Annonse
PÅ DØGNVAKT: Leger og sykepleiere står parat til å bemanne PCI-laboratoriet hele døgnet. Her er det seksjonsoverlege Amjid Iqbal og sykepleierne Veronika Fjeldstad, Bjørg Nilsen og Sonja Berglund som vurderer tilstanden til en hjertepasienten. Foto: Ivan Ortegon/Nordlys

I Nord-Norge bør det bare være ett PCI-senter

Kommuneoverleger i Nord-Troms og Finnmark krever stans i planene om PCI-senter i Bodø.

 
Akutt utblokking av kransårene i hjertet (primær PCI) er bare aktuelt hvis pasienten kan være på operasjonsbordet innen 1-2 timer etter første medisinske kontakt når EKG viser STEMI-typen hjerteinfarkt. Derfor er det i hovedsak innbyggere og de som oppholder seg i Tromsø by og nære omland som kan bruke behandlingstilbudet i akuttsituasjoner med STEMI

For resten av befolkningen i vår landsdel er prehospital trombolyse (‘plumbo’ eller blodproppoppløsning) et likeverdig første behandlingstilbud. Denne svært effektive behandlingen har blitt undervurdert pga de senere års heftige debatt om PCI-tilbudet i nord. ‘Plumbo’-behandlingen kan gis raskt til alle aktuelle pasienter, uansett bosted, av de aller fleste ambulanseenheter og legevakter i regionen vår. Overlevelsen og langtidsresultatene er like gode for de to behandlingsformene for STEMI-pasienter. Tidlig ‘Plumbo’-behandling reduserer både dødelighet og hjertesvikt etter hjerteinfarkt.

Når Plumbo-behandlingen er gjennomført overflyttes alle pasientene med denne type hjerteinfarkt så snart råd til UNN-Tromsø for PCI behandling. Da kartlegges kransåretreet med røntgen etterfulgt av nødvendig utblokking. I noen tilfeller er hjertekirurgi nødvendig. Øvrige hjerteinfarktpasienter legges inn på lokalsykehus og overflyttes til UNN-Tromsø innen 1-3 døgn for PCI behandling.

Det spiller liten rolle for hjerteinfarktets størrelse om en pasient med hjerteinfarkt fra Helgeland flys til Bodø eller til Tromsø for sekundær PCI når prehospital trombolyse er gitt. 

UNN-Tromsø sin døgnkontinuerlige service med PCI og et tverrfaglig, høyspesialisert hjertemedisinsk miljø tjener alle hjertesyke i regionen vår. Vi ligger på topp i overlevelse etter akutt hjerteinfarkt både nasjonalt og internasjonalt – uansett hvilken kommune du hører hjemme i.

Vi mener at det er en fornyet og mye sterkere satsing på prehospital trombolyse fra Helse Nord sin side som er det klart beste tiltaket for pasienter med akutt hjerteinfarkt foruten et robust PCI senter ved UNN-Tromsø. Ambulansepersonell og legevaktleger må styrkes i sin kompetanse og håndtering av pasienter med akutt hjerteinfarkt, herunder økt bruk av prehospital trombolyse. 

En sømløs og kompetent akuttmedisinsk kjede er den beste garantien for god behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge. Dèt vil tjene alle hjertesyke i hele vår langstrakte landsdel, også befolkningen i Nordland og Finnmark. En oppsplitting og svekkelse av det solide hjertemedisinske behandlingstilbudet på UNN-Tromsø vil ramme alle hjertepasienter i Nord-Norge som helhet, også de som bor i Nordland. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse