Annonse
Med en blank stemme vil vi vise at vi støtter demokrati som styreform, men viser samtidig at vi ikke har tillit til lokalpolitikere i vår kommune og deres partier på Stortinget, skriver Irene Ojala. Foto: Kaja Baardsen

Ikke drikk brus med ungene valgdagen - stem blankt

Lokalpolitikere fra ulike partier er i de fleste tilfeller svært tro mot sitt parti. Men det er ikke alltid slik at politikk som utformes på et politisk verksted på et hotell i sør er den beste politikken for din eller min kommune. Eksempler kan hentes fra hele Norge – Røst ute i havgapet, Bodø fylkeshovedstaden i Nordland og Alta, Finnmark største by kan være greie eksempler.

Vi ønsker demokrati - men snur ryggen til politikere som ikke har levert. Det er en demokratisk rett og plikt vi velgere har.

Røst er en kommune som kan bli helt uten partipolitisk tilknytting de neste årene. Tilliten til politikere har falt og på Røst er flere partier ikke på valg til høsten. Venstre er helt ut av politikken på Røst. Arbeiderpartiet stiller ikke liste. På Røst finnes derimot en samarbeidslist hvor Rødt, Sp og ”upolitiske fiskere” har slått seg sammen. Fiskeri er utfordrende og befolkningen på Røst mener at politikere i de store etablerte partiene har forlatt velgerne. De mener videre at de politiske partiene driver en slett distriktspolitikk. Samarbeidslisten på Røst har målsetning om ”Samarbeid, åpenhet, raushet og fremtidstro”

Et lokalvalg hvor politiske partier er fraværende kan av noen oppfattes som en stor ulempe. Grunnen er at kommunen mister tilknytning til de enkelte politiske parti på Stortinget og i regjeringen. Men som han sa, røstværingen jeg traff i Bodø her om dagen, ”Det er ikke nokka å være redd for - partian på Stortinget bryr seg ikke om oss og vårt lille samfunn – uansett. Staten Norge tjener milliarder på fangst av vill kvitfisk fanget og tørket av fiskere fra Røst, men for politikere på Stortinget og i regjering er folk på Røst og i distriktan for øvrig ikke verdt nokka. Da er heller ikke partian verdt nokka for oss heller. Så i år skal æ stemme på Samarbeislista eller så skal æ stemme blankt.”

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Nordland Fylkeskommune sa det slik på Tørrfiskkonferansen i mai 2018, Svolvær:

” Etter at det ble åpnet for handel med kvoter og strukturering, blir det på Røst stadig færre fiskebåter med kvoter som leverer fisk lokalt.”

Enkel matematikk: Når kvitfisken som svømmer i og rundt Røsthavet ikke blir landet på Røst blir færre og færre kvitfisk hengt på hjell. De som taper er lokale fiskere og tørrfisk-produsenter. Det er kanskje ikke så merkelig at Røstværingen forlater partipolitikk – og finner en ny måte å utøve demokratiet på?

Bodø kommune er et annet godt eksempel.

Det koster og være kar. Det er kanskje derfor bystyret i Bodø går inn for at Bodø-folk skal betale vei til hotellkongen Arthur Buchardt sitt hotellanlegg på en av Bodø bys fineste tomter – til en pris på rundt 100 millioner kroner? Det er verdt å merke seg at hotellkongen A. Buchardt hadde en netto-formue i 2018 på 3,10 mrd. kroner mot 2,70 mrd. i 2017.  Hvorfor kan ikke Hr. Buchardt betale for veien selv – all den tid det er han som stikker av med fortjenesten? For det er vel få, om noen, som tror at Buchardt sitt hotell øker livskvaliteten til pensjonister og barnehagebarn i Bodø by? Investeringskåte politikere fra dagens AP bystyre ønsker seg et ”signalbygg” signert Arthur Buchardt. I en by som har anerkjent klimakrisen vil det beste signalbygget være å rive dagens turisthytte og lage en park slik at folk virkelig kan nyte naturens skjønnhet i en by plassert på en av landets fineste halvøyer. Det er mulig at En blank stemme vil være på sin plass ved høstens valg.

Troms og Finnmark har vært på kartet de siste to årene.

Kampen mot tvang har vært viktig for mange. Noen kjemper mot fylkessammenslåing av Troms og Finnmark. Andre kjemper mot sykehustvang. Bare så det er klart. Jeg er helt imot tvang av alle slag. Men hvis jeg må velge mellom opprettholdelsen av en grense mellom Langfjorden i Finnmark og Alteidet i Troms versus sykehus til den største regionen i Vest-Finnmark plassert i Alta – er valget enkelt. Jeg velger å ta hensyn til syke og sårbare mennesker, gravide og fødende kvinner, premature barn og eldre med geriatriske lidelser.

Jeg har i to år vært engasjer i organisasjonen “Pasientfokus”.Vi har en bred kompetanse på pasientenes virkelig behov for å få behandling til riktig tid på riktig sted. Formidlet fra pasienter direkte til oss. Finnmark må ha tre likeverdige satellitt-sykehus.  Akuttsyke pasienter må sendes direkte til UNN i Tromsø - uten intern forflytning mellom satellittsykehusene i Finnmark. UNN må bli rigget for  å ta i mot pasientene - distriktspolitikk må aldri veie tyngre enn pasienters ve og vel.

Her har UNN i Tromsø en ansvar.  Helse Nord har fått i oppdrag å utrede om Finnmarkssykehuset administrativt skal legges under UNN eller være en selvstendig enhet. Helseminister Bent Høie ga oppdraget for utredningen til Helse Nord.  De som har mest å tjene økonomisk på utredningen får utrede seg selv. Er det riktig? Kanskje på tide å sende hele Helse Nord og deres manglende styringskompetanse til EU organet ESA for gransking.  Det kan vel ikke være slik at en statlig eid etat, som drives av direktører med hånda godt plantet i satskassen skal få utrede seg selv?  Er det virkelig muli i Norge i 2019.  Jeg bare undrer. 

Høsten 2017 gikk 7000 mennesker i Alta – regionen i tog for konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Hele Vest-Finnmark. Hele Vest-Finnmark, ikke en utredning mellom Hammerfest versus Alta. Vi – pasienter, pårørende og ledere for aksjonen ble stemplet med ulike negative uttrykk av politikere og ”hvermansen” internt i Finnmark og av andre. Fem ordførere formidlet at ”aktivistene” hadde så stor makt at rikspolitikere ”lot seg bruke” av oss ”aktivister.” For hvorfor skulle vi ha konsekvensutredning om sykehus? For en ”utredning vil føre til at Hammerfest sykehuset ikke er økonomisk lønnsomt – og det går ikke ant!” Jo, ordførere og politikere har makt- men er det slik at makt gir vett og etter hvert rett?

Bare for å få slått det helt fast: Uten pasienter fra Alta-regionen er ikke sykehuset i Hammerfest økonomisk drivverdig. Vi i Alta-regionen kommer altså ikke til å benytte oss av det nye sykehuset i Hammerfest. Vi er ikke en vare som skal opprettholde økonomisk balanse og helst overskudd for Finnmarkssykehuset. Slik er det bare. Det handler ikke om å ikke like hammerfestingen. Det handler om å ta vare på syke mennesker i Finnmarks største region. Punktum.

Det går mot valg. Lokalpolitikere og deres moderpartier som ikke lytter til folket - enten det er på Røst, i Bodø eller i Alta - kan vi velgere ikke stole på. Mange frustrerte partimedlemmer forlater sine partier og planlegger å drikke brus med ungene valgdagen. Hør her: Glem brusen - Ta på deg skoene, rett opp ryggen og stem ”Blankt.”

Hvis vi velger ”brus med ungene” valgdagen, kan det oppfattes som om vi:

1. Driter i demokratiet
2. Hører til en gruppe som ikke har kunnskap om demokratiets verdi.
3. Bare er generelt forbandet på politikere som ordner for seg og sine.. der nede i sør en plass på kartet.

Disse tre mulighetene - er vel ikke årsaken til at folk velger å drikke brus i stede for å stemme valgdagen. Den blanke stemmen vil, i følge Statsviter og valgorakel Frank Aarebrot, kun tjene de partiene vi IKKE vil støtte. Med en blank stemme vil vi vise at vi støtter demokrati som styreform, men viser samtidig at vi ikke har tillit til lokalpolitikere i vår kommune og deres partier på Stortinget.

Det er ikke fritt for at jeg sysler med tanken: Hva skjer hvis de 7000 menneskene fra Alta regionen som gikk i tog for en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i HELE Vest-Finnmark stemmer blankt til høsten? Hva vil skje hvis folk på Røst faktisk stemmer blankt i stede for på sammarbeidslista? I Bodø vil nok den politiske makta få seg ett støkk når blanke stemmer blir i overvekt. 

Vi ønsker demokrati - men snur ryggen til politikere som ikke har levert. Det er en demokratisk rett og plikt vi velgere har.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse