Annonse
Selv om du og dine ikke blir syk av korona så vil det være en stor belastning for vertskommunen å skulle behandle benbrudd og andre komplikasjoner som kan oppstå på en aktiv hytteferie. Så bare av den grunn er det viktig du bidrar til dugnaden og bli hjemme! skriver Pål Lyngstad i Tromsø kommune.

Ikke vær dust – hold deg hjemme fra hytta!

Hvis du velger å ikke delta i den nasjonale dugnaden mot korona, men velger å være egoist, så vit dette: påskeferien på hytta kan bli dyrere enn du aner!

I mediene er det i helga rapportert om mange som melder flytting til hytta som følge av at det ikke er anledning å bo på hytta om den ikke ligger i hjemkommunen. Å melde flytting til hytta, for eksempel for å kunne være der i påska, er helt dust av mange grunner.

Den første og viktigste grunnen er selvfølgelig at det er ekstremt egoistisk å flytte på hytta, enten det er for å få med deg påskeferien eller for å skjerme deg for smitte. Regjeringens forbud mot å overnatte på ei hytte som ikke er i din hjemkommune er gitt av en meget god grunn. Mange hyttekommuner har ikke et helsevesen som er dimensjonert for å både håndtere mange hyttegjester og koronaepidemi samtidig. Så selv om du og dine ikke blir syk av korona så vil det være en stor belastning for vertskommunen å skulle behandle benbrudd og andre komplikasjoner som kan oppstå på en aktiv hytteferie. Så bare av den grunn er det viktig du bidrar til dugnaden og bli hjemme!

Å flytte til hytta kan bli dyrt

Så til de andre grunnene til at det er helt dust å flytte til hytta. En flytting til hytta gjennom varig adresseendring for å omgå forbudet om overnatting i medhold av smittevernloven, kan koste deg mange penger, blant annet via plan og bygningsloven. Her er det mange faktorer som fort kan bidra til at den påskeferien du har planlagt kan koste deg tiervis av tusenlapper, litt avhengig av hvor hardt vertskommunen velger å gebyrlegge deg, og hvor rask du er på labben.

En hytte er ikke godkjent som helårsbolig. Hytta har fått masse unntak fra byggereglene, fordi den ikke er påtenkt for helårsbruk. Dernest er som oftest området hytta er oppført på regulert til LNF-formål eller til område for fritidsbebyggelse. Da vil det kreves en dispensasjon fra disse planene for å bruksendre hytta til bolig. En forutsetning for dispensasjon er at du søker om det.

Ulovlig bruk koster

I Folkeregisterloven står det at bostedsadresse skal være den adressen du oppholder deg mest på i en tolvmånedersperiode. Det innebærer at der du har bostedsadresse er din helårsbolig. Dersom du sender flyttemelding og tar i bruk hytta som helårsbolig, uten at du har fått godkjenning for bruksendring, kan kommunen ilegge deg overtredelsesgebyr for ulovlig bruk, med henvisning til fare for liv og helse gjennom overbelastning av helsevesen og så videre. Dette gebyret kan lett bli på 10.000 kroner.

Så kan kommunens byggesakskontor pålegge deg å slutte med ulovlig bruk – altså varig beboelse, og ilegge deg tvangsmulkt til du faktisk etterkommer kravet. Her vil det være mulig å gi svært kort frist, siden det gjelder liv og helse. For at du ikke skal velge å overse pålegget vil det kunne være naturlig å ilegge en tvangsmulkt som er høyere enn hva det koster å leie en hytte for et døgn, for eksempel som et engangsbeløp i kombinasjon med løpende mulkt. Et engangsbeløp på 10.000 kroner og løpende mulkt på 1000 kr døgnet er ikke å ta hardt i. Bestemmelsene om ulovlighetsoppfølging, pålegg og tvangsmulkt er gitt i plan- og bygningsloven kapittel 32. Så kan kommunen pålegge deg å rette ulovligheten. Det innebærer enten opphør av bruk som vanlig bolig, eller gjennom å søke om bruksendring. Her kan ytterligere gebyrer ilegges fram til en avklaring foreligger.

Tilrettelegging for lovlig bruk er heller ikke billig

Så har du naturligvis den andre vegen å gå: søknad om tillatelse til bruksendring. Bortsett fra at du sannsynligvis ikke vil få dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan, så vil søknad om bruksendring kreve at du må knytte til deg ansvarlige foretak (arkitekter, ingeniører og håndverkere) som skal sikre at søknad om bruksendring blir rett, at hytta oppfyller krav til bolig etter TEK17 og at nødvendige ombygginger blir utført. Hva dette vil koste er uklart, men bare i byggesaksgebyrer vil kostnaden fort kunne beløpe seg til flere titusener av kroner.  I tillegg kommer kommunal eiendomsskatt, renovasjonsgebyrer og andre kostnader forbundet med varig bopel.

Hvis du velger å ikke delta i den nasjonale dugnaden mot korona, men velger å være egoist, så vit dette: påskeferien på hytta kan bli dyrere enn du aner! I tillegg kan du få heimevernet på besøk med en vennlig men bestemt anmodning om å pelle deg hjem…

Ikke vær dust, hold deg hjemme!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse