I sine egne bobler

Helsetoppene har sluttet å bry seg om fagfolk og virkelighetsnære erfaringer.

Bølgene etter PCI-saken har knapt lagt seg, før Helse Nord er ute i en ny og alvorlig krise. Det handler om luftambulansetilbudet for den nordnorske befolkning.

En ny meningsmåling som Infact har utført for Amedia i Nord-Norge, viser at innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark mangler tillit til de to statlige helseforetakene som er samlokaliserte med hovedsete i Bodø, Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF.  Målingene viser også at et stort flertall mener anbudet på flyambulansene må omstøtes og lyses ut på nytt selv om det blir dyrere.

Dette handler ikke om en enkeltsak, men tap av tillit over tid. Fellesnevneren for støyen det siste året er imidlertid lett å se. Helse Nord evner ikke å samle. Helsetoppene bidrar gjennom sin håndtering istedet til å splitte Nord-Norge, eskalere konflikter, og skape utrygghet om liv og helse i befolkningen. 

Dernest, og mer alvorlig; Helse Nord ser ut til å ha gjort det til en egen spesialøvelse å utfordre og trosse faglighet. Det er skapt et inntrykk av byråkrater som  ser på leger, sykepleiere, ambulansepiloter - fagmenneskene i sin egen helseregion - som en plagsom distraksjon.

I begge sakene det siste året har Helse Nord latt grunnleggende helsefaglige råd og hensyn vike, dels gjennom å gi etter for sterke lokalpolitiske særkrav, og dels ved å la økonomiske hensyn gå foran kvalitet. 

Legg på sluttavtaler og eventyrlige lønninger til direktørene, og man finner den grunnleggende årsak til Helse Nords fall og omdømmekrise. I sum er det nå et nordnorsk problem at det som skulle være miljøer med høy kompetanse, fremstår som det motsatte.

Det fascinerende samrøret mellom styrelederen i Helse Nord og vinneren av ambulanseanbudet peker i samme retning. Mangelen på dømmekraft styrker på ingen måte argumentene for å gi miljøer i Nord-Norge nasjonalt ansvar.

Etter at luftambulanseoppdraget for de neste årene er gitt til selskapet som scoret dårligst på kvalitet, er mangelen på ydmykhet fra helsetoppene påfallende. Helse Nord-sjef Lars Vorland er som sunket i jorden. Og direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten fremstiller foretakets uansvarlighet som en slags lovmessighet, og tåkelegger eget ansvar.

Det Juell har gjort, er et aktivt valg. I en sårbar tjeneste som luftambulanse er de ansatte en kritisk avgjørende gruppe. Ikke minst i det mest værharde området i Europa. Likevel har man bevisst valgt bort klausuler i et anbudsdokument som kunne sikret at kunnskap ble med fra en operatør til en annen. Det er slett arbeid, og alle ser det, men Juell står på sitt.

Det forsterker bildet av direktører som befinner seg i en boble,  i god avstand fra virkeligheten. Den massive kritikken i hele landsdelen og fra en samlet opposisjon på Stortinget synes ikke å gjøre inntrykk overhodet. Det er kanskje fordi man vet at helseminister Bent Høie vil holde sin beskyttende hånd over dem, uansett hvor galt det går.

Man kan selvsagt pynte opp disse foretakene ved å bytte ut toppsjefene i administrasjon og styrerom. Men problemene er strukturelle. Skandalene rundt Helse Nord og Luftambulansetjenesten aktualiserer hvor nødvendig det er med en styrt avvikling av foretaksmodellen i norsk helsevesen.

Avstanden til befolkningen har blitt for stor, mangelen på demokratisk kontroll og innsyn i beslutninger overveldende. Eliten i foretakene gjør  som de vil med makt og penger. Et slikt dysfunksjonelt system verken kan eller bør opprettholdes når tilliten i befolkningen rakner. Det er den viktigste lærdommen av all uroen rundt Helse Nord.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse