Annonse
Et politikerdominert havnestyre bidrar til uklare skillelinjer mellom forretninger og politikk, skriver Gunnar Thraning - og viser bl.a. til flere problemer knyttet til byging og drift av den nye havneterminalen (bildet). Foto: Stian Joachim Olsen

Kommunen bør tenke nytt ved utnevning av havnestyre

Det som skjedde sommeren 2018 viser at styret antagelig ikke hadde den nødvendige tyngden til å takle utfordringer av en karakter de ikke hadde erfaring med, men som man må anta vil kunne oppstå igjen. 

Politikerne er nå i innspurten med fordelingen av verv seg imellom etter høstens valg.  Kommunestyret skal blant annet velge nytt styre for Tromsø Havn for perioden 2019-2023. 

Dersom man ser på historikken, har havnestyret bestått av folk som enten er aktive politikere eller som over mange år har betalt sin medlemskontingent til et politisk parti.  Man har altså fulgt samme prinsipp som ved utnevning av ordinære politiske utvalg, til tross for at oppgavene er helt ulike og det i hovedsak er annen kompetanse som etterspørres enn den man tilegner seg gjennom politisk arbeid.  

Et politikerdominert havnestyre bidrar til uklare skillelinjer mellom forretninger og politikk.  Vi så det våren 2018 da Hurtigruten, gjennom et kynisk spill, tvang fram en situasjon der det utenfra kunne fremstå som om ordføreren ble utsatt for press og instruerte styrelederen i det kommunale foretaket om å gi etter for Hurtigruten.  Nære bånd og bindinger mellom flere av de involverte bidro å skape en uoversiktlig situasjon.   Valgresultatet i september åpner for at man kan komme i den samme situasjonen igjen.  Et åpenbart eksempel der slike tilfeller kan oppstå, er i forholdet til Hurtigruten.

Siden havnestyret domineres av politikere fra ulike partier, eller er utpekt blant partienes medlemmer, er det aldri noen som stiller kritiske spørsmål knyttet til styringen av Tromsø Havn.  Jeg vil derfor her kommentere noen forhold som burde vært viet mer oppmerksomhet.   

Syretesten for dagens styre kom våren 2018 i forkant av ferdigstillelsen av den nye havneterminalen.  I en situasjon der havnas økonomi balanserer på en knivsegg, valgte styret etter langvarig og vedvarende press fra flere hold, å se bort fra vedtatte budsjett og daværende havnedirektørs klare anbefalinger og gi et hurtigruterederi i medvind betydelige rabatter på bruken av havneterminalen.  Andre aktører benyttet, under kaoset etter havnedirektørens påfølgende avgang, anledningen til å komme seg ut av inngåtte kontrakter.  Forutsetningene for lønnsom drift av terminalen ble, som en følge av styrets disposisjoner, betydelig svekket.  Det som skjedde sommeren 2018 viser at styret antagelig ikke hadde den nødvendige tyngden til å takle utfordringer av en karakter de ikke hadde erfaring med, men som man må anta vil kunne oppstå igjen.  16 måneder etter at terminalen ble åpnet står for øvrig store arealer stadig ledig, samtidig som havnas eier, Tromsø kommune, leier mange tusen kvadratmeter fra private aktører i byen.  Har politikerne i havnestyret tatt dette opp med Tromsø kommune?

Det ble for et par uker siden kjent at Tromsø Havn i perioden 2015-2017, altså under det nåværende havnestyret, har krevd inn 8 mill. kroner mer i anløpsavgift enn foretaket har hatt anledning til.  Heller ikke dette har medført politisk kritikk mot havnestyret, formodentlig siden politikerne sitter i glasshus.

Det finnes dyktige næringslivsfolk i byen som kan gå inn i havnestyret og gjøre en utmerket jobb, men som kanskje aldri har betalt medlemskontingent til noe politisk parti.  Jeg vil peke på mangeårig direktør i Lars Holm Shipping, Adrianne Ubeda, en ryddig og dyktig person som kjenner havna veldig godt.  Hun ville antagelig kunne gjort en utmerket jobb som styreleder.  En annen kandidat som helt sikkert vil kunne tilføre Tromsø Havns styre mye er direktør Torgrim Rørtveit, som de siste tjue årene sammen med dyktige medarbeidere har utviklet NOFI til å bli en av Tromsøs største og mest lønnsomme industribedrifter.  Et nytt styre bygget opp rundt disse to vil antagelig være noe av det beste Tromsø Havn kan få.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse