Annonse
Idrettslagene er avhengig av mange nok voksne medlemmer som tar ansvar for både aktivitet, drift, komitearbeid, dugnadsarbeid, utstyr og anlegg, skriver Sylvi Ofstad. Foto: Colourbox

Derfor bør også du bli medlem av idrettslaget

Alle idrettslag er avhengig av engasjement og frivillighet for at maskineriet i aktivitet og drift skal gå rundt. Jo flere som deler på oppgavene og ansvaret, jo lettere og hyggeligere blir det for alle.

Idrettskretsen får jevnlig henvendelser angående medlemskap i idrettslag. Vi ønsker med dette å informere om det formelle omkring medlemskap samt hvorfor idrettslag trenger engasjerte medlemmer.

Idrettslag i norsk idrett er en frittstående organisasjon med personlige medlemmer, som styres av et demokratisk valgt styre og der årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet. Ingen kan eie et idrettslag. Det er selveiende. Et idrettslags formål er å drive idrett.

Trenger idrettslaget medlemmer?

Alle som ønsker det, kan søke om medlemskap i et idrettslag.

De som skal drive idrett som er organisert som konkurranse i regi av særforbund, for eksempel terminfestede skirenn, fotballkamper, svømmestevner og tilsvarende, må ha medlemskap i et idrettslag for å kunne være berettiget deltakelse.

Et idrettslag må velge medlemmer til nødvendige verv i styre, valgkomite, kontrollkomite og andre årsmøtebestemte oppgaver og verv. De personer som skal velges inn i disse, må være valgbare medlemmer. Det vil si at de må ha betalt sitt medlemskap, være fylt 15 år og ha vært medlem i minst en måned.

Hva med de andre som har tilknytning i idrettslaget; trenere, lagledere, mosjonister og foreldre? Trenger de å være medlemmer i idrettslaget?

Frivillighet og engasjement er idrettslagenes viktigste ressurs. For at et idrettslag skal kunne driftes med både idrettsaktivitet og organisasjonsdrift, er det helt avhengig av frivillig engasjement hos sine medlemmer.

I idretten er det stor forståelse og aksept for at idrettslag krever medlemskap hos alle de barn, ungdom og voksne som vil drive aktiv idrett.

Men vi opplever en økning i manglende forståelse for at idrettslagene nødvendigvis må ha mange nok voksne medlemmer som tar ansvar for at idrettslaget driver aktiviteten, styrer driften, utfører komitearbeid, sørger for å organisere den frivillige dugnadsjobben, ivaretar utstyr og anlegg, utfører det nødvendige støtteapparatet for lag og grupper.

Er det nødvendig at å kreve medlemskap fra alle de med ulike tilknytninger til idrettslaget?

Ja, for de som har oppnevnte oppgaver. Svært ønskelig for alle andre.

Trenere, oppmenn, lagledere og andre med nær tilknytning til idrettslagets aktivitet må ha medlemskap for å kunne gjøre sine oppgaver de er gitt tillitt til av styret.

Idrettslag er forpliktet til å sørge for at alle trenere, lagledere og andre som har tillitsoppgaver overfor barn og ungdom har godkjente politiattester, at de forholder seg til idrettens lovverk og regler herunder barneidrettsbestemmelser, samt opptrer i henhold til idrettens atferdsnormer og verdier.

Idrettslaget er avhengig at de som har roller og oppgaver og representerer idrettslaget utad på konkurransearenaer og lignende opptrer lojalt overfor idrettslagets verdier og føringer.

Hvorfor anbefaler vi at foreldre og andre som har tilknytning til idrettslaget har medlemskap i idrettslaget?

Alle idrettslag er avhengig av engasjement og frivillighet for at maskineriet i aktivitet og drift skal gå rundt. Jo flere som deler på oppgavene og ansvaret, jo lettere og hyggeligere blir det for alle. Foreldre som har barn og ungdom med i idrettslag bør bidra med innsats og medlemskap. Ved å delta i det samme fellesskapet som ditt barn vil også du bidra til at idrettslaget blir en positiv arena der ditt barn har sin fritid og sosiale arena. Det er ønskelig at alle foreldre til barn i idretten bidrar i idrettslagets fellesskap, slik at det ikke er noen få voksne som tar ansvar for alle andres barn.

Å være medlem i idrettslaget betyr at du kan delta på årsmøtet og ha din medbestemmelse i de viktigste avgjørelser og valg ved å benytte din stemmerett. Det er på årsmøtet du kan si din mening og påvirke utvikling og styring av idrettslaget.

Idrettskretsen anbefaler at idrettslag har en lav medlemskontingent slik at «inngangsbilletten» til medlemskap ikke er for dyr. Andre typer avgifter som treningsavgift og deltakeravgift til eksempel turneringer bør settes til det nivå som er nødvendig for å finansiere aktiviteten.

For idrettslaget har det en stor verdi at også du er medlem og støtter opp om aktiviteten og fellesskapet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse