Annonse
Tromsø Ryttersportsklubb holder til på Sandnes gård, ikke langt fra Hamna på Tromsøya. 28. juni møtes klubben til ekstraordinært årsmøte etter at det er levert mistillitsforslag mot det sittende styret. Foto: Jørn Normann Pedersen

Ikke verdig idrettens idealer

Når voksne krangler, er det barna som får lide. Dessverre synes det å være tilfelle i Tromsø Ryttersportsklubb, som er en av landets største i sin gren.

Arbeidskonflikt, mistillitsforslag og anklager om kupp og trusler, det er blant elementene i det som framstår som en opprivende konflikt i ryttersportsklubben – og som Nordlys omtalte i en større nyhetsreportasje sist helg.  

Det er hevet over tvil at klubben er preget av uro og interne stridigheter. Uroen er ikke av ny dato, men har fortsatt med uforminsket styrke inn i 2017.

Siste kapittel i konflikten ble skrevet i slutten av mai, da en gruppe på drøyt 100 medlemmer krevde styrets avgang, et styre som da hadde fungert i bare tre måneder.

Mistillitsforslaget begrunnes blant annet med «arbeidsforhold og økonomi». Det siste først: Det har formodningen mot seg at et nytt styre har satt økonomien over styr på mindre enn 100 dager.

Snarere har styret skaffet seg oversikt over den økonomiske situasjonen som de har arvet fra de foregående styrene. Det er heller ingenting som tyder på at det nye styret har gjort økonomiske disposisjoner eller investeringer som innebærer nevneverdig risiko.

Generelt er det også slik at idrettslag og andre foreninger sjelden er pengebinger. Mer vanlig er det at økonomien er anstrengt og at inntektsstrømmene er ujevne fra måned til måned.

Roten til mye av uroen og uenighetene handler om en personkonflikt med noen få involverte, men personer i sentrale posisjoner. Denne personkonflikten har delt klubben i to leire, i tillegg til de som ikke velger å ta parti.

Vi skal ikke fordele skyld, men alle voksne - enten de er medlemmer, ansatt eller styremedlemmer har et ansvar. De har et ansvar for å skape et trygt og godt miljø for alle i klubben, og spesielt for barn og unge.

Et idrettslag er til for de aktive medlemmene, ikke for voksne som ikke evner å håndtere uenigheter på en voksen måte. Det vi ser nå er ikke verdig idrettens grunnidealer om respekt, solidaritet og samhold

Første bud er å få ned temperaturen. Den synes altfor høy akkurat nå og det synes ikke å være klima for å ta gode beslutninger for medlemmene i et stort idrettslag i nordnorsk målestokk.

Mistillitsforslaget mot det nye styret og kravet om ekstraordinært årsmøte, bidrar ikke til roe gemyttene. Snarere tvert om. Det nye styret er valgt etter demokratiske spilleregler og bør få mer tid til å vise at de er verdig tilliten de er gitt av flertallet i klubben.

Selv om styret får sitte videre, må de ta innover seg at det råder mistillit mot dem. Styret bør nå spille en sentral rolle for å løse konflikten, være konstruktiv og konfliktdempende. Troms Idrettskrets har allerede vært involvert og det vil være naturlig at idrettskretsen bidrar videre til å løse krangelen.

Til slutt kan det hende at noen av de mest sentrale i konflikten, kanskje fra begge sider, må vurdere om det store fellesskapet er best tjent med at de trer til side.

Men det må være siste utvei. Før man eventuelt kommer så langt, må alle gjøre sitt for å få ned konfliktnivået, slik at voksne folk kan snakke sammen som voksne folk. Såpass fortjener alle barn og unge i klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse