Annonse
Som gruppeleder for Høyre har jeg vært opptatt av å få bukt med den politiske ukulturen som har preget Tromsøpolitikken i mange år. Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss, skriver Erlend Svardal Bøe.

Dette er ikke Høyres fokus i det hele tatt

Skal det være slik i vårt demokrati at noen enkeltpartier skal sitte på mer informasjon enn resten av partiene i kommunestyret når det skal fattes beslutninger?

Nordlys skriver på lederplass om min dokumentasjon av hemmelige møter på ordførerens kontor og mener det er feil fokus. Det kan godt være at det er feil fokus, men min intensjon var ikke å drive med politisk ukultur, men å påpeke at Arbeiderpartiet, SV og Rødt sine valglovnader om mer åpenhet ikke er reelle og at skillet mellom politikk og administrasjon er annerledes i en formannskapsmodell enn i en parlamentarisk modell, og at det må disse partiene være klar over. 

Nordlys bør være mer kritisk til dette og heller stille kritiske spørsmål om hvorfor det en rekke ganger arrangeres møter mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og administrasjonen som resten av partiene i kommunestyret ikke blir informert om eller får være med på. Skal det være slik i vårt demokrati at noen enkeltpartier skal sitte på mer informasjon enn resten av partiene i kommunestyret når det skal fattes beslutninger? Nordlys må ikke glemme at også opposisjonen representerer innbyggere og velgere i Tromsø, og et viktig prinsipp i demokratiet er at alle partier skal inneha det samme beslutningsgrunnlaget.

Førsteinntrykket av saken Nordlys skrev får nok ikke dette poenget klart nok frem. Det fremstilles nærmest som at jeg driver med utstrakt spionasje og etterretning på rådhuset. Det er ikke tilfelle og jeg har ikke endret navn til Erlend Bond, men jeg forstår at det er det etterlatte inntrykket hos de som leser saken og det er beklagelig.

Det er ingen som skal være i tvil om at dette ikke er mitt eller Høyres fokus i Tromsøpolitikken. Høyre vet veldig godt at det ikke er saker om styringsmodell eller saksbehandling som får kommunen til å gå fremover. Folk i Tromsø er ikke opptatt av det. De er opptatt av å kunne sende barna sine til en trygg skole, at de har gode veier å kjøre på og at kommunen tilbyr gode helsetjenester. Det er det som er det viktigste for innbyggerne og det er det politikerne skal jobbe for å oppnå.

Jeg håper Nordlys ser mine poenger og at Nordlys fortsetter sin rolle med å holde politikerne i ørene og strebe etter mer åpenhet i kommunen og kreve innsyn i slike møter som ikke er oppført på kommunens møteoversikter da det sikkert er av interesse for kommunens innbyggere også hva som skjer bak de lukkede dørene på rådhuset. Det vil være uheldig om vi kommer i en situasjon der alle partiene i kommunestyret ikke sitter med det samme beslutningsgrunnlaget og hvor det kjøres politiske prosesser sammen med administrasjonen som ikke alle partiene i kommunestyret får være med på. 

Nordlys skal heller ikke være bekymret for den politiske kulturen i Tromsøpolitikken. Som gruppeleder for Høyre har jeg vært opptatt av å få bukt med den politiske ukulturen som har preget Tromsøpolitikken i mange år. Det er et arbeid jeg akter å fortsette fordi det tjener kommunens innbyggere og fordi vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse