Annonse
Kardiologene ved UNN har ikke vist fnugg av samarbeidsvilje i PCI-saken så langt. Under nok en hastig innkalt pressekonferanse anført av Mads Gilbert (som forøvrig ikke er hjertelege) slaktet kardiologer ved UNN også den siste rapporten og utvalget ble karakterisert som «freidige», skriver Avisa Nordlands sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen. Foto: Nordlys

Ikke ta for gitt at det er bortgangen til den hellige martyren Lucia som markeres. Det kan være Mads Gilbert som leder nok et korstog

Etter den eksterne gruppens konklusjoner gjenstår bare et risiko-element: Hjertelegene ved UNN.

Kjære leser. Dersom du 13. desember ser et knippe mennesker med tente lys, alvorlige ansikter og hvite frakker, så ikke ta for gitt at det er bortgangen til den hellige martyren Lucia som markeres.

Det kan være Mads Gilbert som leder nok et korstog mot likeverdig behandling av hjertepasienter i Nord-Norge.

På Lucia-dagen skal styret i Helse Nord for fjerde gang forsøke å gjøre et fornuftig vedtak i den såkalte PCI-saken. Administrasjonen har stått fast på sin innstilling om etablering av et PCI-tilbud til infarkt-pasienter i Nordland ved Nordlandssykehuset. Saken har vært særdeles grundig utredet over lang tid og vært en gjenganger i styremøtene de to siste årene.

Under sterkt press fra kardiologene ved UNN i Tromsø valgte styret i sitt oktober-møte nok en gang å utsette saken.

Styret i Helse Nord ønsket å få utført en ekstern risikoanalyse om hvordan et PCI-tilbud i Bodø vil påvirke behandlingen av pasienter i Finnmark og Helgeland. Styret ønsket også at saken skulle forankres hos de tre fylkeskommunene.

Denne uka var ekspertgruppens konklusjoner klare. Den slår fast at det er tydelige geografiske forskjeller i tilbudet til pasientene i dag. «Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud når tid er kritisk». Opprettelsen av et PCI-senter i Bodø «er trygt og gjennomførbart», slås det fast.

Klarere kan det ikke sies. Analysen gir full dekning til Helse Nord-direktør Lars Vorlands innstilling og begrunnelse for etablering av et tilbud i Bodø: «Etter en samlet vurdering av alle forholdene, av respekt for pasientene i Nord-Norge og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen».

Rapporten støtter også innstillingen fra Helse Nord om at det må opprettes ekstra stillinger ved UNN for å bidra til oppbygging av kompetanse i Bodø.

Etter den eksterne gruppens konklusjoner gjenstår bare et risiko-element: Hjertelegene ved UNN. Forutsetningen for å lykkes heter samarbeid. Kardiologene ved UNN har ikke vist fnugg av samarbeidsvilje så langt. Under nok en hastig innkalt pressekonferanse anført av Mads Gilbert (som forøvrig ikke er hjertelege) slaktet kardiologer ved UNN også den siste rapporten og utvalget ble karakterisert som «freidige».

Samarbeid har vært stikkordet når Helse Nord har lagt til rette for ny og bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på stadig flere områder. Dette har gitt forbedret kvalitet og overlevelse for mange pasientgrupper.

Når Helse Nord endelig får tatt sin beslutning på Lucia-dagen er håpet at resultatet aksepteres når kampen er over.

Dersom hensynet til pasientene i hele Nord-Norge veier tyngst, og velviljen er tilstede, er det fullt mulig å samarbeide om gode løsninger. Det vil også være en investering i legitimiteten til UNN som hele landsdelens sykehus.

Et nytt korstog er ingen tjent med!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse