Annonse
Luftfarten kan ikke fortsette som i dag. Vi vil oppleve dramatiske økninger på flyreiser, alt med sikte på å tvinge brukerne over til landverts transport i stedet for fly. Hvis dette ikke hjelper, er det ingen annen vei enn å innføre kvoter for flyreiser, skriver Einar Sørensen. Foto: Ragnar Bøifot

Illusjonen om en klimanøytral luftfart i Norge

Vi vil oppleve dramatiske prisøkninger på flyreiser, alt med sikte på å tvinge brukerne over til landverts transport i stedet for fly.

Universitetsansatte i Oslo og Bergen har innledet en kampanje mot å reise med fly, og norske skoleelever har massivt demonstrert mot de voksnes uvilje til å virkelig gjøre noe med klima.

Men slike aksjoner er knapt mer enn av symbolsk verdi, fordi det er helt andre forhold som avgjør om vi skal bruke fly eller ikke. Pr. i dag er dessverre situasjonen at tross mange tiltak i luftfarten for å redusere farlige klimautslipp så går  utviklingen i stikk motsatt retning.

Nå i vinter la Europas ledende luftfartsmyndigheter frem rapporter som påviser at flyselskaper og flyplasser i praksis har gitt opp det pålagte målet å bli klimanøytral innen 2040/50. I 2018 alene økte trafikken i Europa med 3,8 prosent - utslippene med 5,2 prosent. Trafikken øker nå så sterkt i Europa at CO2-utslippene alene i 2040 vil ha økt med hele 21 prosent fra 2017-nivået.

Det er de klare og harde fakta om luftfart fra EUs miljøverndirektorat, Eurocontrol (Europas sentrale flykontrollorganisasjon) og EASA (European Aviation Safety Agency) som er ansvarlig for det operative regelverk for sivil luftfart i 32 EASA-land, Norge inkludert.

For Norge er ikke noe unntak. Snarere tvert imot. Mens gjennomsnittspassasjeren i andre europeiske land har 0,3 flyreiser årlig er tallet i Norge 2,9 reiser – mens Sverige har 0,8. Vi reiser altså tre-fire ganger mer med fly enn andre europeere. I 2018 registrerte Avinor totalt 53 mill. flypassasjerer (inn- og utland samt transfer) – en økning på 4,1 prosent.

I 2018 var det fra og til Nord-Norge 6,8 mill. passasjerer. I 2040 vil flytrafikken i Nord-Norge ha passert 12 mill. passasjerer. Derfor har Avinor i sin langtidsplan frem mot 2040 lagt opp til investeringer i Nord-Norge på mellom 8 og 13 milliarder kroner. I programmet ligger  flyttingen av rullebanen i Bodø og ny storflyplass på Helgeland. Alt dette vil bidra til å øke flytrafikken sterkt – og dermed også de klimafarlige utslippene.

Avinor har erklært som strategi at norsk luftfart skal være klimanøytral innen 2040,  takket være elektriske fly og bio-drivstoff. Dette er en ren illusjon. Europas ledende luftfarts-myndigheter slår fast at pr. i dag er biodrivstoff nesten uten betydning, og  i teorien er det kun  mulig med maksimalt fire prosent biodrivstoff frem mot 2050. Det er stor usikkerhet om hvilken teknologi som skal brukes for å lage biodrivstoff, råstoffene og prisene.

De samme myndigheter konstaterer at elektriske fly ikke er mulig på annet enn svært korte distanser etter 2030,  og el-fly kan uansett ikke erstatte mellom-distanse (som Tromsø-Oslo eller Bodø-Oslo) eller langdistanse. Det er heller ikke tale om rene elektriske fly, men hybridfly der jetturbiner driver elektriske motorer. Også de krever vanlig drivstoff. Over 90 prosent av norsk innlandstrafikk må gå med klassiske fossildrevne fly inn i en fjern fremtid.

Hvor sterkt trafikken utvikler seg fremgår i en viktige studie om trafikkutvikling frem mot 2040 fra  Eurocontrol.  Det er ikke klima, men plassmangel på bakken og i luften som  er problem nr. en.  I 2040 vil trafikken ha økt med 53 prosent i forhold til 2017, men det vil ikke være plass til 1,5 millioner flybevegelser med til sammen 160 millioner passasjerer. Det er 16 prosent av all trafikk.  Dette fører til massive forsinkelser som ingen vet hvordan man skal hanskes med.  Svaret er ikke kun å bygge nye flyplasser, fordi det ikke finnes plass i luften og flyplassnettet for øvrig er totalt sprengt.

Dermed er vi rett opp i vedtaket om den tredje rullebane på Oslo Lufthavn. Flytrafikk er svært kompleks – det må være plass i luftrommet og på bakken utenfor eget område også. Hva er da vitsen med å bruke opp  mot 20-25 milliarder NOK på en ny bane når det ikke er plass i luftrommet  for ekstratrafikken som den tredje rullebane skal dekke eller flyplasser for rutene fra den nye rullebanen?

I samme klasse kommer også vedtaket i Avinor om å unndra sentrale flyplasser som Tromsø og Bodø fra den internasjonale flyplassorganisasjonen ACIs program for reduksjon av utslipp fra flyplasser (Airport Carbon Accredition Programme). Det føyer seg inn i Avinors strategi om å bygge ut luftfarten – uansett hva klimaforpliktelsene forteller oss! I Sverige og Finland er alle de viktigste flyplassene i nord med i programmet.

Hva vil Avinor og norske politikere legge mest vekt på i transportløsningene frem mot 2030 – klima eller plassmangel i luften og på bakken?

Svaret er gitt: Avinor satser på et utbyggingsprogram som skal dekke fremtidige trafikkøkninger, ikke klimaforpliktelser.  Til dette kommer også at mens landverts- og sjøverts transport er i stand til å redusere utslippene, så fører dette til at luftfartens relative prosentandel innen transport som helhet bare øker.

Avinors utbyggingsprogrammer skjer til nesten unisom politisk applaus. Norsk samferdselsdebatt er sørgelig på etterskudd. Men vi kan være sikre på at i det rullerende arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) så unngår vi ikke å måtte starte arbeidet med totalt andre transportløsninger i Nord-Norge enn i dag.

For passasjertransport mellom sør og nord finnes det ikke noe alternativ til fly. Derfor må vi redusere radikalt andre utslipp for at vårt klimabudsjett skal balansere. Det er kun mulig med  jernbane  i nord. La oss slippe å få slengt på bordet argumenter om at når Nord-Norge får så mye på luftfart i tillegg til vegsektorens milliarder, så er det storforlangt å kreve også jernbane.

Men uansett – luftfarten kan ikke fortsette som i dag. Vi vil oppleve dramatiske prisøkninger på flyreiser, alt med sikte på å tvinge brukerne over til landverts transport i stedet for fly. Hvis dette ikke hjelper, er det ingen annen vei enn å innføre kvoter for flyreiser.

Det er de færreste av oss pr. i dag villige til å innse der vi på internett jager etter de billigste flybilletter for nok en weekend-tur til en eller annen storby vi ikke har besøkt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse