Annonse
MEKTIG: Sparebanken Nord-Norges hovedkontor i Tromsø. Foto: Yngve Olsen/Nordlys

Blendet av egen makt og selvbilde

Nesten uten debatt har finanseliten i Sparebank 1 Nord-Norge tilpasset fortellingen om nord i sitt bilde.

Sparebanken Nord-Norge er absolutt allestedsnærværende i Nord-Norge. En stor pengebinge byr på uante muligheter for PR og merkevarebygging. Banken produserer egne nyheter, de samler eliten til nordnorske konferanser, de oppretter facebook-grupper og de etablerer kvinnenettverk.

Banken virker blendet av eget selvbilde og makt.  De finansierer næringslivet og de dominerer offentligheten. Vi ser en finanselite som finpusser og tilpasser fortellingen om nord i sitt bilde. Og de gjør det på stadig flere områder.

Banken har tatt på seg rollen som fortolkere av nordnorsk samtid og fremtid. Tidligere var dette noe som uavhengige forskere drev med. Der samfunnsforskningen i landsdelen mer eller mindre har abdisert, har Sparebank 1 Nord-Norge trådt inn. Banken har tatt eierskap til kunnskapsproduksjon om oss. Som en slags privatpraktiserende handelshøgskole.

Det har blitt en bank, og ikke universitetene, som dominerer den nordnorske offentligheten. Og de gjør det fordi de har pengene som skal til for å gjøre det. Men det burde i det minste være tankevekkende for akademia.

Finnes det noen arena i nord uten at banken har en hovedrolle?  Under Finnmarksløpet kommende uke inviterer for eksempel NHO i Troms og Finnmark til en bred samtale om Nord-Norge.

Det skal skje i Alta, og der har NHO bestemt at det er bankens nye kommunikasjonsdirektør som skal intervjue bankens konsernsjef om ståa i landsdelen, sammen med statsminister Solberg og NHO-direktør Almlid.

Det er kanskje ikke det vi forbinder med kritisk distanse. Men det plasserer en bank i sentrum av begivenhetene.

Forrige uke kunne banken presentere et nytt rekordoverskudd. Resultatet innebærer et utbytte til Nord-Norge på 637 millioner kroner. Konsernsjef Petter Høiseth understreker at de “forvalter penger på vegne av landsdelen”.

Dette er interessant.  Hvilken faglig forankring har denne forvaltningen? Vurderes prosjekter ut fra samfunnets og fagmiljøenes behov, eller ut fra hvor banken får mest igjen?

637 millioner er veldig mye penger.  Hvordan er egentlig prosessene når SNN sitt såkalte Samfunnsløft tar sine beslutninger? Blant annet innen kultur, forskning og utvikling skulle man tro at faglighet og representativitet er relevant.

Sparebanken Nord-Norge har de siste årene bygd hele sin historie rundt seg selv som landsdelens store velgjørere, ikke som utlåner av penger.  Faren er naturligvis at banken blir veldig, veldig stor, mens nordlendingene blir veldig, veldig små.

Noen banker utbetaler overskuddet til kundene, mens andre, som Sparebank 1 Nord-Norge, forvalter deler av overskuddet som tilskuddsmidler på vegne av samfunnet. Dette er naturligvis bra. Men hvordan ivaretas egentlig overblikk, forankring i samfunnet og faglige vurderinger?

Og kan det tenkes at de 672 millionene – det er som sagt mye penger - hadde gjort større nytte for seg som risikokapital til de som starter bedrifter i nord? Banken gikk med 2,5 milliarder kroner i overskudd i fjor, med kun 15 millioner i tap. Hva forteller det om viljen til å ta risiko?

Med den enorme makten disse overskuddene gir banken til å forvalte et utvidet samfunnsansvar, bør det stilles mange flere slike spørsmål. Men det er kanskje litt vanskelig å bite hånda som gir deg mat, så dette er noe mange vegrer seg for.  

Men hvis bankens samfunnsløft skal ha tillit og legitimitet, burde flere våge å etterlyse økt transparens, mer faglighet og kanskje også habilitet.

Det vil være til det beste for banken. Og for det nordnorske samfunnet. Hvis vi er riktig heldige, gir det oss også en bank med et mer reflektert forhold til egen rolle. Veien fra å være velgjører til å bli en elefant i et nordnorsk glasshus, er mye kortere enn bankdirektørene liker å tro.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse