Annonse
Skjermfoto fra CNN

Ikke gi Trumps verdensbilde næring, Ellingsen

Det flommer over av representanter for kirker og trossamfunn som markerer avstand fra Donald Trump og det han står for.

Tanja Ellingsen tar i et innlegg i Nordnorsk debatt for seg noe av bakteppet for Donald Trumps politikk og gir noen begrunnede antagelser for hva Trump og Steve Bannon ønsker å gjennomføre. Hun har nok mye rett i det hun sier, og jeg deler hennes bekymring for det Trump gjør og hvordan de strømningene han representerer truer samfunnet vårt både i Europa og USA, og på sikt også kan være grunnlaget for større globale konflikter.

Dessverre er deler av Ellingsens retorikk og gruppeinndeling av en slik karakter at det står i fare for å forsterke og underbygge det verdensbildet hun ønsker å advare mot. Hun trekker et skille mellom de «gode» (mitt begrep) som «forfekter toleranse, åpenhet og mangfold» på den ene siden og den andre siden med «hard-core nasjonalister som liker murer, grenser, sterke ledere, undertrykkelse av marginaliserte grupper, i.e. homofile og lesbiske, men også av kvinner». Dette kategoriserer hun som «tradisjonelle kristne verdier» (hennes kursivering). Hun tar videre for seg hvordan Trump og enkelte evangelikale ledere åpent har samarbeidet, og hvordan disse lederne, til dels i svært sterke ordelag, har omfavnet Trump.

At det er et svært uheldig, tidvis groteskt, samrøre mellom Trump og deler av den evangelikale bevegelsen i USA er ikke noe å diskutere. For oss som står på utsiden er det bortimot uforståelig at de evangelikale har omfavnet ham på den måten de har gjort det, men at det har skjedd er et faktum. Definisjonen av hva som er «tradisjonelle kristne verdier» får derimot stå på Ellingsens regning, og er ikke noe jeg vil være enig i.

Det Ellingsen hopper over i sitt innlegg er alle stemmene i kirken som snakker mot Trump, både i USA og resten av verden. Det er ikke slik at Trump snakker for oss kristne. Etter det famøse bibelstuntet til Trump der han med kraftig maktbruk fikk fjernet fredelige demonstranter for å kunne posere foran en kirke har både den episkopale biskopen i Washington, altså biskopen med ansvar for St. John’s Episcopal Church som Trump brukte som kulisse, og den katolske erkebiskopen i Washington gått ut med kraftige fordømmelser av det han gjorde. Det samme har en rekke andre kristne ledere, inkludert biskop i Borg i Den norske kirke, Atle Sommerfeldt som kaller det som skjedde «et overgrep», og den anglikanske kirkes øverste leder erkebiskop Justin Welby. Den episkopale kirke i USA er en del av den anglikanske kirke. Forut for presidentens spasertur til St. John’s var prester og menighetsmedlemmer fra kirker over hele Washington samlet på kirketrappen for å støtte demonstrasjonene. Og når vi snakker om demonstrasjoner i USA er det umulig å komme forbi de sterke bildene av prester fra en rekke kirkesamfunn som stod arm i arm, ikledd liturgiske klær, i første rekke av demonstrantene som markerte sin avsky mot de høyreekstreme grupperingene i Charlottesville i USA. De samme høyreekstreme Ellingsen trekker fram at Trump kalte «very fine people».

Poenget med disse eksemplene er ikke at de er utfyllende, tvert imot. Det flommer over av representanter for kirker og trossamfunn som markerer avstand fra Donald Trump og det han står for. Her i Norge kan jeg ikke komme på en eneste representativ kristenleder som vil støtte Trump. For å finne slike personer må man langt ut i marginale særgrupper og Visjon Norge som også her opererer helt i ytterkantene av det man kan kalle kristendom.

Den norske kirke, sammen med stort sett alle store kirkesamfunn i verden om de er lutherske, katolske, anglikanske eller metodister står ikke bak den linjen Donald Trump og hans medskyldige fører. Tvert imot jobber vi knallhardt hver eneste dag i kampen for like rettigheter for alle mennesker, å gi hjelp flyktninger og vanskeligstilte og religionsfrihet. Det vi vil kalle kristne verdier.

Når Ellingsen advarer mot en «systematisk nøring oppunder et fiendebilde om oss versus dem, det jødisk-kristne vesten versus en ekspansjonistisk jihadistisk-islamsk ideologi, og et Kina som er i ferd med å få for mye makt» og varsler om «hva også Europa kan ha i vente» er det underlig at hun samtidig er med på å nøre oppunder akkurat de samme bildene. Kristendom er ikke det Donald Trump hevder at den er, og når man videreformidler Trumps skillelinjer slik Ellingsen gjør, bekrefter man bare de destruktive kreftene Trump gir næring.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse