Annonse

En uakseptabel praksis

En sykehusdirektør i Bodø som ikke klarer å holde budsjettene, kan ikke få sende regningen til pasienter i hele Nord-Norge.

Det er nok en gang full krise ved Nordlandssykehuset. Sykehuset virker å være helt på felgen etter en rekke store byggeprosjekter de siste årene. Direktør Paul Martin Strand ber nå Helse Nord om å få drive sykehus med 100 millioner kroner i minus, melder Avisa Nordland.

I saksdokumentene til styret fremgår det at saken er drøftet med administrasjonen i Helse Nord, og at direktør Lars Vorland allerede har signalisert at han går med på en reduksjon i resultatkravene på 100 millioner kroner for Nord-Norges nest største sykehus.

Dette er oppsiktsvekkende. Det er en etablert praksis at direktører i Norge, også ved store sykehus, må legge fram et budsjett i balanse. Når det ikke skjer, ville det under normale omstendigheter vært å betrakte som en avskjedssøknad. Men altså ikke i Helse Nord.

Det kan se ut til at Nordlandssykehuset, muligens ved hjelp av gode medspillere på innsiden av Helse Nord sin administrasjon i Bodø, kan få konsesjoner andre i helseforetaket trolig bare kan drømme om.

Man risikerer nå at den felles likviditeten i hele den nordnorske helseregionen blir redusert med 100 millioner kroner fordi økonomien ved Nordlandssykehuset er ute av kontroll. 100 millioner er et betydelig beløp. Som kan bety reduserte budsjetter ved øvrige sykehus eller mindre å fordele til investeringer i medisinsk utstyr i hele Nord-Norge.

Det vil være overraskende dersom styret i Helse Nord skulle la noe så usolidarisk som dette passere. Det kan undergrave fellesskapet og lojaliteten i den nordnorske foretaksgruppen ytterligere. Helse Nord har bare en sekk penger, og det er urimelig at pasienter i hele helseregionen skal rammes av mangelen på styring ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Dersom Nordlandssykehuset har en direktør som ikke klarer å holde budsjettene, må det løses på andre måter enn ved å sende regningen ut på dugnad i Nord-Norge.

Man må derfor kunne forvente at styret i Helse Nord sender et klart signal til ledelsen og styret i Nordlandssykehuset, om at dette ikke er en akseptabel fremgangsmåte. Oppskriften på hvordan det kan gjøres både lovlig og formelt riktig, kan styret i Helse Nord finne i PwC-rapporten, som nylig ble lagt frem.

For det nordnorske helsevesenet må det fremstå som et stort paradoks at et sykehus som ikke klarer å drifte forsvarlig, samtidig skal få tilført flere titalls millioner kroner til et PCI-tilbud som verken gir helsegevinst eller legger kost-nytte til grunn.

Med de dokumenterte underskuddene ved Nordlandssykehuset fremstår det som samfunnsøkonomisk uforsvarlig å bruke 17 millioner til etablering og mellom 12 til 20 millioner i årlig drift til PCI-senter i Bodø. Hvis det finnes ansvarlighet i Helse Nord, må PCI-prosjektet settes på vent inntil Nordlandssykehuset har kontroll på økonomien.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse