Annonse
Man vet hvilke konsekvenser gruvedumping har for artene som lever i fjorden. Når man påstår at gruveutvinningen ved Bøkfjorden og Repparfjord (bildet) skal skje miljømessig forsvarlig, er man virkelig på bærtur, skriver Johanne Frost Klepp. Foto: Svein Lund, Naturvernforbundet

Det er ikke miljømessig forsvarlig å legge en fjord død!

Mandag 30. september skriver Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, at mineralnæringen er avgjørende for å drive frem det grønne skiftet. Det er tydelig at hun har bitt rett på gruveselskapenes grønnvasking-krok.

Både Sydvaranger Gruve og Nussir planlegger å dumpe flere millioner tonn med gruveslam i Bøkfjorden og Repparfjord. Begge fjordene er kategorisert som nasjonale laksefjorder, med et yrende liv. Dessverre har artsmangfoldet i fjordene allerede blitt kraftig redusert etter tidligere lagring av gruveavfall på fjordbunnen. Skulle gruvedumping bli aktuell igjen, er det stor fare for at livet i fjordene forsvinner helt.

Selv 30 år siden gruvedumpingen ved Jøssingfjorden avsluttet, viser undersøkelser at det fortsatt nesten ikke er noe liv på bunnen av fjorden. Man vet hvilke konsekvenser gruvedumping har for artene som lever i fjorden. Når man påstår at gruveutvinningen ved Bøkfjorden og Repparfjord skal skje miljømessig forsvarlig, er man virkelig på bærtur.

Men det er ikke bare gruvedumpingen som er et problem. Særlig ved Repparfjord har det også vært store demonstrasjoner mot Nussir-gruva med tanke på konsekvenser for reinbeiteområdene som ligger her. Sametinget, samiske interesseorganisasjoner og reinbeitedistrikter har sagt klart ifra om at de ikke ønsker en gruve på Nussir-fjellet da dette vil påvirke svært negativt de rundt 8000 reinene som vandrer over fjellet hvert år. De er tydelige på at gruvedrift og bærekraftig, tradisjonell reindrift, ikke kan gå hånd i hånd.

Ja, det grønne skiftet er viktig. Men hvorfor er det slik at vi alltid må produsere nytt i stedet for å bruke om igjen det vi allerede har? Ved optimal gjenvinning av el-avfallet vårt, kunne vi produsert mer kobber enn det Nussir-gruva vil gi. I stedet for at det skal gis enda mer penger til kartlegging av nye mineralressurser, er Norge nødt til å satse på urban mining og forskning på hvordan vi kan ta i bruk de allerede produserte mineralene vi har i gamle bygninger, infrastruktur og el-avfallet vårt.

I likhet med utvinning av andre ikke-fornybare ressurser, vil levetiden til både Sydvaranger-gruven og Nussir-gruven etterhvert ta slutt. Og uansett hvor mye man grønnvasker seg selv, kan man ikke kalle prosjekter for “bærekraftige” når man samtidig er villige til å ødelegge natur og dens artsmangfold som faktiske bærekraftige næringer er avhengige av.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse