Annonse
EKSPERTGRUPPE: Sommerens operatørbytte i ambulanseflytjenesten påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge. Operatørbyttet viste at dette er et faglig og juridisk komplisert felt. Det er bakgrunnen for at jeg har valgt å nedsette en ekspertgruppe med solid fagkompetanse fra flere samfunnsområder. Foto: Eskil Mehren

Er ikke eksperter fagfolk?

Det er ingen tvil om at luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. Sommerens operatørbytte i ambulanseflytjenesten påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge. Operatørbyttet viste at dette er et faglig og juridisk komplisert felt. Det er bakgrunnen for at jeg har valgt å nedsette en ekspertgruppe med solid fagkompetanse fra flere samfunnsområder.

“En skremmende arroganse at det ikke er fagfolk i ekspertutvalget som skal utrede framtidig drift av luftambulansen”, skriver Nordlys i lederartikkelen 9. september. Det stemmer ikke. Ekspertgruppen består av sterke fagfolk med kompetanse innen jus, økonomi og medisin, og de har god kjennskap til tjenesten de nå skal utrede.

Ekspertgruppens utredning vil være et sentralt grunnlagsdokument for å kunne vurdere framtidig organisering av tjenesten. Flere aktører ønsker å bidra i arbeidet. Det er positivt. Det er en del av ekspertgruppens mandatet at de skal involvere alle relevante aktører i arbeidet. Både Legeforeningen, Sykepleieforbundet og Norsk Flygerforbund, og andre interessenter, vil bli trukket inn.

For meg er det viktig å sikre god representasjon fra Nord-Norge i ekspertgruppen. Derfor er det representanter fra Helse Nord og Universitetssykehuset i Tromsø. Nettopp fordi de vet hvor skoen trykker.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse