksis avsette Britt Elin Steinveg mens hun er ute i sykemelding.

Administrasjonen i kommunen har ansvaret for å legge frem saker som er forsvarlig utredet. Hvis arbeidsgiver kjøper inn parallell kompetanse, kan man raskt havne på ville veier. I beste fall i en gråsone.

For å ta et tenkt eksempel: Hvis man er misfornøyd med renholdstjenesten på rådhuset, kan kommunen uten videre hyre inn et privat firma for å gjenopprette mangler?

De som sitter i den politiske ledelsen på rådhuset nå, ser ut til å ønske seg en annen styringsmodell enn formannskapsmodellen de er låst i.

Parlamentarisme fungerte av ulike grunner ikke under det borgerlige byrådet i perioden 2011 til 2015. Det var måten parlamentarismen ble praktisert på som var feil, og ikke nødvendigvis systemet.

Dermed oppsto det en tverrpolitisk enighet om at den praktiseringen av parlamentarisme som Tromsø opplevde i denne perioden, ikke var noen suksess.

Likevel er det nå all grunn til å spørre om det ikke var forhastet å avvikle styringsmodellen da Ap vant tilbake makten i 2015. Ap kom under press fra Rødt og SV, som ville har formannskapsmodellen tilbake. Det kan ha vært en tabbe.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse