Annonse
USYNLIGE? Eldre hjelpe- og pleietrengende i Tromsø kommune har større plass i politiske festtaler enn i budsjettdebattene. Foto: Vidar Ruud, ANB

Ikke for min syke mor

Da jeg kom til stedet fant jeg en mor med uutholdelige smerter og møtte en ansatt i hjemmetjenesten som sto og strigråt.

Viljen til å vite sannheten om kårene til de gamle og syke i Tromsø kommune, er ikke til stede.

Vi har fått et ungdommelig og sprekt politisk regime ved makta i Tromsø kommune.

I det siste har de profilert seg kraftig på bl.a. å prioritere Tromsømarka. I dag vedtar kommunestyret budsjett og økonomiplan der bygging av et stort og flott badeland ligger inne med hundretalls millioner kroner.

Alle sporty, friske og friluftsglade tromsøværinger har grunn til å glede seg. De er åpenbart førsteprioritet for de som nå styrer en kommune på randen av økonomisk krise. 

Jeg skriver ikke for min syke mor. Det er for sent nå. Hun gikk bort i sommer, i en alder av 101 år.

Først da hun nærmet seg 90-årene, trengte hun en smule kommunal hjelp i form av hjemmetjenester. Hun bodde hjemme til hun var over 100 år. Kun det siste året av sitt liv tilbrakte hun på sykehjem.

Men i motsetning til hva de fleste tror, måtte hun jo som alle andre gamle og syke betale for oppholdet. Å oppta en sykehjemsplass medfører at opp mot 85 prosent av inntektene den gamle har i form av pensjon og andre inntekter, blir automatisk innkrevd og overført til kommunekassa.

Mor var i det hele tatt en svært minimal belastning på kommunens trange budsjetter. Uten at noen takket henne for det.

Tvert imot. Mor ønsket aldri å komme på sykehjem. Det ga hun klart uttrykk for.

Men de siste tiårene av sitt lange liv led hun av osteoporose  (beinskjørhet), og måtte tåle flere stygge beinbrudd. Det medførte flere turer inn på UNN, som etter kort behandlingstid utskrev henne og sendte henne hjem igjen.

I en alder av 99 år ga hun opp å bo alene hjemme. Hun syntes det ble for utrygt, svimmel som hun var og derfor redd for å falle og pådra seg nye, stygge beinbrudd.

Vi søkte om sykehjemsplass, medfølgende anbefaling fra både fastlege og hjemmetjenesten. Vi fikk avslag. Begrunnelse: Mor var ikke syk.

Hun fylte 100 år, og vi søkte på nytt. Nytt avslag, samme begrunnelse.

(Det hører med til historien at etter avslag havnet ikke mor på noen venteliste. Det eksisterer ikke ventelister. Dermed vet ingen i kommunen hva som er det reelle behovet. Og de er visst ikke så interessert i å vite heller). 

Så gikk det som det måtte gå. En morgen i 2014 falt mor på soveromsgulvet. Hundreåringen slo seg fordervet.

Da jeg kom til stedet fant jeg en mor med uutholdelige smerter og møtte en ansatt i hjemmetjenesten som sto og strigråt. Jeg måtte til alt overmål krangle mor inn på UNN igjen.

Da sykehuset så hadde gjort sitt, var det umulig å sende henne hjem. Nå ble kommunen tvunget til å stille med en sykehjemsplass. 

I over 15 år har jeg hatt anledning til å oppleve eldreomsorgen i Tromsø på nært hold. De som jobber i hjemmetjeneste og på sykehjem gjør så godt de kan og er ofte  like fortvilte som de pårørende.

For Tromsøs politikere har med sine prioriteringer systematisk sviktet de gamle og syke.

I høst viste det seg at ingen, verken i politisk ledelse eller i administrasjonen, ante hva som var innholdet i de omfattende avviksrapportene som blir utarbeidet på sykehjem og i hjemmetjenesten.  

Viljen til å vite sannheten om kårene til de gamle og syke, er ikke til stede. 

Det nye regimet på rådhuset har ett hovedpunkt i sitt politiske program for eldreomsorgen. De lover å gjennomføre «en tillitsreform» i helse- og omsorgssektoren. Hva det er for noe, er det ingen som vet.

I dag har kommunestyret behandlet de økonomiske prioriteringene i budsjett og økonomiplan for de neste årene. Jeg gratulerer budsjettvinnerne, de unge, de friske og aktive.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse