Annonse
Noen ganger, når lovbruddene blir åpenbare og konsekvensene rammer mange, må noen si ifra. Nå skjer dette på FeFos eiendom på Nordkapp, skriver generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. Foto: Norsk Friluftsliv

Ingen store spor av miljøkrav fra FeFo på Nordkapp

Norsk Friluftsliv svarer FeFo-direktør Jan Olli.

... å kreve for store avgifter av folk for å ferdes i en natur som de etter loven fra før har rett til, er ikke bare umoralsk. Det er også ulovlig.

Gjennom flere nordnorske aviser framsetter Jan Olli, direktør i FeFo, den 18. juni en rekke påstander om Norsk Friluftsliv som vi må kommentere. Olli ber også om svar på noen spørsmål. Det fortjener han å få.

Olli hevder at Norsk Friluftsliv beskylder FeFo for ikke å ta miljøansvar på Nordkapp-platået. Svaret er: Det har han helt rett i. Det gjør vi. Så langt har vi ikke funnet store spor av miljøkrav til fester eller operatør fra FeFo. Et av FeFos viktigste oppdrag etter Finnmarksloven er å forvalte Finnmarksnaturen på en balansert og økologisk bærekraftig måte. Svikter dette, har styret i FeFo sviktet sin grunnfunksjon.

Olli hevder videre de ikke kan klandres for en Nordkapp-avtale som ble inngått av Statskog før FeFo ble opprettet. Det har han selvfølgelig også rett i. Men ingen har nektet FeFo å samtidig ha en aktiv dialog med alle sine festere om miljøkrav og bærekraftig drift. Selv Scandic har vært ute i media og meldt bekymring for naturkonsekvensene på Nordkapp-platået, og de hadde nok gjerne også tatt imot mer aktiv bistand og samarbeid med grunneier om hvordan grunneiers areal kan ivaretas på en best mulig måte.

Fra og med 1.1.2019 har FeFo i tillegg hatt alle muligheter til å fremme klare miljøkrav i kontrakter på Nordkapp, og ta en markedspris på arealene for 2019. Dette kunne de gjort selv om de langsiktige avtaleforhandlinger ble utsatt. Det hadde Rica og Scandic hatt råd til å betale, og pengene kunne FeFo brukt for eksempel til å styrke sitt natur-, klima- og miljøarbeid. Det har vært anslått at markedsverdien for arealet Rica leier i dag er opp mot fem millioner i året. Dette er populært sagt å stappe lokalbefolkningens millionverdier i andres lommer, til mennesker som har nok fra før.

Olli prøver videre etter strategien «angrep er det beste forsvar» å påstå at Norsk Friluftsliv ikke arbeider for Finnmarkingers interesser, og at vi vil legge Finnmarks sårbare natur åpen og gratis for hele verden. Som bevis for dette viser han til vår klage over FeFos foreslåtte tiltak for begrensning i innlandsfiske. Sannheten er at vi registrerte at FeFo var i ferd med å innføre en fiskebegrensning på en ulovlig måte. Dette fikk vi bekreftet etter kontakt med departementet. Men FeFo står fritt til å fremme tiltak som er innenfor loven. Hvis FeFo er irritert over loven, så blir Norsk Friluftsliv en feil målskive. Dette må FeFo ta med Stortinget og departementet.

Norsk Friluftsliv har et ansvar for våre medlemmer i Troms og Finnmark og andre steder å følge med over hele landet om lover og regler med betydning for friluftsliv og natur blir etterlevd. Stort sett går det bra, og det gjøres mye godt arbeid både av FeFo og andre aktører på mange plasser. Men noen ganger, når lovbruddene blir åpenbare og konsekvensene rammer mange, må noen si ifra. Nå skjer dette på FeFos eiendom på Nordkapp. Heldigvis reagerer også store grupper i Troms og Finnmark selv på dette, og disse trenger både FeFos, Norsk Friluftslivs og andres støtte.

Mye tyder på at turisme og reiseliv fortsatt vil øke i våre nordligste landsdeler, og med tanke på lokale arbeidsplasser og verdiskaping er dette bra. Men det er ikke alt reiseliv eller annen naturbruk som nødvendigvis er bra for naturen. Vi må derfor være forberedt på at det i framtiden kan bli begrensninger mange steder på ferdsel og høsting i naturen. Dette må også friluftslivet finne seg i. Vi ønsker oss mer kunnskap om naturens tilstand i sårbare områder. Da kan riktige tiltak settes inn i rett tid, og vi kan unngå at folk utsettes for unødvendige begrensninger. Begrensninger må styres etter rettferdighetsprinsipper og ikke av størrelsen på folks lommebøker. «Bompenge-friluftsliv» er av mange grunner normalt en dårlig vei å gå.

På Nordkapp må besøkende gjerne for oss betale tusen kroner for å besøke Nordkapp-hallen, hvis de har lyst til det. Men å kreve for store avgifter av folk for å ferdes i en natur som de etter loven fra før har rett til, er ikke bare umoralsk. Det er også ulovlig. FeFo må gjerne også ilegge en besøksbegrensning til Nordkapp hvis de kan dokumentere at naturgrunnlaget har behov for det. Men dagens løsning hvor både folk flås for en urimelig friluftsavgift og naturgrunnlaget ikke godt nok ivaretas, kan ikke lenger fortsette. Her forventer vi at FeFo som grunneier stiller tydelige krav til alle sine festere om at naturmangfoldloven, Finnmarksloven og friluftsloven skal etterleves av de som ønsker å operere på felleskapets grunn i Finnmark, og at dette følges opp gjennom et aktivt eierskap.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse