Annonse
EVENES: Vår eneste mottaksbase i nord har altså så store begrensninger at det ikke er noe poeng i å forsyne den med tilstrekkelig drivstoffkapasitet! Og dette skal være Nord-Norges eneste flybase som skal motta NATO-styrker? spør Glenn Maan. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Den som ikke har gjemt seg nå må stå…

Man må åpenbart være representant fra Høyre eller ansatt i Forsvarsdepartementet for å forstå hvordan dette skal kunne være et realistisk forsvar av landsdelen.

Overskriften slo meg for en tid tilbake etter at representanter fra Høyre tilsynelatende fordufter fra debatten når de presenteres for et særdeles viktig spørsmål vedrørende Nord-Norges forsvarsevne. Høyres Hårek Elvenes kan sies å være en av disse. Å stå til rette for egen politikk ser ut til å være en ubehagelig affære.  

Det er allment kjent og bekreftet fra øverste militære hold at det norske forsvar vil bryte sammen nærmest umiddelbart i tilfelle krise eller krig. Vårt eneste håp i et slikt scenario er NATO. Men, skal vi kunne motta hjelp fra NATO må vi også legge til rette for mottak av betydelige luftstyrker i landsdelen. Dette krever igjen at vi har operative flybaser med god mottakskapasitet. Uten dette vil vi ikke kunne etablere og opprettholde luftherredømme og heller ikke være i stand til å beskytte soldater, baser, bakkeoperasjoner, forsyningsskip m.m.

Så til spørsmålet som Høyre åpenbart skyr som pesten; hvilke baser i Nord-Norge skal motta luftstyrker fra NATO i tilfelle krig? Og videre; vil det være mulig å forsvare Nord-Norge med basestrukturen Høyre legger opp til? Dette må da være enkle spørsmål å svare på. Tar Elvenes utfordringen? Kjenner jeg Høyre og Elvenes rett må jeg hjelpe til…

I siste langtidsplan for forsvaret (LTP) som Høyre vedtok i samarbeid med FRP og AP ble Andøya flystasjon som kjent vedtatt nedlagt og all aktivitet skal flyttes til Evenes for et ukjent milliardbeløp. Evenes står da igjen som eneste flybase i Nord-Norge. Men, Høyre har åpenbart ikke særlig store ambisjoner for Evenes heller, noe som går tydelig frem av svaret de gav AP i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017. På spørsmål fra AP om der eksisterte tilstrekkelig drivstoffkapasitet for å forsyne norske og allierte fly i krig og fredstid, svarte forsvarsdepartementet følgende:

Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger. Det er derfor ikke behov for å dimensjonere for dette simultant”.

Svaret er interessant på flere måter og spesielt i lys av at Evenes blir eneste mottaksbase for NATO i Nord-Norge. For det første legges det ikke opp til nok drivstoffkapasitet for å drifte de overnevnte flyene samtidig, noe som i seg selv er en fallitterklæring. For det andre så sies det rett ut at der er andre begrensende faktorer på Evenes som gjør dette overflødig. Les dette på nytt! Vår eneste mottaksbase i nord har altså så store begrensninger at det ikke er noe poeng i å forsyne den med tilstrekkelig drivstoffkapasitet! Og dette skal være Nord-Norges eneste flybase som skal motta NATO-styrker? Man må åpenbart være representant fra Høyre eller ansatt i Forsvarsdepartementet for å forstå hvordan dette skal kunne være et realistisk forsvar av landsdelen.

I kveld (24.8.) kom det frem på en reportasje på NRK at Avinor i et hemmelig notat var bekymret for å legge militær aktivitet til Evenes da lufthavnen opplever stor sivil trafikkøkning. Konsekvensene av en slik kombinasjon og faren for fremtidig konflikt mellom militær og sivil trafikk var for dårlig utredet i følge Avinor. Hva svarer så forsvaret? Ikke så uventet fra det hold; de kunne ikke se problemstillingen!

Hårek Elvenes uttalte tidligere i år;

”Det burde vært tatt et oppgjør med Slagsvold Vedum i offentligheten for lenge siden. Kunnskap preller av han som vann på gåsa. Når politikerne setter kunnskap til side, fratar man seg muligheten til å finne løsninger”.

Dette må vel sies å være selve definisjonen på å møte seg selv i døra. Det er vel ingen som er blitt fôret med mer kunnskap og fakta angående konsekvensene av nedleggingen av Andøya flystasjon enn Høyre og Hårek Elvenes, Forsvarsdepartementet og øvrige støttepartier til LTP. Denne kunnskapen og fakta kommer ikke primært fra Andøyfolk, men mange forskjellige fagmilitære, flygere, sikkerhetseksperter, politikere osv. Nå sist fra Avinor. Til tross for dette skal vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes av uforståelige grunner tvinges i gjennom med det resultat at Nord-Norge i praksis er mer eller mindre uten forsvarsevne. I tillegg står de i fare for å kneble en sivil lufthavn under vekst. Snakk om vann som preller av på gåsa.

Det er ikke tvil om at alle partier må ta sin del av skylden for nedbyggingen av forsvaret de siste 20 år. Men, skal vi i Nord-Norge ha et håp om å stanse ytterligere nedbygging samt sørge for et visst minimum av mottakskapasitet for NATO-styrker i landsdelen, må vi unngå å stemme på partiene H, FRP og AP da disse er garantister for dagens LTP. Nå er det fremtiden som gjelder og i år går min stemme for første gang til Senterpartiet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse