Annonse
Når Ingalill Olsen i sin valgkamp bruker uttrykket «Hvis vi vinner valget så skal...» så mener hun nok at alt skal bli ved det gamle, skriver Høyres Ole Martin Olsen i Hammerfest.

Ingalill, at du tør å diskutere fiskeripolitikk!

At du tør å diskutere fiskeripolitikk offentlig, etter 8 år med Pedersen og Berg Hansen i Stoltenbergs regjeringer.

Ingalill Olsen (Ap) driver valgkamp - og legger ikke skjul på det. Men hun driver valgkampen på en litt uærlig måte. Hun lover en masse, slik som i 2005, og har ingen intensjoner om å holde noe av det hun lover, som i 2005.  Hun hevder i et leserinnlegg at Sandberg skulle ha foreslått at fisken i havet skulle forvaltes av trålerrederiene, det er helt feil, forvaltningen utføres av den norske stat på vegne av det norske folk, og Sandberg har ikke foreslått noe så radikalt. De endringer Ingalill kjemper så sterkt i mot, ble jo i praksis gjennomført av den siste Arbeiderparti regjeringen, under Akers fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen.

Hun hevder også at Sandbergs trukne forslag innebar at forslaget ikke ville gi en eneste arbeidsplass på kysten. Også det er en feilinformasjon, hvis Kystflåten hadde fått overtatt 20% eller mer av trålkvotene, ville dette gitt en aktivitetsøkning på kysten, og følgende mange arbeidsplasser lokalt.

Når det gjelder den leveringsplikten hun forsøker å verne om, foretok ikke de to siste fiskeriministre i Stoltenbergs siste regjeringer noe som lignet vern av tilbuds eller leveringsplikt. Tvert i mot, Helga Pedersen fra Finnmark Arbeiderparti, ga Røkke dispensasjon fra deltakerloven, slik at han kunne overta 26 trålkonsesjoner med leveringsplikt, og hvor han slik fikk muligheten til å sitte på begge sider av bordene og med en røst, både tilby og avslå fisken. Trålerne leverer i  dag, som for 3,5 år siden, nesten ingenting til fersk produksjon i Finnmark.

Hun, Helga Pedersen, sørget også for at et rederi for første gang kunne kjøpe seg ut av en forpliktelse, da hun ga grønt lys for dette mot 18 mill. «sølvpenger» til Hasvik kommune.(Riston) Da var faktisk første frikjøps sak avgjort og denne skapte presedens for andre med brysom tilbuds og leveringsplikt.  Etpar andre rederier fikk også en slik ordning under siste Ap regjering.

Lisbeth Berg Hansen mottok en rekke klager på brudd på tilbudsplikten, spesielt vedrørende Havfisk trålere, og kastet alle i en skuff, uten å behandle dem.

Hverken Berg Hansen eller Pedersen gjorde noe som helst i løpet av 8 år, med den tilbudsplikt som de tydeligvis hatet, de kunne enkelt gjort en endring tilbake til leveringsplikt, med en endring av en forskrift, men gjorde det ikke.

Så når Ingalill i sin valgkamp bruker uttrykket «Hvis vi vinner valget så skal…» så mener hun nok at alt skal bli ved det gamle, ingen trålleveranser til bedriftene på kysten, ingen overføring av kvoter til kystflåten, og ingen endring av forskriftene som jo ikke virker i det hele tatt, med andre ord, alt som før fra Arbeiderpartiet, og ingen endring for trålflåten. De kan fortsette å fryse fangsten på havet, og tilby den til seg selv, og følgelig avslå den som vanlig. Alt på gamlemåten, som ikke virket. Så igjen, Ingalill, at du tør å diskutere fiskeripolitikk offentlig, etter 8 år med Pedersen og Berg Hansen i Stoltenbergs regjeringer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse