Annonse
Når man ser på alle prosjektene som har blitt gjennomført i regi av Tromsø Havn i løpet av de to tiårene Halvar Pettersen har styrt «havna», er det vanskelig å se at noen ville kunne utført jobben bedre, skriver Gunnar Thraning. Foto: Bjørn Lockertsen

I samfunnets tjeneste

Når man ser på alle prosjektene som har blitt gjennomført i regi av Tromsø Havn i løpet av de to tiårene Halvar Pettersen har styrt «havna», er det vanskelig å se at noen ville kunne utført jobben bedre.

Like før jul kom meldingen om at Tromsø Havn KF og Hurtigruten ASA har inngått avtale om at hurtigruta skal legge til ved den nye havneterminalen på Prostneset når denne ferdigstilles i april.  Avtalen gjelder frem til kystruteavtalen utløper i 2021.

Avtaleinngåelsen markerer antagelig begynnelsen på slutten for Halvar Pettersens i overkant av 20 år som havnedirektør i Tromsø.  Ansettelsen av Halvar Pettersen som havnedirektør har vært en lykke for Tromsø.  Når man ser på alle prosjektene som har blitt gjennomført i regi av Tromsø Havn i løpet av de to tiårene Halvar Pettersen har styrt «havna», er det vanskelig å se at noen ville kunne utført jobben bedre.  I Pettersens tid som havnedirektør er det gjennomført en rekke store prosjekter i byen som erverv av eiendom på Tønsnes og utbygging av industrikai der, opprydding og deponering av forurensede masser i indre havn, bygging av nye kaier i sentrum og i Breivika, utvidelse av Breivika Havn som har muliggjort næringslivsetableringer i Tromsø som man vanskelig ellers kunne fått til og den nye havneterminalen i Tromsø sentrum.  I tillegg er ny fiskerihavn nord «på øya» nå i ferd med å bli realisert. 

Samtidig som Tromsø Havn har lagt til rette for byens fremtidige vekst har foretaket hatt god kontroll på økonomien.  «Det skal mot til å ta seg godt betalt», pleide grunnleggeren av NOFI Tromsø AS, Trond Rørtveit å si.  Halvar Pettersen har ikke vært skyggeredd og han har vært en tøff motpart i forhandlinger.  I årenes løp har mange næringslivsaktører måttet gå noen runder med seg selv før de har valgt å inngå leie- og festekontrakter med Tromsø Havn.  Det har vel for de aller fleste bedriftene vist seg å ha vært heldige valg som har gitt et godt grunnlag for vekst og utvikling i bedriftene.

Vi som har fulgt utviklingen i Tromsø Havn har erfart at Halvar Pettersen helt siden han valgte å gi seg som fartøysjef i Kystvakta har hatt blikket klart rettet mot stadig nye mål i det kommunale foretaket.  Han har sjelden sett seg til siden og har i manges øyne fremstått som arrogant når han har avfeid motforestillinger fra hvem det måtte være.  Halvar Pettersen har da også et usedvanlig tydelig kroppsspråk som han ofte ikke anstrenger seg for å legge bånd på. Jeg husker spesielt et innslag på NRK Nordnytt for noen år siden der det ikke var vanskelig å registrere at Pettersen var særdeles misfornøyd med fylkessamferdselssjefen.

Tromsø Havn KF preges som organisasjon av at foretaket har en leder med bakgrunn fra det militære.  Innad i organisasjonen er det ingen som er i tvil om hvem som er sjefen, noe som til tider har vært en utfordring for noen.  Et strikt regime internt har nok bidratt til at Tromsø Havn har maktet å være så prosjektfokusert over så lang tid.  Når man har lykkes så godt har det også sammenheng med at havnedirektøren alltid har vært dyktig til å engasjere og nyttiggjøre seg flinke eksterne konsulenter.

Vi er mange som er glade for at det er kommet til en avtale mellom Tromsø Havn og Hurtigruten.  Samtidig uroer det meg når Hurtigruten uttaler at saken ikke kunne vært løst «uten styreleders inntreden».  Dette er vel kanskje første gang havnedirektøren «settes på sidelinjen» i løpet av den tiden han har vært sjef i Tromsø Havn.  På bildet som illustrerte nyheten om hurtigruteavtalen i Nordlys i går virker havnedirektøren bekymret. 

Jeg er veldig glad for at vi får den flotte nye havneterminalen (dog ikke like glad for utseendet til de tilstøtende kontorbyggene som er en del av prosjektet).  Den innebærer et løft for byen og vil bli til glede og nytte for mange.  Jeg frykter imidlertid at hurtigruteavtalen ikke vil gi den nettokontantstrømmen i prosjektet som man har sett for seg og at Tromsø havns investeringer samlet vil kunne komme til å bli en utfordring for Tromsø kommunes økonomi. 

Når Halvar Pettersen fremstår som lite fornøyd med den inngåtte avtalen med Hurtigruten, vil det ikke være unaturlig om han om kort tid velger å signalisere sin avgang.  Han blir ikke lett å erstatte, men antagelig vil Tromsø havn ha behov for en annen type leder nå når alle de store utbyggingsprosjektene snart er gjennomført og inntjeningen blir det sentrale.

Halvar Pettersen har alltid vært et hode foran sitt eget styre og har hatt blendende opptredener for skiftende kommunestyrer der han har fått politikerne med på sine prosjekter.  Han har hatt god teft og jevnt over tatt de riktige valgene i en kompleks organisasjon gjennom to årtier.  Sannheten er at han antagelig har vært like viktig for Tromsøs utvikling som Erling Kjeldsen, Bjarne G. Nilsen og tidligere sykehusdirektør Knut E. Schrøder.  Det er vel ikke overraskende om nåværende og tidligere styreledere i Tromsø Havn allerede har startet på prosessen med å sørge for at Pettersen blir tildelt en høyt hengende orden for sin innsats i samfunnets tjeneste.

Det eneste prosjektet som kanskje så langt ikke helt har blitt det Pettersen så for seg er vel industrihavna på Tønsnes, ettersom utviklingen innenfor olje og gass har gått noe tregere enn man kunne håpe på. 

Nå har vel Halvar Pettersen aldri vært den helt store jernbaneentusiasten, men han kunne kanskje fristes til i pensjonisttilværelsen å gå inn i en prosjektlederstilling i Tromsø Havn der han kan ta tak i den andre store nyheten på samferdselsfronten her nord i går.  NRK Troms meldte da at man nord i Finland heller vil ha jernbane til Tromsø enn til Kirkenes.  Jernbane til Tønsnes hadde jo vært noe.. 

God jul!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse