SKOLE-KVALITET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får sterk kritikk fra lærere i nord etter at han tilbyr "eksperthjelp" til de videregående skolene i Nord-Norge. Foto: Rana Blad

"I Nord-Norge har vi spisskompetanse på selvbedrag"

Nord-Norge trenger lederskap som ikke lukker øynene for virkeligheten.

Rekk opp hånda den som har observert en nordnorsk rektor som er flau eller forlegen.

I Nord-Norge har vi spisskompetanse på avansert selvbedrag.

Historien denne gang starter med at en statsråd i Oslo (Torbjørn Røe Isaksen) har bestilt en rapport

Som konkluderer med noe svært ubehagelig; nemlig at resultatene i den videregående skolen i nord (i sum) er aller dårligst i hele landet.

Rapporten har møtt kritikk fra de som eier og drifter skolene i nord, fylkespolitikerne. Og direkte slakt fra de som står for undervisningen i klasserommene, lærerne og deres organisasjoner.

Hovedfokuset er at noe må være galt med rapporten. Den har feil premisser, en metodikk som ikke holder mål, og selvsagt helt gale konklusjoner som det er umulig å akseptere.  

Mange er også rasende fordi Røe Isaksen har tilbudt bistand til skolene i nord. Man later til å mene at en fagstatsråd som er vitne til at en del av landet leverer dårligere enn alle andre, ikke bør fornedre oss ved å tilby assistanse.

Budskapet kretser rundt to sentrale elementer: 1) Nord-Norge blir tråkket på, og våre ungdommer blir stigmatisert. Og 2) Det hele er egentlig noen i Oslo sin feil, de bevilger for lite penger, og dessuten forstår de oss ikke her i Nordland, Troms og Finnmark. Det handler om kultur, om avstander, at vi er så annerledes enn alle andre.

Utdanningsforbundets fylkesledere i Nord-Norge setter debatten om karakterer og frafall inn i en historisk kontekst. De går faktisk hele 400 år tilbake i tid for å finne holdepunkter for at vi fremdeles er forpinte og utnyttet av sentralmakten.

Det som har skjedd i debatten om skolene i nord er forutsigbart og følger et velkjent mønster. Vi har fått et nytt nummer i den gamle forestillingen der Hovedstaden er etablert som vår felles, ytre fiende. Med Nord-Norge i rollen som offer.

Der trives vi godt. Derfor ser vi heller ikke et eneste forsøk på ærlig selvransakelse. Rekk opp hånda den som har observert en nordnorsk rektor som er flau eller forlegen. Eller er rystet over svake prestasjoner ved egen skole. I stedet bygges det opp et forsvarsverk i det offentlige rom; der alt settes inn på ansvarsfraskrivelse.

Det er for få som våger å stille de krevende spørsmålene.  Om hvorfor det er så store forskjeller i fylker som er demografisk nokså likt Nord-Norge. For eksempel Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hvorfor har disse fylkene videregående skoler som er enten over eller på det nasjonale gjennomsnittet for skolekvalitet? Hva er det de gjør som vi ikke får til?

Og hva med nordnorske foreldre som har sviktet som rollemodeller? Hvis ikke foreldrene heier på skolen, kommer ikke ungdommen til å gjøre det heller.

Agenda Nord-Norge har slått alarm. LO, NHO, og Sparebanken Nord-Norge ønsker mobilisering for å finne en vei ut av uføret. Næringsliv og fagbevegelse ber om at vi i felleskap erkjenner de brutale konsekvensene når det gjelder samfunnsøkonomi og det enkelte menneske.

Hittil har Agenda Nord-Norge talt for døve ører. I stedet er vi nå vitne til en orgie i fornektelse og selvbedrag.

Se for deg et nordnorsk fotballag som ligger helt sist på tabellen.  I garderoben skal treneren forsøke å motivere spillerne til et krafttak. Vi er nødt til klatre på tabellen! Hva gjør vi for å komme opp av sumpen?  

Treneren velger å lete etter forklaringer utenfor eget lag. Vi er mye bedre enn tabellposisjonen viser. Det er de andre som er problemet. De øvrige lagene i divisjonen, dommerne, og tilskuerne. Kanskje til og med Fotballforbundet i Oslo kan være årsaken til elendigheten.

Alle vet at dette laget kommer til å bli på bunnen, og til slutt rykke rett ned. Slik også de nordnorske skolene vil gjøre, hvis ikke landsdelen tar et oppgjør med bortforklaringskulturen som sitter fast i veggene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse