Ilulissat (grønlandsk for isfjell, dansk: Jakobshavn) er en by i Qaasuitsoq kommune på vestkysten av Grønland. Med 4 442 innbyggere (2016) er byen Grønlands tredje største bosetning. Like ved ligger Ilulissatfjorden, en isfjord som er med på UNESCOs verdensarvliste. Foto fra Wikipedia.

Ilulissat-erklæringen er viktig for Arktis

Det er blant annet behov for god og stabil bredbåndsdekning i nordområdene. Regjeringen har derfor gitt et betinget tilsagn på omlag 1 milliard kroner til det statseide selskapet Space Norway AS for å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndkommunikasjon i norsk Arktis.

I dag onsdag 23. mai møtes representanter for de fem arktiske kyststatene i Ilulissat. Vi markerer at det er ti år siden Ilulissat-erklæringen ble vedtatt. Ti år senere har de dystre spådommene enkelte hadde om Arktis ikke slått til. Arktis er preget av fred, samarbeid og respekt for folkeretten.

Erklæringen endret premissene for diskusjonen om forvaltningen av Arktis. Gjennom Ilulissat-erklæringen demonstrerte de fem kyststatene til Polhavet – Norge, Danmark, Canada, USA og Russland - evne og vilje til å ta ansvar for utviklingen i Arktis. Erklæringen slår fast at havretten gjelder i Polhavet, og at alle uenigheter som måtte oppstå skal løses i henhold til folkeretten. Den bidro til å svekke argumentasjonen om at det var behov for et eget rettslig regime i Arktis.

Siden 2008 har det blitt inngått flere avtaler om Arktis som viser at internasjonalt forpliktende samarbeid er mulig og viktig. Et ferskt eksempel er Avtalen om uregulert fiske i Polhavet fra 2017. Med avtalen er en vesentlig forutsetning for å hindre framveksten av uregulert fiske i dette området oppfylt. I tillegg til de fem kysstatene til Polhavet, er fjernfiskenasjonene Kina, Sør-Korea, Japan, Island og EU med i avtalen. Avtalen forplikter partene til ikke å starte kommersielt fiske i de internasjonale delene av Polhavet før forvaltningstiltak for slikt fiskeri er på plass.

Arktis er et mangfoldig område med en sterk tiltrekningskraft. Det bor mennesker i Arktis og som en ansvarlig arktisk kyststat ønsker Norge at det skal være grunnlag for både bosetting og næringsvirksomhet her. Det krever gode rammeverk, respekt for folkerett og havrett, investeringer, bærekraftig naturressurforvaltning, infratruktur, en god næringspolitkk og en rekke andre faktorer. Mye av dette er på plass i norsk Arktis, men vi kan og bør gjøre mer.

Det er blant annet behov for god og stabil bredbåndsdekning i nordområdene. Regjeringen har derfor gitt et betinget tilsagn på omlag 1 milliard kroner til det statseide selskapet Space Norway AS for å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndkommunikasjon i norsk Arktis. Det er viktig å skape forståelse internasjonalt for at det er fullt mulig å forene økonomisk utvikling og miljøhensyn i Arktis.

Med endringene som finner sted i Arktis, ikke minst når det gjelder klima, vil internasjonalt forpliktende samarbeid være viktig også fremover. Norge skal være en konstruktiv pådriver for at folk kan leve og bo i Arktis også i fremtidige generasjoner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse